Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

Aktualnie znajdujesz się na:

Rejestr zmian

Metadane

Autor Opublikowane przez Data publikacji
Maciej Skindzier 09.07.2020
Data Redaktor Akcja Zmiana
27.05.2021 08:50 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 50 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie szczegółowego harmonogramu przeprowadzenia rekrutacji na studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie na rok akademicki 2021/2022 w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów
27.05.2021 08:49 Maciej Skindzier
publikacja
27.05.2021 08:49 Maciej Skindzier
modyfikacja
25.05.2021 08:20 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 42 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie wysokości opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2021/2022
29.03.2021 11:09 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 5 do Uchwały nr 2721 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 24 czerwca 2020 r.: Zasady przeliczania ocen ze świadectw dojrzałości uzyskanych za granicą
29.03.2021 11:07 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 4 do Uchwały nr 2721 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 24 czerwca 2020 r.: Kierunki studiów stacjonarnych prowadzone w językach obcych
18.03.2021 14:52 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 26 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na rok akademicki 2021/2022
09.03.2021 08:51 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Uchwała nr 2827 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 24 lutego 2021 r. zmieniająca Uchwałę nr 2721 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznej na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim 2021/2022
09.03.2021 08:50 Maciej Skindzier
publikacja
09.03.2021 08:50 Maciej Skindzier
modyfikacja
09.07.2020 10:38 Maciej Skindzier
modyfikacja
09.07.2020 10:34 Maciej Skindzier
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 5 do Uchwały nr 2721 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 24 czerwca 2020 r.: Kierunki w językach obcych
09.07.2020 10:34 Maciej Skindzier
modyfikacja
09.07.2020 10:05 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 6 do Uchwały nr 2721 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 24 czerwca 2020 r.: Zasady przeliczania ocen/punktów z dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą
09.07.2020 10:04 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 5 do Uchwały nr 2721 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 24 czerwca 2020 r.: kierunki w językach obcych
09.07.2020 10:04 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 4 do Uchwały nr 2721 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 24 czerwca 2020 r.: Zasady przeliczania ocen ze świadectw dojrzałości uzyskanych za granicą:
09.07.2020 10:03 Maciej Skindzier
modyfikacja
09.07.2020 10:02 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 3 do Uchwały nr 2721 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 24 czerwca 2020 r.: Studia niestacjonarne:
09.07.2020 10:02 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 2 do Uchwały nr 2721 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 24 czerwca 2020 r.: Studia drugiego stopnia
09.07.2020 10:01 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2721 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 24 czerwca 2020 r.: Studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie
09.07.2020 10:01 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Uchwała nr 2721 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznej na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim 2021/2022
09.07.2020 10:00 Maciej Skindzier
modyfikacja
09.07.2020 09:58 Maciej Skindzier
publikacja
do góry