Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

https://bip.uwb.edu.pl/uwb/postepowania-awansowe/postepowanie-w-sprawie/dziedzina-nauki-spolecz/20581,mgr-Ilona-Radziwon-Kaminska.html
2024-02-22, 05:53

mgr Ilona Radziwon-Kamińska

Metadane

Data publikacji : 30.05.2023
Data modyfikacji : 04.10.2023
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Przewodnicząca komisji: dr hab. Iwona Sierocka, prof. UwB
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Skindzier
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Skindzier

Opcje strony