Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

https://bip.uwb.edu.pl/uwb/postepowania-awansowe/postepowanie-w-sprawie/dziedzina-nauki-spolecz/21367,mgr-Marcin-Kanon.html
2024-02-22, 05:07

mgr Marcin Kanon

Metadane

Data publikacji : 13.09.2023
Data modyfikacji : 20.10.2023
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Przewodniczący komisji: prof. dr hab. Piotr Niczyporuk
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Skindzier
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Skindzier

Opcje strony