Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

https://bip.uwb.edu.pl/uwb/przeciwdzialanie-korupc/15167,Przeciwdzialanie-korupcji.html
13.04.2024, 05:19

Przeciwdziałanie korupcji

 

W związku z realizacją Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020
oraz w ramach rekomendowanych praktyk, Uniwersytet w Białymstoku zamieszcza informacje związane
z przeciwdziałaniem korupcji.Istnieje możliwość odbycia bezpłatnego szkolenia antykorupcyjnego dostępnego na platformie edukacyjnej Centralnego Biura Antykorupcyjnego pod adresem: www.szkolenia-antykorupcyjne.edu.pl
 


W przypadku stwierdzenia wystąpienia zagrożenia korupcyjnego, bycia świadkiem zachowania o znamionach korupcji, otrzymania informacji o wystąpieniu zagrożenia korupcyjnego lub zachowania o znamionach korupcji w Uniwersytecie w Białymstoku należy zgłosić powyższy fakt:

  • telefonicznie 800 808 808

bezpośrednia rozmowa telefoniczna z funkcjonariuszem Biura możliwa jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15-16.15. W pozostałych godzinach i w dni wolne od pracy można pozostawić wiadomość nagraną na rejestratorze zgłoszeniowym,

  • lub osobiście

rozmowa wstępna – bez wykonywania czynności procesowych – dotycząca rozpoznania sprawy oraz możliwości wszczęcia działań przez CBA: ul. L. Krzywickiego 34, 02-078 Warszawa.

 


Kontakt do Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Białymstoku:
ul. Gen. Władysława Andersa 46 B, 15-113 Białystok
tel. 85 876 30 00, lub 22 437 30 00
fax: 22 437 30 90

 

Metadane

Data publikacji : 18.02.2021
Data modyfikacji : 30.06.2023
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maciej Skindzier
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Skindzier
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Skindzier

Opcje strony