Uniwersytet w Białymstoku

Aktualnie znajdujesz się na:

Rejestr zmian

Metadane

Autor Opublikowane przez Data publikacji
prof. dr hab. Robert W. Ciborowski, Rektor Maciej Skindzier 14.01.2020
Data Redaktor Akcja Zmiana
20.04.2020 10:11 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2180 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Państwowym Uniwersytetem Służby Cywilnej (Węgry)
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 10:11 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2179 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia Uniwersytetu w Białymstoku do konkursu na zorganizowanie Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej dla cudzoziemców
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 10:11 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2178 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Białymstoku przy Al. J. Piłsudskiego 11/4
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 10:11 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2177 z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę nr 1978 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości honorarium w wynagrodzeniu wynikającym ze stosunku pracy
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 10:11 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2176 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany profilu kształcenia na kierunku informatyka, studia pierwszego stopnia, prowadzonego przez Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie i określenia efektów kształcenia dla kierunku informatyka, studia pierwszego stopnia
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 10:11 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2175 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany profilu kształcenia na kierunku ekonomia, studia drugiego stopnia, prowadzonego przez Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie i określenia efektów kształcenia dla kierunku ekonomia, studia drugiego stopnia - profil praktyczny
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 10:11 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2174 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany profilu kształcenia na kierunku ekonomia, studia pierwszego stopnia, prowadzonego przez Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie i określenia efektów kształcenia dla kierunku ekonomia, studia pierwszego stopnia - profil praktyczny
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 10:11 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2173 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Prawa
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 10:11 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2172 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 10:11 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2171 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Historyczno-Socjologicznego
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 10:10 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2170 z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę nr 1670 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie warunków i trybu kierowania za granicę pracowników, doktorantów, studentów Uniwersytetu w Białymstoku i wykonawców projektów
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 10:10 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2169 z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę nr 1711 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia w latach 2016-2019 laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 10:10 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2168 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru podmiotu do zbadania sprawozdania finansowego Uniwersytetu w Białymstoku za rok 2017
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 10:10 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2167 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2018
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 10:10 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2166 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2017
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 10:10 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2165 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zatrudnienia dr hab. Wiolety Teresy Danilewicz na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 10:10 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2164 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zatrudnienia dr. hab. Adama Miodowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 10:10 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2163 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zatrudnienia dr. hab. Macieja Norberta Karczewskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 10:10 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2162 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zatrudnienia dr. hab. Sławomira Marka Raube na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 10:10 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 5161 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zatrudnienia dr. hab. Marka Kochanowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 10:10 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 5160 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zatrudnienia dr. hab. Jerzego Kamionowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 10:10 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 5159 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zatrudnienia dr hab. Anny Janickiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 10:10 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2158 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zatrudnienia dr hab. Barbary Anny Roszkowskiej-Mądrej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 10:10 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2157 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku dr hab. Halinie Krukowskiej
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 10:10 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2156 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku prof. dr hab. Alinie Kowalczykowej
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 10:10 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2155 z dnia 20 grudnia 2017 r. o przyjęciu recenzji prof. dr hab. Kamili Budrowskiej w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku prof. dr hab. Alinie Kowalczykowej
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 10:08 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2154 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie realizacji inwestycji pn. „Budowa Obserwatorium Astronomicznego z Planetarium i Parkiem Doświadczeń w Kampusie Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Ciołkowskiego w Białymstoku"
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 10:08 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2153 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie realizacji inwestycji pn. „Budowa Biblioteki Uniwersyteckiej w Kampusie Uniwersytetu w Białymstoku wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Ciołkowskiego w Białymstoku"
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 10:08 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2152 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie realizacji inwestycji pn. „Przebudowa, rozbudowa budynków przy ul. Aguonu 22 w Wilnie na potrzeby Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Uniwersytetu w Białymstoku z siedzibą w Wilnie"
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 10:08 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2151 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Doradztwo zawodowe
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 10:08 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2150 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zatrudnienia dr hab. Anny Gomolińskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 10:08 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2149 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Centrum Edukacji Ustawicznej na kadencję 2016-2020
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 10:08 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2148 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie uzupełnienia składu Uczelnianej Komisji Odwoławczej ds. Ocen Nauczycieli Akademickich
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 10:08 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2147 z dnia 25 października 2017 r. o powołaniu recenzentów w postępowaniu w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku Profesor Ewie Marii Wipszyckiej-Bravo
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 10:08 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2146 z dnia 25 października 2017 r. o powołaniu prof. dr. hab. Cezarego Kuklo na Promotora w postępowaniu w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku Profesor Ewie Marii Wipszyckiej-Bravo
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 10:08 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2145 z dnia 25 października 2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku Profesor Ewie Marii Wipszyckiej-Bravo
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 10:08 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2144 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rektora z działalności Uniwersytetu w Białymstoku w roku akademickim 2016/2017
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 10:06 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2143 z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany nazwy studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Programowanie i edukacja wczesnoszkolna z wykorzystaniem gier strategicznych na Studia Podyplomowe Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem gier strategicznych
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 10:06 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2142 z dnia 27 września 2017 r. w sprawie przystąpienia Uniwersytetu w Białymstoku do projektu pilotażowego Koncepcja edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 10:06 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2141 z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Szkołą im. Szymona Konarskiego w Wilnie (Litwa)
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 10:06 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2140 z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Fundacją Uniwersytetu CUAM (Włochy)
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 10:06 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2139 z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Eusoft S.r.l. (Włochy)
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 10:06 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2138 z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Narodowym Uniwersytetem „Politechnika Lwowska" (Ukraina)
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 10:06 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2137 z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany nazw specjalności prowadzonych przez Wydział Filologiczny w ramach kierunku filologia
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 10:06 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2136 z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 10:06 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2135 z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wzorów dyplomów ukończenia studiów, wydawanych przez Uniwersytet w Białymstoku
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 10:06 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2134 z dnia 27 września 2017 r. zmieniająca Uchwałę nr 1738 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 10:06 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2132 z dnia 27 września 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Akademickiej 2
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 10:06 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2131 z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Białymstoku przy Al. J. Piłsudskiego 11/4
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 10:05 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2130 z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zatrudnienia dr hab. Małgorzaty Niesiobędzkiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 10:05 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2129 z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zatrudnienia dr. hab. Andrzeja Kisielewskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 10:05 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2128 z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Andreia Lebedeva na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres roku, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 10:05 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2127 z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zatrudnienia dr. hab. Jerzego Urwanowicza na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres roku, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 10:05 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2126 z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zatrudnienia dr. hab. Grzegorza Wojciecha Nowackiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres roku, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 10:05 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2125 z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zatrudnienia dr. hab. Rafała Bartłomieja Kosińskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 10:05 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2124 z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zatrudnienia dr. hab. Daniela Grinberga na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres roku, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 10:05 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2123 z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Jana Tęgowskiego na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres roku, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 10:05 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2122 z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Andrzeja Sadowskiego na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres roku, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 10:05 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2121 z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Andreia Baranowa na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres od 1.10.2017 r. do 29.02.2020 r., w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 10:05 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2120 z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zatrudnienia dr hab. Niny Siemieniuk na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres dwóch lat, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 10:05 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2119 z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zatrudnienia dr. hab. Aleksandra Maksimczuka na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres roku, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 10:05 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2118 z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Kazimierza Stanisława Meredyka na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres roku, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 10:05 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2117 z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wyboru kandydata na członka Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję 2018-2021
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 10:04 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2116 z dnia 27 września 2017 r. o powołaniu recenzentów w postępowaniu w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku dr hab. Halinie Krukowskiej
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 10:04 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2115 z dnia 27 września 2017 r. o powołaniu prof. dr. hab. Jarosława Mariusza Ławskiego na Promotora w postępowaniu w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku dr hab. Halinie Krukowskiej
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 10:04 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2114 z dnia 27 września 2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku dr hab. Halinie Krukowskiej
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 10:04 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2113 z dnia 27 września 2017 r. o powołaniu recenzentów w postępowaniu w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku Profesor Alinie Kowalczykowej
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 10:04 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2112 z dnia 27 września 2017 r. o powołaniu prof. dr. hab. Bogusława Nowowiejskiego na Promotora w postępowaniu w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku Profesor Alinie Kowalczykowej
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 10:04 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2111 z dnia 27 września 2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku Profesor Alinie Kowalczykowej
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 10:04 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2110 z dnia 27 września 2017 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku Profesorowi Sir Leszkowi Krzysztofowi Borysiewiczowi
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:59 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2109 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Luoyang Normal University (Chiny)
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:59 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2108 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Luoyang Normal University (Chiny)
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:59 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2107 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie trybu i zasad wyboru kandydata na członka Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję 2018-2021
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:59 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2106 z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę nr 1711 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia w latach 2016-2019 laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:59 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2105 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Universidad Nacional de Villa María (Argentyna)
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:59 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2104 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Edukacji Elementarnej na Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:59 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2103 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Komunikacji Międzykulturowej
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:59 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2102 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Gerontologia Społeczna z Elementami Geriatrii
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:59 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2101 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Ewaluacja w Edukacji
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:59 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2100 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:59 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2099 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Nauczyciel plastyki
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:59 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2098 z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę nr 2056 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zniesienia kierunku przyroda na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim prowadzonego przez Wydział Biologiczno-Chemiczny
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:58 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2094 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zatrudnienia dr. hab. Piotra Chomika, prof. UwB na stanowisko Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:57 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2097 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2017
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:57 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2096 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w Białymstoku za rok 2016
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:57 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2095 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu w Białymstoku za rok 2016 i podziału wyniku finansowego
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:57 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2094 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Piotra Chomika, prof. UwB na stanowisko Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:57 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2093 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zatrudnienia dr. hab. Pawła Czesława Szuszczyńskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres roku, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:57 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2092 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Jerzego Nikitorowicza na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:57 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2091 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zatrudnienia dr. hab. Stanislava Stepina na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres roku, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:57 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2090 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zatrudnienia dr. hab. Krzysztofa Piotra Belina-Prażmowskiego-Kryńskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres do dnia 31 marca 2020 r., w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:57 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2089 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zatrudnienia dr hab. Anny Barbary Wydryckiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:57 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2088 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Marii Zamarajewej na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres roku, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:57 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2087 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Anatola Kojło na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres roku, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:57 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2086 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Izabeli Święcickiej na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie mianowania na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:55 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2085 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku im. Aldo Moro w Bari (Włochy)
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:55 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2084 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie realizacji inwestycji pn. "Przebudowa, rozbudowa budynków przy ul. Aguonu 22 w Wilnie na potrzeby Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Uniwersytetu w Białymstoku z siedzibą w Wilnie"
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:55 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2083 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Białoruskim Państwowym Pedagogicznym Uniwersytetem im. Maksima Tanka (Białoruś)
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:55 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2082 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Historyczno-Socjologicznego - Instytut Historii i Nauk Politycznych
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:55 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2081 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu określających zasady tworzenia planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających i szkoleń
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:55 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2080 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Wiedza o Kulturze Polskiej
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:54 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2079 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Kształcenie Artystyczne w Edukacji Elementarnej
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:54 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2078 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Terapia i edukacja osób ze spektrum autyzmu
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:54 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2077 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Programowanie i edukacja wczesnoszkolna z wykorzystaniem gier strategicznych
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:54 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2076 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Metody statystyczne i analiza danych
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:54 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2075 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Ubezpieczenia społeczne
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:54 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2074 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Statystyczna analiza danych społeczno-ekonomicznych
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:54 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2073 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studia wschodnie, studia pierwszego stopnia - profil ogólnoakademicki prowadzonego przez Wydział Historyczno-Socjologiczny
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:54 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2072 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie prowadzenia przez Wydział Fizyki kierunku fizyka w formie stacjonarnej w języku angielskim, na poziomie studiów pierwszego stopnia, o profilu ogólnoakademickim oraz określenia dla tego kierunku efektów kształcenia
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:54 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2071 z dnia 31 maja 2017 r. zmieniająca Uchwałę nr 1711 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia w latach 2016-2019 laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:54 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2070 z dnia 31 maja 2017 r. zmieniająca Uchwałę nr 2037 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji na studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:54 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2069 z dnia 31 maja 2017 r. zmieniająca Uchwałę nr 1868 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznej na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:54 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2068 z dnia 31 maja 2017 r. zmieniająca Uchwałę nr 954 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia zasad rozliczania kosztów działalności Uniwersytetu w Białymstoku
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:54 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2067 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Centrum Edukacji Ustawicznej
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:54 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2066 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie uzupełnienia składu Senackiej Komisji Prawno-Statutowej, Senackiej Komisji Finansowo-Budżetowej, Senackiej Komisji ds. Kształcenia (...)
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:54 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2065 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i Doktorantów oraz Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich o przedstawicieli studentów
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:52 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2064 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Rosyjskim Państwowym Uniwersytetem Humanistycznym w Moskwie (Rosja)
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:52 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2063 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Wydział Ekonomii i Zarządzania studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych w sektorze publicznym
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:52 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2062 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie utworzenia Międzywydziałowego Instytutu Kulturoznawstwa i Sztuki na Uniwersytecie w Białymstoku
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:52 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2061 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu w Białymstoku
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:52 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2060 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w Regulaminie studiów Uniwersytetu w Białymstoku wprowadzonym Uchwałą nr 1723 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:52 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2059 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany wzorów dyplomów doktora wydawanych przez Uniwersytet w Białymstoku, określonych w Załącznikach do Uchwały nr 1688 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 lutego 2015 r.
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:52 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2058 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznej na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:52 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2057 z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę nr 1868 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznej na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:51 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2056 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zniesienia kierunku przyroda na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim prowadzonego przez Wydział Biologiczno-Chemiczny
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:51 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2055 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zatrudnienia dr hab. Ewy Lidii Schmeidel na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:51 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2054 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Uniwersytetu"
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:51 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2053 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przyznania „Medalu Uniwersytetu w Białymstoku"
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:50 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2052 z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów zajęć dydaktycznych i liczebności grup studenckich
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:49 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2051 z dnia 29 marca 2017 r. zmieniająca Uchwałę nr 2015 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, określających zasady tworzenia programów kształcenia
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:49 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2049 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Szkołą Archeologii, Geografii i Nauk Ścisłych o Środowisku Naturalnym Uniwersytetu w Reading
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:49 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2048 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Prawa centrum naukowego - Międzynarodowe Centrum Badań i Ekspertyz Kryminologicznych (International Centre of Criminological Research and Expertise)
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:49 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2047 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:49 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2046 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Historyczno-Socjologicznego - Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:49 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2045 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Filologicznego
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:49 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2044 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Filologicznego - Instytut Neofilologii
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:49 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2043 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Filologicznego - Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:49 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2042 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Filologicznego - Instytut Filologii Polskiej
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:49 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2041 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie prowadzenia przez Wydział Historyczno-Socjologiczny specjalności: coaching z elementami psychologii społecznej w ramach kierunku socjologia
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:49 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2040 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie likwidacji specjalności prowadzonych przez Wydział Historyczno-Socjologiczny w ramach kierunku socjologia
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:48 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2039 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie likwidacji specjalności prowadzonych przez Wydział Ekonomii i Zarządzania w ramach kierunku zarządzanie
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:48 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2038 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie likwidacji specjalności prowadzonych przez Wydział Ekonomii i Zarządzania w ramach kierunku ekonomia
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:48 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2037 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji na studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:48 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2036 z dnia 29 marca 2017 r. zmieniająca Załączniki nr 3, 8 i 9 do Uchwały nr 1738 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:48 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2035 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu określających zasady tworzenia planów i programów studiów doktoranckich
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:48 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2034 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wymiaru zadań dydaktycznych dla stanowisk, na których zatrudniani są nauczyciele akademiccy, zasad obliczania godzin dydaktycznych oraz zasad rozliczania i finansowania godzin ponadwymiarowych
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:48 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2033 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2017
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:48 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2032 z dnia 29 marca 2017 r. o powołaniu recenzentów w postępowaniu w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku Profesorowi Sir Leszkowi Krzysztofowi Borysiewiczowi
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:48 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2031 z dnia 29 marca 2017 r. o powołaniu prof. dr. hab. Emila Walentego Pływaczewskiego na Promotora w postępowaniu w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku Profesorowi Sir Leszkowi Krzysztofowi Borysiewiczowi
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:48 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2030 z dnia 29 marca 2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku Profesorowi Sir Leszkowi Krzysztofowi Borysiewiczowi
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:48 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2029 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku Maestro Jerzemu Maksymiukowi
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:48 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2028 z dnia 29 marca 2017 r. o przyjęciu recenzji prof. dr. hab. Cezarego Kuklo w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku Maestro Jerzemu Maksymiukowi
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:48 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2027 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku Profesorowi Adamowi Andrzejowi Hulanickiemu
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:48 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2026 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku Profesorowi Zbigniewowi Jerzemu Galusowi
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:48 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2025 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wniosków o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:46 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2024 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:43 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2006 z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu w Białymstoku
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:43 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2023 z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2017
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:43 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2022 z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Państwowym Instytutem Języka Rosyjskiego im. A. S. Puszkina w Moskwie (Rosja)
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:43 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2021 z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów niestacjonarnych na rok akademicki 2017/2018
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:43 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2020 z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych na rok akademicki 2017/2018
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:43 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2019 z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniająca Uchwałę nr 1868 Senatu UwB z dnia 27.04.2016 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznej na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:43 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2018 z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie utworzenia kierunku ekobiznes, na poziomie studiów pierwszego stopnia i prowadzenia kierunku łącznie przez Wydział Biologiczno-Chemiczny oraz Wydział Ekonomii i Zarządzania oraz określenia efektów kształcenia dla kierunku
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:43 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2017 z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie utworzenia kierunku chemia kryminalistyczna i sądowa na poziomie studiów drugiego stopnia i prowadzenia kierunku przez Wydział Biologiczno-Chemiczny oraz określenia efektów kształcenia dla kierunku
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:43 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2016 z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniająca Uchwałę Senatu nr 1748 Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie w Białymstoku
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:42 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2015 z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, określających zasady tworzenia programów kształcenia dla określonych kierunków, profili i poziomów kształcenia studiów wyższych
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:42 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2014 z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie powołania dr Kariny Sachpazidu-Wójcickiej na stanowisko Dyrektora Wschodniego Ośrodka Transferu Technologii
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:42 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2013 z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zatrudnienia dr hab. Jolanty Muszyńskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:42 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2012 z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zatrudnienia dr hab. Doroty Misiejuk na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:42 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2011 z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zatrudnienia dr hab. Elżbiety Jaszczyszyn na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:42 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2010 z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zatrudnienia dr hab. Grażyny Michalczuk na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:42 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2009 z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zatrudnienia dr hab. Ewy Gruszewskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:42 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2008 z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Marka Antoniego Proniewskiego na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie mianowania na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:42 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2007 z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie uzupełnienia składu Senackiej Komisji ds. Kształcenia
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:39 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2005 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie realizacji inwestycji pn. „Przebudowa,rozbudowa budynków przy ul. Aguonu 22 w Wilnie na potrzeby Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Uniwersytetu w Białymstoku z siedzibą w Wilnie”
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:39 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2004 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa budynku Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku” położonego przy ul. Mickiewicza 1 w Białymstoku
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:39 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2003 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie realizacji inwestycji pn. „Budowa budynku Wydziału Historyczno-Socjologicznego w Kampusie Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Ciołkowskiego w Białymstoku”
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:39 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2002 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie realizacji inwestycji pn. „Budowa budynku Wydziału Filologicznego w Kampusie Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Ciołkowskiego w Białymstoku”
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:39 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2001 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie realizacji inwestycji pn. „Budowa Obserwatorium Astronomicznego z Planetarium i Parkiem Doświadczeń w Kampusie Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Ciołkowskiego w Białymstoku”
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:38 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 1993 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zatrudnienia dr hab. Katarzyny Bagan-Kurluty na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:38 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 1992 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Marka Konopczyńskiego na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie mianowania na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:38 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 1991 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zatrudnienia dr. hab. Andreia Stupakevicha na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:38 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 1990 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Krzysztofa Rafała Szymańskiego na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie mianowania na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:38 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 1989 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zatrudnienia dr hab. Bernadetty Marii Puchalskiej-Dąbrowskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:37 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 1988 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zatrudnienia dr hab. Elżbiety Konończuk na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:37 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 1987 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zatrudnienia dr hab. Elżbiety Dąbrowicz na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:37 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 2000 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa Centrum Sportowego Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Świerkowej 20A w Białymstoku”
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:37 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 1999 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Brzeskim Uniwersytetem Państwowym im. A.S. Puszkina (Białoruś)
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:37 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 1998 z dnia 25 stycznia 2017 r. zmieniająca Uchwałę nr 1711 Senatu UwB w sprawie zasad przyjmowania na studia w latach 2016-2019 laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez uczelnie
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:37 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 1997 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Biologiczno-Chemicznego
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:37 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 1996 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie utworzenia Wschodniego Ośrodka Transferu Technologii
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:37 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 1995 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zasad dysponowania przez podstawowe jednostki organizacyjne Uniwersytetu przychodami pozabudżetowymi pochodzącymi z opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:37 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 1994 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie trybu i zasad udzielania zgody Rektora na dodatkowe zatrudnienie nauczycieli akademickich
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:35 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 1986 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zatrudnienia dr. hab. Adama Sadowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:35 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 1985 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i Doktorantów
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
20.04.2020 09:34 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 1984 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Kapituły Medalu Uniwersytetu w Białymstoku
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
14.01.2020 12:44 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Uchwała nr 2180 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Państwowym Uniwersytetem Służby Cywilnej (Węgry)
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
14.01.2020 12:44 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Uchwała nr 2179 w sprawie przystąpienia Uniwersytetu w Białymstoku do konkursu na zorganizowanie Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej dla cudzoziemców
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
14.01.2020 12:43 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Uchwała nr 2178 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Białymstoku przy Al. J. Piłsudskiego 11/4
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
14.01.2020 12:43 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Uchwała nr 2177 zmieniająca Uchwałę nr 1978 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości honorarium w wynagrodzeniu wynikającym ze stosunku pracy
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
14.01.2020 12:43 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Uchwała nr 2176 w sprawie zmiany profilu kształcenia na kierunku informatyka, studia pierwszego stopnia, prowadzonego przez Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie i określenia efektów kształcenia dla kierunku informatyka, studia pierwszego stopnia
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
14.01.2020 12:43 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Uchwała nr 2175 w sprawie zmiany profilu kształcenia na kierunku ekonomia, studia drugiego stopnia, prowadzonego przez Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie i określenia efektów kształcenia dla kierunku ekonomia, studia drugiego stopnia - profil praktyczny
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
14.01.2020 12:42 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Uchwała nr 2174 w sprawie zmiany profilu kształcenia na kierunku ekonomia, studia pierwszego stopnia, prowadzonego przez Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie i określenia efektów kształcenia dla kierunku ekonomia, studia pierwszego stopnia - profil praktyczny
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
14.01.2020 12:42 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Uchwała nr 2173 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Prawa
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
14.01.2020 12:42 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Uchwała nr 2172 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
14.01.2020 12:41 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Uchwała nr 2171 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Historyczno-Socjologicznego
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
14.01.2020 12:41 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Uchwała nr 2170 zmieniająca Uchwałę nr 1670 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie warunków i trybu kierowania za granicę pracowników, doktorantów, studentów Uniwersytetu w Białymstoku i wykonawców projektów
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
14.01.2020 12:39 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Uchwała nr 2169 zmieniająca Uchwałę nr 1711 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia w latach 2016-2019 laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
14.01.2020 12:39 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Uchwała nr 2168 w sprawie wyboru podmiotu do zbadania sprawozdania finansowego Uniwersytetu w Białymstoku za rok 2017
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
14.01.2020 12:38 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Uchwała nr 2167 w sprawie planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2018
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
14.01.2020 12:38 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Uchwała nr 2166 w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2017
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
14.01.2020 12:38 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Uchwała nr 2165 w sprawie zatrudnienia dr hab. Wiolety Teresy Danilewicz na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
14.01.2020 12:37 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Uchwała nr 2164 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Adama Miodowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
14.01.2020 12:37 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Uchwała nr 2163 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Macieja Norberta Karczewskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
14.01.2020 12:37 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Uchwała nr 2162 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Sławomira Marka Raube na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
14.01.2020 12:36 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Uchwała nr 5161 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Marka Kochanowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
14.01.2020 12:36 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Uchwała nr 5160 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Jerzego Kamionowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
14.01.2020 12:36 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Uchwała nr 5159 w sprawie zatrudnienia dr hab. Anny Janickiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
14.01.2020 12:35 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Uchwała nr 2158 w sprawie zatrudnienia dr hab. Barbary Anny Roszkowskiej-Mądrej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
14.01.2020 12:35 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Uchwała nr 2157 w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku dr hab. Halinie Krukowskiej
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
14.01.2020 12:35 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Uchwała nr 2156 w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku prof. dr hab. Alinie Kowalczykowej
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
14.01.2020 12:33 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Uchwała nr 2155 o przyjęciu recenzji prof. dr hab. Kamili Budrowskiej w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku prof. dr hab. Alinie Kowalczykowej
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
14.01.2020 12:32 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Uchwała nr 2154 w sprawie realizacji inwestycji pn. „Budowa Obserwatorium Astronomicznego z Planetarium i Parkiem Doświadczeń w Kampusie Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Ciołkowskiego w Białymstoku"
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
14.01.2020 12:32 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Uchwała nr 2153 w sprawie realizacji inwestycji pn. „Budowa Biblioteki Uniwersyteckiej w Kampusie Uniwersytetu w Białymstoku wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Ciołkowskiego w Białymstoku"
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
14.01.2020 12:32 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Uchwała nr 2152 w sprawie realizacji inwestycji pn. „Przebudowa, rozbudowa budynków przy ul. Aguonu 22 w Wilnie na potrzeby Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Uniwersytetu w Białymstoku z siedzibą w Wilnie"
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
14.01.2020 12:31 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Uchwała nr 2151 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Doradztwo zawodowe
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
14.01.2020 12:31 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Uchwała nr 2150 w sprawie zatrudnienia dr hab. Anny Gomolińskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
14.01.2020 12:31 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Uchwała nr 2149 w sprawie uzupełnienia składu Rady Centrum Edukacji Ustawicznej na kadencję 2016-2020
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
14.01.2020 12:30 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Uchwała nr 2148 w sprawie uzupełnienia składu Uczelnianej Komisji Odwoławczej ds. Ocen Nauczycieli Akademickich
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
14.01.2020 12:29 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Uchwała nr 2147 o powołaniu recenzentów w postępowaniu w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku Profesor Ewie Marii Wipszyckiej-Bravo
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
14.01.2020 12:29 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Uchwała nr 2146 o powołaniu prof. dr. hab. Cezarego Kuklo na Promotora w postępowaniu w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku Profesor Ewie Marii Wipszyckiej-Bravo
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
14.01.2020 12:28 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Uchwała nr 2145 o wszczęciu postępowania w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku Profesor Ewie Marii Wipszyckiej-Bravo
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
14.01.2020 12:28 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Uchwała nr 2144 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rektora z działalności Uniwersytetu w Białymstoku w roku akademickim 2016/2017
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
14.01.2020 12:28 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Uchwała nr 2143 w sprawie zmiany nazwy studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Programowanie i edukacja wczesnoszkolna z wykorzystaniem gier strategicznych na Studia Podyplomowe Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem gier strategicznych
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
14.01.2020 12:27 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Uchwała nr 2142 w sprawie przystąpienia Uniwersytetu w Białymstoku do projektu pilotażowego Koncepcja edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
14.01.2020 12:27 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Uchwała nr 2141 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Szkołą im. Szymona Konarskiego w Wilnie (Litwa)
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
14.01.2020 12:26 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Uchwała nr 2140 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Fundacją Uniwersytetu CUAM (Włochy)
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
14.01.2020 12:26 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Uchwała nr 2139 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Eusoft S.r.l. (Włochy)
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
14.01.2020 12:26 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Uchwała nr 2138 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Narodowym Uniwersytetem „Politechnika Lwowska" (Ukraina)
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
14.01.2020 12:25 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Uchwała nr 2137 w sprawie zmiany nazw specjalności prowadzonych przez Wydział Filologiczny w ramach kierunku filologia
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
14.01.2020 12:25 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Uchwała nr 2136 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
14.01.2020 12:24 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Uchwała nr 2135 w sprawie wzorów dyplomów ukończenia studiów, wydawanych przez Uniwersytet w Białymstoku
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
14.01.2020 12:24 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Uchwała nr 2134 zmieniająca Uchwałę nr 1738 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
14.01.2020 12:23 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Uchwała nr 2132 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Akademickiej 2
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
14.01.2020 12:23 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Uchwała nr 2131 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Białymstoku przy Al. J. Piłsudskiego 11/4
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
14.01.2020 12:22 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Uchwała nr 2130 w sprawie zatrudnienia dr hab. Małgorzaty Niesiobędzkiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
14.01.2020 12:22 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Uchwała nr 2129 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Andrzeja Kisielewskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
14.01.2020 12:22 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Uchwała nr 2128 w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Andreia Lebedeva na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres roku, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
14.01.2020 12:21 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Uchwała nr 2127 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Jerzego Urwanowicza na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres roku, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
14.01.2020 12:21 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Uchwała nr 2126 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Grzegorza Wojciecha Nowackiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres roku, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
14.01.2020 12:21 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Uchwała nr 2125 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Rafała Bartłomieja Kosińskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
14.01.2020 12:20 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Uchwała nr 2124 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Daniela Grinberga na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres roku, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
14.01.2020 12:20 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Uchwała nr 2123 w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Jana Tęgowskiego na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres roku, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
14.01.2020 12:19 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Uchwała nr 2122 w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Andrzeja Sadowskiego na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres roku, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
14.01.2020 12:19 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Uchwała nr 2121 w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Andreia Baranowa na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres od 1.10.2017 r. do 29.02.2020 r., w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
14.01.2020 12:19 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Uchwała nr 2120 w sprawie zatrudnienia dr hab. Niny Siemieniuk na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres dwóch lat, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
14.01.2020 11:59 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Uchwała nr 2119 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Aleksandra Maksimczuka na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres roku, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
14.01.2020 11:59 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Uchwała nr 2118 w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Kazimierza Stanisława Meredyka na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres roku, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
14.01.2020 11:58 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Uchwała nr 2117 w sprawie wyboru kandydata na członka Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję 2018-2021
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
14.01.2020 11:58 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Uchwała nr 2116 o powołaniu recenzentów w postępowaniu w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku dr hab. Halinie Krukowskiej
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
14.01.2020 11:50 Maciej Skindzier
publikacja
Dokument: Uchwały Senatu
Kategoria: Uchwały Senatu
do góry