Uniwersytet w Białymstoku

Prorektor ds. studenckich

dr hab. Jerzy Halicki, prof. UwB

adres: ul. Świerkowa 20 B, 15-328 Białystok
telefon: 85 745 70 75
e-mail: prorektor.studenci@uwb.edu.pl
 
Sekretariat prorektora
Aneta Walendziuk

Wykształcenie:
1982 – magister historii spec. nauczycielska, Wydział Nauk Humanistycznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski
1998 – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku
2012 – doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 
Praca zawodowa:
1982 - 1988 – bibliotekarz w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
1988 – 1998 – starszy bibliotekarz w Bibliotece Wydziału Humanistycznego, Filia Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku
1998 – 2006 – adiunkt w Zakładzie Edukacji Międzykulturowej, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku
1999 – 2008 – dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedrojcia w Białymstoku
od 2006 – adiunkt w Zakładzie Andragogiki i Gerontologii, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku
2009 – 2012 – p.o. kierownika Zakładu Andragogiki i Gerontologii, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku
od 2012 – kierownik Zakładu Andragogiki i Gerontologii, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku
2012-2016 - prorektor UwB ds. dydaktycznych i studenckich
 
 
Zainteresowania naukowe:
Gerontologia społeczna, gerontologia edukacyjna, andragogika, praca socjalna
 
Działalność naukowa:
Autor i współredaktor ośmiu książek oraz około sześćdziesięciu publikacji krajowych i zagranicznych, główny wykonawca trzech projektów badawczych realizowanych w latach 1999 -2009, finansowanych przez Komitet Badań Naukowych oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, koordynator ze strony polskiej międzynarodowego projektu badawczego IANUS, realizowanego w latach 2007-2009, senior researcher dwóch innych międzynarodowych projektów naukowo-badawczych realizowanych w latach 2009-2013 w ramach DAPHNE III,  finansowanych przez Komisję Europejską.
 
Działalność społeczna:
członek międzynarodowej grupy roboczej EUROBES  (1994-2000)
v-ce przewodniczący Podlaskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego (2000-2001)
członek Senatu Uniwersytetu w Białymstoku (1999-2005)
v-ce przewodniczący Fundacji Uniwersytetu w Białymstoku (2005-2008)
przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Wolontariatu Międzypokoleniowego w Białymstoku (2008-2012)
członek Zespołu Pedagogiki Dorosłych przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN
 
Członkostwo:
Polskie Towarzystwo Gerontologiczne
International Society of Gerontology

Metadane

Data publikacji : 01.09.2016
Data modyfikacji : 11.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Emilian Aksiucik
Osoba udostępniająca informację:
Emilian Aksiucik Dział Rektorski
Osoba modyfikująca informację:
mgr Emilian Aksiucik

Opcje strony

do góry