Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

https://bip.uwb.edu.pl/uwb/studia-i-studenci/rekrutacja/zasady-rekrutacji-na-rok-akade-1/20885,Zasady-rekrutacji-na-rok-akademicki-20242025.html
2024-02-23, 20:19

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2024/2025

Metadane

Data publikacji : 03.07.2023
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Skindzier

Opcje strony