Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

https://bip.uwb.edu.pl/uwb/postepowania-awansowe/postepowanie-w-sprawie/dziedzina-nauki-spolecz/20540,mgr-Agnieszka-Modzelewska.html
28.02.2024, 00:14

mgr Agnieszka Modzelewska

Metadane

Data publikacji : 24.05.2023
Data modyfikacji : 04.10.2023
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Przewodnicząca komisji: prof. dr hab. Joanna M. Salachna
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Skindzier
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Skindzier

Opcje strony