Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytet w Białymstoku

Uniwersytet w Białymstoku
Ostatnia aktualizacja strony: 19.04.2018, 11:25

Strona główna

 

Uniwersytet w Białymstoku

ul. M. Skłodowskiej-Curie 14
15-097 Białystok

tel.: +48 85 745 70 00 (centrala)
fax.:+48 85 745 70 73 (centrala)
REGON: 050562207
 
 
 

 

Informacje publiczne niezamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem ac-bi@uwb.edu.pl

©2002-2018 Uniwersytet w Białymstoku. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL