Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

Aktualnie znajdujesz się na:

Rejestr zmian

Metadane

Autor Opublikowane przez Data publikacji
prof. dr hab. Robert W. Ciborowski, Rektor Piotr Duniewski 14.01.2020
Data Redaktor Akcja Zmiana
20.04.2020 12:32 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 50 z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniające Zarządzenie nr 6 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Uniwersytetu w Białymstoku
20.04.2020 12:32 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 49 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Prawa - zmiana nazwy i struktury organizacyjnej Katedry Prawa Międzynarodowego
20.04.2020 12:32 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 48 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Prawa - zmiana nazwy i struktury organizacyjnej Katedry Prawa Karnego
20.04.2020 12:32 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 47 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii - zmiana nazwy Zakładu Psychologii Społecznej i Rozwoju Człowieka
20.04.2020 12:31 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 46 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Historyczno-Socjologicznego - przekształcenie Katedry Logiki, Informatyki i Filozofii Nauki
20.04.2020 12:31 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 45 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej administracji centralnej oraz zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu w Białymstoku
20.04.2020 12:31 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 44 z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniające Zarządzenie nr 42 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie wzorów kalkulacji kosztów usług edukacyjnych
20.04.2020 12:31 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 43 z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych
20.04.2020 12:30 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 42 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie wzorów kalkulacji kosztów usług edukacyjnych
20.04.2020 12:30 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 41 z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie obsady etatowej Formacji Obrony Cywilnej Uniwersytetu w Białymstoku
20.04.2020 12:30 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 40 z dnia 8 listopada 2017 r. zmieniające Zarządzenie nr 38 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 7 września 2017 r. w sprawie reorganizacji Formacji Obrony Cywilnej Uniwersytetu w Białymstoku
20.04.2020 12:29 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 39 z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii - utworzenie Pracowni Historii i Teorii Sztuki
20.04.2020 12:29 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 38 z dnia 7 września 2017 r. w sprawie reorganizacji Formacji Obrony Cywilnej Uniwersytetu w Białymstoku
20.04.2020 12:29 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 37 z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniające Zarządzenie nr 11 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia zamówień publicznych
20.04.2020 12:28 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 36 z dnia 6 lipca 2017 r. zmieniające Zarządzenie nr 32 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 4 września 2015 r. w sprawie kosztów finansowych postępowań o nadanie tytułu naukowego oraz postępowań/przewodów o nadanie stopni naukowych
20.04.2020 12:28 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 35 z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie zasad i trybu uwierzytelniania oraz poświadczania dokumentów w Uniwersytecie w Białymstoku
20.04.2020 12:28 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 34 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie w Białymstoku dla osób rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2017/2018
20.04.2020 12:28 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 33 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/2018 w Uniwersytecie w Białymstoku
20.04.2020 12:27 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 32 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Historyczno-Socjologicznego - zmiana nazwy Zakładu Historii Najnowszej po 1945 roku
20.04.2020 12:27 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 31 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Historyczno-Socjologicznego - zmiana nazwy i struktury organizacyjnej Katedry Historii 1918-1945
20.04.2020 12:27 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 30 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie utworzenia Międzywydziałowego Instytutu Kulturoznawstwa i Sztuki
20.04.2020 12:26 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 29 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie głównych kierunków szkolenia obronnego w Uniwersytecie w Białymstoku w 2017 roku
20.04.2020 12:26 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 28 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie szczegółowego harmonogramu przeprowadzenia rekrutacji na rok akademicki 2017/2018 w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów
20.04.2020 12:26 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 27 z dnia 29 marca 2017 r. wprowadzenia wzoru oświadczenia dotyczącego powierzenia nauczycielowi akademickiemu prowadzenia zajęć dydaktycznych w wymiarze przekraczającym liczbę godzin ponadwymiarowych,wzoru karty planowanych obciążeń dydaktycznych oraz wzoru sprawozdania
20.04.2020 12:25 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 26 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Prawa - utworzenie centrum naukowego – Międzynarodowe Centrum Badań i Ekspertyz Kryminologicznych (International Centre of Criminological Research and Expertise)
20.04.2020 12:25 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 25 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii - zmiana nazwy i przeniesienie Samodzielnej Pracowni Pedagogiki Specjalnej
20.04.2020 12:25 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 24 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii - zmiana nazwy i przeniesienie Zakładu Resocjalizacji
20.04.2020 12:25 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 23 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii - utworzenie Katedry Pedagogiki Specjalnej
20.04.2020 12:25 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 22 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii - przeniesienie Zakładu Komunikacji Międzykulturowej
20.04.2020 12:25 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 21 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii - utworzenie Zakładu Studiów Międzykulturowych i Regionalnych
20.04.2020 12:25 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 20 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Historyczno-Socjologicznego - utworzenie Pracowni Socjologii Wiedzy i Edukacji
20.04.2020 12:25 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 19 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Historyczno-Socjologicznego - przeniesienie Pracowni Badań i Dokumentacji Zjawisk Mirakularnych w Polsce
20.04.2020 12:25 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 18 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Historyczno-Socjologicznego - likwidacja Zakładu Historii Społecznej
20.04.2020 12:24 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 17 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Filologicznego - zmiana nazwy Zakładu Wiedzy o Kulturze
20.04.2020 12:24 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 16 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Filologicznego - przekształcenie Katedry Bioetyki i Antropologii Filozoficznej
20.04.2020 12:24 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 15 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Filologicznego - utworzenie Pracowni Języka Hiszpańskiego
20.04.2020 12:24 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 14 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Filologicznego - utworzenie Zakładu Badań nad Językiem Pogranicza
20.04.2020 12:24 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 13 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Filologicznego - zmiana nazwy Zakładu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
20.04.2020 12:24 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 12 z dnia 29 marca 2017 r. sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Filologicznego - przekształcenie Zakładu Historii Języka Polskiego
20.04.2020 12:23 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 11 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Filologicznego - przekształcenie Ośrodka Badań Filologicznych nad Cenzurą PRL
20.04.2020 12:22 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 10 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu w Białymstoku
20.04.2020 12:22 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 9 z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Likwidacyjnej
20.04.2020 12:22 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 8 z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej
20.04.2020 12:21 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 7 z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2017/2018
20.04.2020 12:21 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 6 z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym „POL-on”
20.04.2020 12:20 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 5 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie rozwiązania Formacji Obrony Cywilnej-drużyna schronowa ”Świerkowa 20K”
20.04.2020 12:20 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 4 z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie Regulaminu Rady Konsultacyjnej przy Rektorze Uniwersytetu w Białymstoku
20.04.2020 12:20 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 3 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Biologiczno-Chemicznego – zmiana nazwy Zakładu Zoologii Kręgowców
20.04.2020 12:20 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 2 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Biologiczno-Chemicznego – likwidacja Zakładu Zoologii Bezkręgowców
20.04.2020 12:20 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 1 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w Białymstoku sposobu weryfikacji samodzielności sporządzania rozpraw doktorskich
14.01.2020 14:12 Piotr Duniewski
publikacja
do góry