Uniwersytet w Białymstoku

Aktualnie znajdujesz się na:

Rejestr zmian

Metadane

Autor Opublikowane przez Data publikacji
prof. dr hab. Robert W. Ciborowski, Rektor Piotr Duniewski 13.01.2020
Data Redaktor Akcja Zmiana
24.04.2020 12:16 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 39 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Uniwersytetu w Białymstoku
24.04.2020 12:16 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 38 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Prawa
24.04.2020 12:16 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 37 z dnia 15 listopada 2018 r. zmieniające Zarządzenie nr 10/98 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 13.08.1998 r. w sprawie wprowadzenia w życie Instrukcji Kancelaryjnej Uniwersytetu w Białymstoku oraz Instrukcji w sprawie organizacji i działania Archiwum
24.04.2020 12:16 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 36 z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Uniwersytetu w Białymstoku
24.04.2020 12:15 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 35 z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej administracji centralnej oraz zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu w Białymstoku
24.04.2020 12:15 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 34 z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii - przekształcenie Pracowni Pedagogiki Specjalnej
24.04.2020 12:15 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 34 z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii - przekształcenie Pracowni Pedagogiki Specjalnej
24.04.2020 12:15 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 33 z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Historyczno-Socjologicznego - przekształcenie Zakładu Historii XIX wieku oraz Zakładu Ruchów Społecznych i Politycznych
24.04.2020 12:15 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 32 z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Historyczno-Socjologicznego - likwidacja Zakładu Historii Regionalnej
24.04.2020 12:15 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 31 z dnia 31 października 2018 r. w sprawie korzystania z poczty elektronicznej przez pracowników Uniwersytetu w Białymstoku
24.04.2020 12:15 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 30 z dnia 25 października 2018 r. w sprawie utworzenia Rady Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku
24.04.2020 12:13 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 29 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Prawa - utworzenie centrum naukowego - Centrum Badań nad Państwami Bałtyckimi
24.04.2020 12:13 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 28 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii - utworzenie Pracowni Rozwoju i Wspierania Zdolności
24.04.2020 12:13 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 27 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Historyczno-Socjologicznego - przekształcenie Pracowni Socjologii Wiedzy i Edukacji
24.04.2020 12:13 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 26 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Historyczno-Socjologicznego - likwidacja Zakładu Współczesnego Społeczeństwa Polskiego
24.04.2020 12:13 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 25 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 18 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zakresu i sposobu dokumentowania prac wykonanych w ramach stosunku pracy, które mogą stanowić przedmiot prawa autorskiego (...)
24.04.2020 12:13 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 24 z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu użyczania sprzętu specjalistycznego ułatwiającego dostęp do informacji i zajęć niepełnosprawnym studentom i doktorantom Uniwersytetu w Białymstoku
24.04.2020 12:12 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 23 z dnia 25 lipca 2018 r. wprowadzenia Regulaminu przyznawania asystenta dydaktycznego studentom i doktorantom z niepełnosprawnością oraz udzielania wsparcia w formie dodatkowych, indywidualnych zajęć dydaktycznych
24.04.2020 12:12 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 22 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie kosztów pośrednich działalności badawczej Uniwersytetu w Białymstoku
24.04.2020 12:12 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 21 z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniające Zarządzenie nr 10/98 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 13.08.1998 r. w sprawie wprowadzenia w życie Instrukcji Kancelaryjnej Uniwersytetu w Białymstoku oraz Instrukcji w sprawie organizacji i działania Archiwum
24.04.2020 12:12 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 20 z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019 w Uniwersytecie w Białymstoku
24.04.2020 12:11 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 19 z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie w Białymstoku dla osób rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2018/2019
24.04.2020 12:11 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 18 z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zakresu i sposobu dokumentowania prac wykonanych w ramach stosunku pracy, które mogą stanowić przedmiot prawa autorskiego, wzorów oświadczeń składanych przez pracowników oraz wzoru aneksu do umowy o pracę/mianowania
24.04.2020 12:11 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 17 z dnia 8 czerwca 2018 r. zmieniające Zarządzenie nr 13 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie wysokości opłat obowiązujących cudzoziemców rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2018/2019 na kierunkach studiów realizowanych
24.04.2020 12:11 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 16 z dnia 22 maja 2018 r. zmieniające Zarządzenie nr 43 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia zamówień publicznych
24.04.2020 12:11 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 15 z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej administracji centralnej Uniwersytetu w Białymstoku
24.04.2020 12:10 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 14 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowego harmonogramu przeprowadzenia rekrutacji na rok akademicki 2018/2019 w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów
24.04.2020 12:10 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 13 z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie wysokości opłat obowiązujących cudzoziemców rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2018/2019 na kierunkach studiów realizowanych w językach obcych w Uniwersytecie w Białymstoku
24.04.2020 12:10 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 12 z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie sposobu wyłaniania grupy 1% 5% i 10% najlepszych absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów doktoranckich Uniwersytetu w Białymstoku dla potrzeb umarzania kredytu studenckiego
24.04.2020 12:10 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 11 z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2018/2019
24.04.2020 12:09 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 10 z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia wzoru oświadczenia dotyczącego zapoznania się przez nauczyciela akademickiego z postanowieniami Kodeksu etyki pracownika naukowego
24.04.2020 12:09 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 9 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Historyczno-Socjologicznego - utworzenie Pracowni Sztuki Społecznej
24.04.2020 12:09 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 8 z dnia 20 marca 2018 r. zmieniające Zarządzenie nr 1 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie utworzenia studiów doktoranckich na Wydziale Historyczno-Socjologicznym
24.04.2020 12:09 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 7 z dnia 12 lutego 2018 r. zmieniające Zarządzenie nr 43 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie kosztów pośrednich działalności badawczej Uniwersytetu w Białymstoku
24.04.2020 12:08 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 6 z dnia 31 stycznia 2018 r. zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Prawa - utworzenie centrum naukowego - Legal Centre for Research on Education - LCRE (Prawnicze Centrum Badań nad Edukacją
24.04.2020 12:08 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 5 z dnia 19 stycznia 2018 r. zmieniające Zarządzenie nr 30 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 30 września 2016 r. w sprawie studenckich praktyk zawodowych
24.04.2020 12:08 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 4 z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym "POL-on"
24.04.2020 12:08 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 3 z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie zasad przyznawania pracownikom Uniwersytetu w Białymstoku zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok
24.04.2020 12:07 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 2 z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia wzoru rozliczenia kosztów podróży zagranicznej
24.04.2020 12:07 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 1 z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o skierowanie za granicę
13.01.2020 12:19 Piotr Duniewski
modyfikacja
13.01.2020 11:59 Piotr Duniewski
publikacja
do góry