Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

https://bip.uwb.edu.pl/uwb/studia-i-studenci/rekrutacja/zasady-rekrutacji-na-ro-2/16076,Zasady-rekrutacji-na-rok-akademicki-20222023.html
2023-12-03, 15:09

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2022/2023

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 02.06.2021
Data modyfikacji : 07.09.2022
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Skindzier
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Skindzier

Opcje strony