Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

https://bip.uwb.edu.pl/uwb/sprawozdania-rektora/20122013/4432,Sprawozdanie-z-dzialalnosci-w-roku-20122013.html
13.07.2024, 01:48

Sprawozdanie z działalności w roku: 2012/2013

Metadane

Data publikacji : 28.10.2013
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
mgr Emilian Aksiucik
Osoba udostępniająca informację:
mgr Emilian Aksiucik Dział Informacji i Promocji

Opcje strony