Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

https://bip.uwb.edu.pl/uwb/oferty-pracy/konkursy-na-stanowisko/20425,Dyrektor-Instytutu-Zarzadzania-Uniwersytetu-w-Bialymstoku-oglasza-konkurs-na-sta.html
2023-12-03, 14:36

Metadane

Data publikacji : 08.05.2023
Data modyfikacji : 29.06.2023
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dyrektor Instytutu Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku - dr hab. Bogusław Plawgo
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Skindzier
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Skindzier

Opcje strony