Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

https://bip.uwb.edu.pl/uwb/postepowania-awansowe/postepowanie-w-sprawie-1/dziedzina-nauki-scisle/17206,dr-Jakub-Goclon.html
2024-02-23, 20:18

dr Jakub Goclon

Metadane

Data publikacji : 13.12.2021
Data modyfikacji : 04.10.2023
Obowiązuje do : 30.12.2025
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Prof. dr hab. Joanna Karpińska, Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Skindzier
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Skindzier

Opcje strony