Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

Aktualnie znajdujesz się na:

Rejestr zmian

Metadane

Autor Opublikowane przez Data publikacji
Maciej Skindzier 02.06.2021
Data Redaktor Akcja Zmiana
07.09.2022 12:53 Maciej Skindzier
modyfikacja
31.05.2022 15:32 Łukasz Nowicki
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 34 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie szczegółowego harmonogramu przeprowadzenia rekrutacji na studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie na rok akademicki 2022/2023 w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów
10.03.2022 08:35 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 20 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie limitu przyjęć na poszczególne kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na rok akademicki 2022/2023
10.03.2022 08:35 Maciej Skindzier
modyfikacja
08.03.2022 11:15 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Uchwała nr 3014 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 23 lutego 2022 r. zmieniająca Uchwałę nr 2888 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznej na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim 2022/2023
08.03.2022 11:15 Maciej Skindzier
modyfikacja
02.06.2021 14:23 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 6 do Uchwały nr 2888 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 maja 2021 r.: Zasady przeliczania ocen, punktów z dyplomów
02.06.2021 14:23 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 5 do Uchwały nr 2888 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 maja 2021 r.: Zasady przeliczania ocen z dokumentów uzyskanych za granicą
02.06.2021 14:22 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 4 do Uchwały nr 2888 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 maja 2021 r.: Kierunki w językach obcych
02.06.2021 14:21 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 3 do Uchwały nr 2888 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 maja 2021 r.: Studia niestacjonarne
02.06.2021 14:21 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 2 do Uchwały nr 2888 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 maja 2021 r.: Studia drugiego stopnia
02.06.2021 14:21 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2888 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 maja 2021 r.: Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie
02.06.2021 14:19 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Uchwała nr 2888 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznej na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim 2022/2023
02.06.2021 14:18 Maciej Skindzier
modyfikacja
02.06.2021 14:18 Maciej Skindzier
publikacja
02.06.2021 14:18 Maciej Skindzier
publikacja
do góry