Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

https://bip.uwb.edu.pl/uwb/postepowania-awansowe/postepowanie-w-sprawie-1/dziedzina-nauki-scisle/15200,dr-inz-Maciej-Karpowicz.html
2023-12-03, 14:20

dr inż. Maciej Karpowicz

Metadane

Data publikacji : 24.02.2021
Data modyfikacji : 04.10.2023
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dr hab. Piotr Zieliński, prof. UwB, Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki Biologiczne Uniwersytetu w Białymstoku
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Skindzier
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Skindzier

Opcje strony