Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

https://bip.uwb.edu.pl/uwb/sprawozdania-rektora/20212022/19436,Sprawozdania-Rektora-z-dzialalnosci-Uniwersytetu-w-Bialymstoku-w-roku-akademicki.html
2023-03-21, 18:58

Sprawozdania Rektora z działalności Uniwersytetu w Białymstoku w roku akademickim 2021/2022

Metadane

Data publikacji : 07.12.2022
Data modyfikacji : 07.12.2022
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
prof. dr hab. Robert W. Ciborowski, Rektor Uniwersytetu w Białymstoku
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Skindzier
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Skindzier

Opcje strony