Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytet w Białymstoku

Uniwersytet w Białymstoku
Ostatnia aktualizacja strony: 16.08.2016, 08:17

Strona główna

Uniwersytet w Białymstoku
 
Adres: ul. M. Skłodowskiej-Curie 14
15-097 Białystok

tel.: +48 85 745 70 00 (centrala)
fax.:+48 85 745 70 73 (centrala)

www.uwb.edu.pl 
e-mail: uniwersytet@uwb.edu.pl

NIP: 542-23-83-747
REGON: 050562207
 
 
 

 

Informacje publiczne niezamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem ac-bi@uwb.edu.pl

©2002-2016 Uniwersytet w Białymstoku. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL