Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej

Prof. dr hab Izabela Święcicka

Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej


adres:  ul. Świerkowa 20 B, 15-328 Białystok

telefon: 85 745 79 00

fax: 85 745 79 04

e-mail: prorektor.nauka@uwb.edu.pl

Sekretariat prorektora:

mgr Wioletta Popławska


Miejsce zatrudnienia:
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny, Zakład Mikrobiologii

Prowadzi wykłady z:
mikrobiologii i genetyki drobnoustrojów

Wykształcenie:
1987 - magister biologii, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Filia Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku
1999 - doktor nauk biologicznych, Instytut Biologii, Uniwersytet w Białymstoku
2009 - doktor habilitowany nauk biologicznych, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
2016 - tytuł naukowy profesora nauk biologicznych nadany przez Prezydenta RP


Praca zawodowa:
1987–1992 - nauczyciel biologii w białostockich szkołach podstawowych
1993–1995 - starszy technik, Zakład Mikrobiologii, Filia Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku
1995–2000 - asystent, Zakład Mikrobiologii, Filia Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku oraz Uniwersytet w Białymstoku
2000–2010 - adiunkt, Zakład Mikrobiologii, Uniwersytet w Białymstoku 
2010–2017 - profesor nadzwyczajny, Uniwersytet w Białymstoku
od 2017 - profesor zwyczajny

Zajmowane stanowiska:
od 2009 - kierownik Zakładu Mikrobiologii, Uniwersytet w Białymstoku
od 2014 - kierownik Laboratorium Mikrobiologii Stosowanej, Uniwersytet w Białymstoku
2020–2024 - przewodnicząca Uniwersyteckiej Komisji Nauki, działającej w ramach Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich
od 2021 r. - redaktor Applied and Environmental Microbiology

Członkostwo:
od 2000 - Polskie Towarzystwo Mikrobiologów (wiceprzewodnicząca Oddziału Podlaskiego)
od 2007 - Polskie Stowarzyszenie Stypendystów Fulbrighta
od 2011 - Stowarzyszenie Alumni Departamentu Stanów USA
od 2015 - członek Komisji Nauk o Życiu, PAN, Oddział w Olsztynie i w Białymstoku z siedzibą w Olsztynie
2003–2004 - Belgium Society for Microbiology
2007–2010 - Society of Invertebrate Pathology
2010–2013 - członek zarządu Wschodniego Ośrodka Transferu Technologii, Uniwersytet w Białymstoku
2012–2016 - członek Rady Bibliotecznej, Uniwersytet w Białymstoku

Stypendia:
Stypendium Fundacji Fulbrighta
Stypendium Polskiej Sieci Biologii Komórkowej i Molekularnej UNESCO/PAN

Staże naukowe:
University of California, Riverside, USA
Université catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, Belgia
Fraunhofer Institute, Leipzig, Niemcy
IBM, Yorktown Heights, USA
Instytut Mikrobiologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie
Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach

Zainteresowania naukowe:
Genetyczne aspekty patogenności wybranych gatunków bakterii
Struktura genetyczna i filogeneza środowiskowych populacji bakterii
Alternatywne metody walki z bakteriami

Osiągnięcia naukowe:
Ponad 70 publikacji naukowych
Ponad 50 doniesień konferencyjnych
Jeden patent

Metadane

Data publikacji : 01.09.2016
Data modyfikacji : 07.02.2023
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Duniewski
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Duniewski

Opcje strony

do góry