Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uniwersytet w Białymstoku poszukuje kandydata na stanowisko Audytora Wewnętrznego

Główne obowiązki:

1. wynikające z ustawy o finansach publicznych / Dz. U. 2013 r., poz. 885 ze zm./

2. wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów z dn 04.09.2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu / Dz. U. 2015 poz. 1480/;

 

Wymagania niezbędne:/ wynikające z art. 286 u.f.p/

1. wykształcenie wyższe;

2. posiadanie obywatelstwa państwa członkowskiego UE  lub innego państw, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

4. niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5. posiadanie kwalifikacji zawodowych do przeprowadzania audytu określonych w art.286. ust. 1 pkt. 5 ustawy o finansach publicznych;

 

Ponadto wymagania:

1. znajomość przepisów  prawnych  szkolnictwa wyższego;

2. komunikatywność i dyspozycyjność;

3. znajomość problematyki finansów publicznych w teorii i praktyce;

4. umiejętność obsługi komputera;

 

Dokumenty wymagane:

1. list motywacyjny i CV,

2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

3. kserokopie dyplomów i świadectw dokumentujących posiadane kwalifikacje,

4. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych ;

5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie;

6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetworzenie danych osobowych do celów rekrutacji;

 

Termin i miejsce składania ofert.

Oferty z załącznikami oraz  z podanym kontaktem do korespondencji należy składać w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu w Białymstoku – (X piętro ) ul. M..Skłodowskiej-Curie 14, 15-097 Białystok, do dnia 30 września 2016 r. do godz. 14.00 z dopiskiem : „Rekrutacja audytor wewnętrzny”.

Termin przedłużony do 30 września 2016 r.

 

Metadane

Data publikacji : 29.08.2016
Data modyfikacji : 16.09.2016
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
mgr Emilian Aksiucik Dział Rektorski
Osoba modyfikująca informację:
mgr Emilian Aksiucik

Opcje strony

do góry