Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

Komunikat z dnia 27.05.2020 r.

Na Uniwersytecie w Białymstoku, zgodnie z art. 76a u stawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) zasady weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów, w szczególności przeprowadzania zaliczeń i egzaminów kończących określone zajęcia oraz egzaminów dyplomowych, poza siedzibą uczelni lub poza jej filią z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację określa Zarządzenie nr 35 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych, weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz przeprowadzania egzaminów dyplomowych w terminie do 30 września 2020 r., w Uniwersytecie w Białymstoku.

Metadane

Data publikacji : 27.05.2020
Data modyfikacji : 27.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Skindzier
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Skindzier

Opcje strony

do góry