Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

Aktualnie znajdujesz się na:

Rejestr zmian

Metadane

Autor Opublikowane przez Data publikacji
prof. dr hab. Robert W. Ciborowski, Rektor Maciej Skindzier 07.02.2020
Data Redaktor Akcja Zmiana
10.12.2020 10:39 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Komunikat nr 44 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości stawek stypendium rektora dla doktorantów w roku akademickim 2020/2021
Dokument: Komunikaty
Kategoria: Komunikaty
10.12.2020 10:38 Maciej Skindzier
modyfikacja
Dokument: Komunikaty
Kategoria: Komunikaty
09.12.2020 13:28 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Komunikat nr 43 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości stawek stypendium rektora w roku akademickim 2020/2021
Dokument: Komunikaty
Kategoria: Komunikaty
09.12.2020 13:28 Maciej Skindzier
modyfikacja
Dokument: Komunikaty
Kategoria: Komunikaty
02.12.2020 14:00 Maciej Skindzier
modyfikacja
Załącznik: Komunikat nr 42 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 30 listopada 2020 r. zmieniający Komunikat nr 37 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 października 2020 r. w sprawie wysokości stypendium doktoranckiego i liczby stypendiów doktoranckich dla stacjonarnych studiów doktoranckich w roku akademickim 2020/2021
Dokument: Komunikaty
Kategoria: Komunikaty
02.12.2020 14:00 Maciej Skindzier
modyfikacja
Dokument: Komunikaty
Kategoria: Komunikaty
01.12.2020 14:29 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Komunikat nr 42 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 30 listopada 2020 r. zmieniający Komunikat nr 37 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 października 2020 r. w sprawie wysokości stypendium doktoranckiego i liczby stypendiów doktoranckich dla stacjonarnych studiów doktoranckich w roku akademickim 2020/2021
Dokument: Komunikaty
Kategoria: Komunikaty
01.12.2020 14:28 Maciej Skindzier
modyfikacja
Dokument: Komunikaty
Kategoria: Komunikaty
20.11.2020 09:18 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Komunikat nr 41 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne, wysokości stawek stypendiów, zwiększenia stypendium oraz zapomogi w roku akademickim 2020/2021
Dokument: Komunikaty
Kategoria: Komunikaty
20.11.2020 09:18 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Komunikat nr 40 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne, wysokości stawek stypendiów, zwiększenia stypendium oraz zapomogi w roku akademickim 2020/2021
Dokument: Komunikaty
Kategoria: Komunikaty
20.11.2020 09:17 Maciej Skindzier
modyfikacja
Dokument: Komunikaty
Kategoria: Komunikaty
18.11.2020 11:15 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Komunikat nr 39 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniający Komunikat nr 37 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 października 2020 r. w sprawie wysokości stypendium doktoranckiego i liczby stypendiów doktoranckich dla stacjonarnych studiów doktoranckich w roku akademickim 2020/2021
Dokument: Komunikaty
Kategoria: Komunikaty
18.11.2020 11:15 Maciej Skindzier
modyfikacja
Dokument: Komunikaty
Kategoria: Komunikaty
28.10.2020 10:08 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Komunikat nr 38 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 28 października 2020 r. w sprawie wysokości stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2020/2021 dla doktorantów szkół doktorskich Uniwersytetu w Białymstoku
Dokument: Komunikaty
Kategoria: Komunikaty
28.10.2020 10:07 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Komunikat nr 37 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 października 2020 r. w sprawie wysokości stypendium doktoranckiego i liczby stypendiów doktoranckich dla stacjonarnych studiów doktoranckich w roku akademickim 2020/2021
Dokument: Komunikaty
Kategoria: Komunikaty
28.10.2020 10:07 Maciej Skindzier
modyfikacja
Dokument: Komunikaty
Kategoria: Komunikaty
22.10.2020 10:55 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Komunikat nr 36 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 22 października 2020 r. w sprawie zasad ubiegania się i przyznawania świadczeń z funduszu stypendialnego w okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni
Dokument: Komunikaty
Kategoria: Komunikaty
22.10.2020 10:55 Maciej Skindzier
modyfikacja
Dokument: Komunikaty
Kategoria: Komunikaty
20.10.2020 15:01 Maciej Skindzier
modyfikacja
Załącznik: Komunikat nr 35 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 19 października 2020 r. w sprawie wskazania platformy do prowadzenia zajęć dydaktycznych, konsultacji, weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz przeprowadzania egzaminów dyplomowych w formie zdalnej w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021
Dokument: Komunikaty
Kategoria: Komunikaty
20.10.2020 15:01 Maciej Skindzier
modyfikacja
Dokument: Komunikaty
Kategoria: Komunikaty
20.10.2020 14:33 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Komunikat nr 35 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 19 października 2020 r. w sprawie wskazania platformy do prowadzenia zajęć dydaktycznych, konsultacji, weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz przeprowadzania egzaminów dyplomowych w formie zdalnej w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021
Dokument: Komunikaty
Kategoria: Komunikaty
20.10.2020 14:32 Maciej Skindzier
modyfikacja
Dokument: Komunikaty
Kategoria: Komunikaty
14.10.2020 11:49 Maciej Skindzier
modyfikacja
Dokument: Komunikaty
Kategoria: Komunikaty
14.10.2020 11:49 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Komunikat nr 34 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 14 października 2020 r. w sprawie szczegółowego harmonogramu czynności w postępowaniach dotyczących przyznawania świadczeń na rok akademicki 2020/2021
Dokument: Komunikaty
Kategoria: Komunikaty
14.10.2020 11:48 Maciej Skindzier
modyfikacja
Dokument: Komunikaty
Kategoria: Komunikaty
09.10.2020 10:19 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Komunikat nr 33 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 9 października 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu w Białymstoku
Dokument: Komunikaty
Kategoria: Komunikaty
09.10.2020 10:18 Maciej Skindzier
modyfikacja
Dokument: Komunikaty
Kategoria: Komunikaty
30.09.2020 13:31 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Komunikat nr 32 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia składu Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo
Dokument: Komunikaty
Kategoria: Komunikaty
23.09.2020 08:24 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Komunikat nr 31 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 22 września 2020 r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Dyscypliny Pedagogika
Dokument: Komunikaty
Kategoria: Komunikaty
23.09.2020 08:23 Maciej Skindzier
modyfikacja
Dokument: Komunikaty
Kategoria: Komunikaty
22.09.2020 08:43 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Komunikat nr 30 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 września 2020 r. w sprawie wskazania platformy do prowadzenia w formie zdalnej zajęć dydaktycznych i konsultacji, weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz przeprowadzania egzaminów dyplomowych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021
Dokument: Komunikaty
Kategoria: Komunikaty
22.09.2020 08:42 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Komunikat nr 29 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 września 2020 r. w sprawie osób upoważnionych do podpisywania świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz świadectw ukończenia kursów dokształcających prowadzonych przez Katedrę Teologii Katolickiej i Katedrę Teologii Prawosławnej
Dokument: Komunikaty
Kategoria: Komunikaty
22.09.2020 08:42 Maciej Skindzier
modyfikacja
Dokument: Komunikaty
Kategoria: Komunikaty
21.09.2020 11:15 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Komunikat Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu w Białymstoku
Dokument: Komunikaty
Kategoria: Komunikaty
21.09.2020 11:09 Maciej Skindzier
modyfikacja
Dokument: Komunikaty
Kategoria: Komunikaty
14.09.2020 08:18 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Komunikat nr 28 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 11 września 2020 r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Dyscypliny Nauki Fizyczne
Dokument: Komunikaty
Kategoria: Komunikaty
14.09.2020 08:17 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Komunikat nr 27 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 9 września 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Rady Dyscypliny Nauki Prawne
Dokument: Komunikaty
Kategoria: Komunikaty
14.09.2020 08:17 Maciej Skindzier
modyfikacja
Dokument: Komunikaty
Kategoria: Komunikaty
11.09.2020 08:17 Maciej Skindzier
modyfikacja
Załącznik: Komunikat nr 18 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 1 września 2020 r. w sprawie określenia zakresu działania Kanclerza Uniwersytetu w Białymstoku
Dokument: Komunikaty
Kategoria: Komunikaty
11.09.2020 08:17 Maciej Skindzier
modyfikacja
Dokument: Komunikaty
Kategoria: Komunikaty
09.09.2020 07:09 Maciej Skindzier
modyfikacja
Załącznik: Komunikat nr 18 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 1 września 2020 r. w sprawie określenia zakresu działania Kanclerza Uniwersytetu w Białymstoku
Dokument: Komunikaty
Kategoria: Komunikaty
09.09.2020 07:08 Maciej Skindzier
modyfikacja
Dokument: Komunikaty
Kategoria: Komunikaty
04.09.2020 10:29 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Komunikat nr 26 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 1 września 2020 r. w sprawie osób upoważnionych do podpisywania dyplomów ukończenia studiów wraz z suplementami do dyplomów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz świadectw ukończenia kursów dokształcających w Uniwersytecie w Białymstoku
Dokument: Komunikaty
Kategoria: Komunikaty
04.09.2020 10:29 Maciej Skindzier
modyfikacja
Dokument: Komunikaty
Kategoria: Komunikaty
02.09.2020 07:18 Maciej Skindzier
modyfikacja
Dokument: Komunikaty
Kategoria: Komunikaty
02.09.2020 07:15 Maciej Skindzier
modyfikacja
Dokument: Komunikaty
Kategoria: Komunikaty
01.09.2020 14:35 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Komunikat nr 25 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 1 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia składu Rady Dyscypliny Nauki Fizyczne
Dokument: Komunikaty
Kategoria: Komunikaty
01.09.2020 14:35 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Komunikat nr 24 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 1 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia składu Rady Dyscypliny Nauki Prawne
Dokument: Komunikaty
Kategoria: Komunikaty
01.09.2020 14:35 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Komunikat nr 23 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 1 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia składu Rady Dyscypliny Pedagogika
Dokument: Komunikaty
Kategoria: Komunikaty
01.09.2020 14:34 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Komunikat nr 22 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 1 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia składu Rady Dyscypliny Historia
Dokument: Komunikaty
Kategoria: Komunikaty
01.09.2020 14:34 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Komunikat nr 21 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 1 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia składu Rady Dyscypliny Ekonomia i Finanse
Dokument: Komunikaty
Kategoria: Komunikaty
01.09.2020 14:34 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Komunikat nr 20 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 1 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia składu Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne
Dokument: Komunikaty
Kategoria: Komunikaty
01.09.2020 14:34 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Komunikat nr 19 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 1 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia składu Rady Dyscypliny Nauki Biologiczne
Dokument: Komunikaty
Kategoria: Komunikaty
01.09.2020 14:34 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Komunikat nr 18 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 1 września 2020 r. w sprawie określenia zakresu działania Kanclerza Uniwersytetu w Białymstoku
Dokument: Komunikaty
Kategoria: Komunikaty
01.09.2020 14:32 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Komunikat nr 17 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 1 września 2020 r. w sprawie określenia zakresu działania Rektora i Prorektorów Uniwersytetu w Białymstoku
Dokument: Komunikaty
Kategoria: Komunikaty
22.07.2020 11:10 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Komunikat nr 16 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie wysokości świadczeń socjalnych i tabel dopłat na 2020 r. z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu w Białymstoku
Dokument: Komunikaty
Kategoria: Komunikaty
22.07.2020 11:08 Maciej Skindzier
modyfikacja
Dokument: Komunikaty
Kategoria: Komunikaty
17.07.2020 11:02 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Komunikat nr 15 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie cennika opłat za miejsce w domu studenta od roku akademickiego 2020/2021
Dokument: Komunikaty
Kategoria: Komunikaty
17.07.2020 11:01 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Komunikat nr 14 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 17 lipca 2020 r w sprawie limitów miejsc przyznanych poszczególnym jednostkom organizacyjnym w roku akademickim 2020/2021 Na
Dokument: Komunikaty
Kategoria: Komunikaty
17.07.2020 11:01 Maciej Skindzier
modyfikacja
Dokument: Komunikaty
Kategoria: Komunikaty
30.06.2020 08:34 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Komunikat nr 13 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 czerwca 2020 r. o sprostowaniu błędu w Komunikacie nr 13 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 10 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia składu Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo
Dokument: Komunikaty
Kategoria: Komunikaty
30.06.2020 08:34 Maciej Skindzier
modyfikacja
Dokument: Komunikaty
Kategoria: Komunikaty
21.05.2020 10:42 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Komunikat nr 12 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Dyscypliny Nauki Prawne
Dokument: Komunikaty
Kategoria: Komunikaty
21.05.2020 10:42 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Komunikat nr 11 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Dyscypliny Nauki Biologiczne
Dokument: Komunikaty
Kategoria: Komunikaty
21.05.2020 10:41 Maciej Skindzier
modyfikacja
Dokument: Komunikaty
Kategoria: Komunikaty
20.05.2020 12:23 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Komunikat nr 10 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie zasad ubiegania się i przyznawania świadczeń z funduszu stypendialnego do dnia 30.09.2020 r.
Dokument: Komunikaty
Kategoria: Komunikaty
20.05.2020 12:23 Maciej Skindzier
modyfikacja
Dokument: Komunikaty
Kategoria: Komunikaty
30.04.2020 12:21 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Komunikat nr 9 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie rekomendacji dotyczących przeprowadzania postępowań awansowych, egzaminów doktorskich oraz potwierdzania efektów uczenia się na poziomie 8 PRK w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni
Dokument: Komunikaty
Kategoria: Komunikaty
30.04.2020 12:21 Maciej Skindzier
modyfikacja
Dokument: Komunikaty
Kategoria: Komunikaty
22.04.2020 15:30 Maciej Skindzier
modyfikacja
Dokument: Komunikaty
Kategoria: Komunikaty
22.04.2020 15:30 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Komunikat nr 8 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia stawek za godziny ponadwymiarowe realizowane na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2020/2021
Dokument: Komunikaty
Kategoria: Komunikaty
22.04.2020 15:29 Maciej Skindzier
modyfikacja
Dokument: Komunikaty
Kategoria: Komunikaty
31.03.2020 08:35 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Komunikat nr 7 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie wysokości świadczeń socjalnych na 2020 r. z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu w Białymstoku
Dokument: Komunikaty
Kategoria: Komunikaty
31.03.2020 08:35 Maciej Skindzier
modyfikacja
Dokument: Komunikaty
Kategoria: Komunikaty
11.03.2020 08:54 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Załącznik do Komunikatu nr 6 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 10 marca 2020 r.: Regulamin Samorządu Doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku
Dokument: Komunikaty
Kategoria: Komunikaty
11.03.2020 08:53 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Komunikat nr 6 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutem Uniwersytetu w Białymstoku
Dokument: Komunikaty
Kategoria: Komunikaty
11.03.2020 08:53 Maciej Skindzier
modyfikacja
Dokument: Komunikaty
Kategoria: Komunikaty
04.03.2020 09:25 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Komunikat nr 5 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne
Dokument: Komunikaty
Kategoria: Komunikaty
04.03.2020 09:25 Maciej Skindzier
modyfikacja
Dokument: Komunikaty
Kategoria: Komunikaty
26.02.2020 08:41 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 5 do Komunikatu nr 4 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 lutego 2020 r.: wzór wniosku pożyczka
Dokument: Komunikaty
Kategoria: Komunikaty
26.02.2020 08:40 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 4 do Komunikatu nr 4 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 lutego 2020 r.: wzór wniosek dzieci
Dokument: Komunikaty
Kategoria: Komunikaty
26.02.2020 08:39 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 3 do Komunikatu nr 4 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 lutego 2020 r.: wzór wniosku emeryta
Dokument: Komunikaty
Kategoria: Komunikaty
26.02.2020 08:39 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 2 do Komunikatu nr 4 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 lutego 2020 r.: wzór wniosek pracownika Wilno
Dokument: Komunikaty
Kategoria: Komunikaty
26.02.2020 08:38 Maciej Skindzier
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 1 do Komunikatu nr 4 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 lutego 2020 r.: wzór wniosku pracownika
Dokument: Komunikaty
Kategoria: Komunikaty
26.02.2020 08:38 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 1 do Komunikatu nr 4 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 lutego 2020 r.: OŚWIADCZENIE UPRAWNIONEGO DO DOPŁAT I ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
Dokument: Komunikaty
Kategoria: Komunikaty
26.02.2020 08:36 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Komunikat nr 4 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia wzorów wniosków o świadczenia socjalne i dopłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu w Białymstoku
Dokument: Komunikaty
Kategoria: Komunikaty
26.02.2020 08:36 Maciej Skindzier
modyfikacja
Dokument: Komunikaty
Kategoria: Komunikaty
12.02.2020 11:28 Maciej Skindzier
modyfikacja
Dokument: Komunikaty
Kategoria: Komunikaty
12.02.2020 11:27 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Komunikat nr 3 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia stawek za godziny ponadwymiarowe realizowane na studiach stacjonarnych, studiach doktoranckich oraz w szkołach doktorskich w roku akademickim 2020/2021
Dokument: Komunikaty
Kategoria: Komunikaty
12.02.2020 11:27 Maciej Skindzier
modyfikacja
Dokument: Komunikaty
Kategoria: Komunikaty
07.02.2020 10:25 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Komunikat nr 2 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie średnich stawek (kosztów) wynagrodzenia za 1 godzinę dydaktyczną realizowaną w ramach rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych w roku 2020
Dokument: Komunikaty
Kategoria: Komunikaty
07.02.2020 10:25 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Komunikat nr 1 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia stawek za godziny dydaktyczne realizowane na studiach stacjonarnych, studiach doktoranckich oraz w szkołach doktorskich na podstawie umów cywilnoprawnych w roku akademickim 2020/2021
Dokument: Komunikaty
Kategoria: Komunikaty
07.02.2020 10:25 Maciej Skindzier
modyfikacja
Dokument: Komunikaty
Kategoria: Komunikaty
07.02.2020 10:25 Maciej Skindzier
publikacja
Dokument: Komunikaty
Kategoria: Komunikaty
do góry