Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

https://bip.uwb.edu.pl/uwb/porozumienia/komenda-miejska-policji/5406,Porozumienie-z-Komenda-Miejska-Policji-w-Bialymstoku.html
2023-03-21, 04:45

Porozumienie z Komendą Miejską Policji w Białymstoku

Porozumienie w sprawie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz określenie przypadków uzasadniających wkraczanie Policji na teren Uniwersytetu w Białymstoku zawarte w dniu 7 lipca 2014 roku pomiędzy Rektorem Uniwersytetu w Białymstoku, a Komendantem Miejskim Policji w Białymstoku

Metadane

Data publikacji : 12.01.2015
Data modyfikacji : 04.11.2020
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
mgr Emilian Aksiucik
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Skindzier Dział Promocji
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Skindzier

Opcje strony