Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

Aktualnie znajdujesz się na:

Rejestr zmian

Metadane

Autor Opublikowane przez Data publikacji
Dr hab. Piotr Zieliński, prof. UwB - Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki Biologiczne Uniwersytetu w Białymstoku Maciej Skindzier 08.01.2021
Data Redaktor Akcja Zmiana
04.10.2023 10:40 Maciej Skindzier
modyfikacja
18.01.2021 13:35 Maciej Skindzier
modyfikacja
18.01.2021 13:33 Maciej Skindzier
skasowanie
Dokument: dr Tomasz Samojlik
Kategoria: DZIEDZINA: NAUKI ŚCISŁE I PRZYRODNICZE
18.01.2021 13:33 Maciej Skindzier
modyfikacja
13.01.2021 10:50 Piotr Duniewski
skasowanie
Dokument: dr Tomasz Samojlik
Kategoria: DZIEDZINA: NAUKI ŚCISŁE I PRZYRODNICZE
13.01.2021 10:50 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: recenzja - dr hab. Jerzy Romanowski
08.01.2021 13:36 Maciej Skindzier
modyfikacja
Załącznik: Wniosek kandydata do stopnia naukowego
08.01.2021 13:27 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Opinia - prof. dr hab. Miroslaw Ratkiewicz
08.01.2021 13:24 Maciej Skindzier
modyfikacja
Załącznik: Uchwała komisji habilitacyjnej z dnia 24.11.2020 r. powołanej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne wszczętym na wniosek dr. Tomasza Samojlika z dnia 19 grudnia 2019 roku.
08.01.2021 13:23 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Uchwała nr 20/2020 Rady Dyscypliny Nauki Biologiczne Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne na wniosek dr. Tomasza Samojlika z dnia 19 grudnia 2019 r.
08.01.2021 13:22 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Uzasadnienie do Uchwały komisji habilitacyjnej z dnia 24.11.2020 r.
08.01.2021 13:22 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Uchwała komisji habilitacyjnej z dnia 24.11.2020 r.
08.01.2021 13:17 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: recenzja - prof. dr hab. Leszek Rychlik
08.01.2021 13:17 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: recenzja - prof. dr hab. Jerzy Szwagrzyk
08.01.2021 13:17 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: recenzja - dr hab. Jerzy Romanowski
08.01.2021 13:17 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: recenzja - dr hab. Andrzej Boczoń
08.01.2021 13:16 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Informacja o składzie komisji habilitacyjnej
08.01.2021 13:16 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Załączniki do wniosku
08.01.2021 13:13 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Wniosek
08.01.2021 13:13 Maciej Skindzier
modyfikacja
08.01.2021 13:11 Maciej Skindzier
modyfikacja
08.01.2021 13:10 Maciej Skindzier
publikacja
do góry