Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

Aktualnie znajdujesz się na:

Rejestr zmian

Metadane

Autor Opublikowane przez Data publikacji
prof. dr hab. Robert W. Ciborowski, Rektor Piotr Duniewski 10.01.2020
Data Redaktor Akcja Zmiana
07.03.2024 10:02 Maciej Skindzier
modyfikacja
22.12.2020 15:35 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 114 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 22 grudnia 2020 r.; Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 28 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 września 2019 r. Transcript of Records
22.12.2020 15:34 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 114 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 22 grudnia 2020 r.; Załącznik nr 4a do Zarządzenia nr 28 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 września 2019 r. LEARNING AGREEMENT - PART B
22.12.2020 15:34 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 114 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 22 grudnia 2020 r.; Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 28 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 września 2019 r. Umowa o warunkach przyjęcia i odpłatności za program non–degree w Uniwersytecie w Białymstoku
22.12.2020 15:33 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 114 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 22 grudnia 2020 r.; Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 28 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 września 2019 r. LEARNING AGREEMENT- PART A
22.12.2020 15:32 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 114 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 28 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 września 2019 r. w sprawie utworzenia programu non-degree w Uniwersytecie w Białymstoku
22.12.2020 15:32 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 113 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zasad prowadzenia monitoringu karier zawodowych absolwentów Uniwersytetu w Białymstoku
22.12.2020 15:32 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 112 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości odpisu na koszty pośrednie ogólnouczelniane od przychodów pozabudżetowych jednostek
22.12.2020 15:32 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 111 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie utworzenia i ustalenia programu innej formy kształcenia: Transgraniczna Szkoła Administracji Publicznej
22.12.2020 15:31 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 110 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie kosztów pośrednich w projektach realizowanych przez Uniwersytet w Białymstoku
22.12.2020 15:31 Maciej Skindzier
modyfikacja
18.12.2020 13:22 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Załącznik do Zarządzenia nr 109 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 16 grudnia 2020 r. PROCEDURA WEWNĘTRZNA W ZAKRESIE INFORMOWANIA O SCHEMATACH PODATKOWYCH (MDR)
18.12.2020 13:21 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 109 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury wewnętrznej w zakresie informowania o schematach podatkowych (MDR)
18.12.2020 13:21 Maciej Skindzier
modyfikacja
17.12.2020 15:38 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 108 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Menadżer kultury
17.12.2020 15:37 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 107 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie utworzenia studiów filologia polska przygotowująca do zawodu nauczyciela
17.12.2020 15:37 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 106 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie utworzenia studiów filologia obca przygotowująca do zawodu nauczyciela
17.12.2020 15:37 Maciej Skindzier
modyfikacja
15.12.2020 12:04 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 105 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 15 grudnia 2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 24 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 13 września 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu w Białymstoku
15.12.2020 12:03 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 104 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 10 grudnia 2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 57 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie zasad wypełniania i wydawania dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, suplementów do dyplomów, ich odpisów i duplikatów
15.12.2020 12:03 Maciej Skindzier
modyfikacja
10.12.2020 11:55 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 103 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie czasowego wprowadzenia możliwości zwoływania posiedzeń i podejmowania uchwał z wykorzystaniem technologii informatycznych w Uniwersytecie w Białymstoku
10.12.2020 11:55 Maciej Skindzier
modyfikacja
04.12.2020 10:22 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 102 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w Zarządzeniu nr 97 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących organizacji publicznej obrony rozprawy doktorskiej oraz przeprowadzania egzaminów doktorskich w przewodach doktorskich i weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK formie zdalnej w Uniwersytecie w Białymstoku
04.12.2020 10:22 Maciej Skindzier
modyfikacja
03.12.2020 11:40 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 101 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek za recenzje i prace wydawnicze, stosowanych w Wydawnictwie Uniwersytetu w Białymstoku
03.12.2020 11:40 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 100 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie zasad rozdysponowania i dystrybucji nakładu książek pracowników Uniwersytetu w Białymstoku wydawanych przez Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
03.12.2020 11:39 Maciej Skindzier
modyfikacja
24.11.2020 13:58 Maciej Skindzier
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 99 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zmian w Zarządzeniu nr 30 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 września 2019 r. w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu w Białymstoku z późn. zm.
24.11.2020 13:57 Maciej Skindzier
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 99 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zmian w Zarządzeniu nr 30 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 września 2019 r. w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu w Białymstoku z późn. zm.
24.11.2020 13:51 Maciej Skindzier
modyfikacja
24.11.2020 10:52 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 99 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zmian w Zarządzeniu nr 30 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 września 2019 r. w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu w Białymstoku z późn. zm.
24.11.2020 10:51 Maciej Skindzier
modyfikacja
18.11.2020 13:41 Maciej Skindzier
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 97 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących organizacji publicznej obrony rozprawy doktorskiej oraz przeprowadzania egzaminów doktorskich w przewodach doktorskich i weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK formie zdalnej w Uniwersytecie w Białymstoku
18.11.2020 13:41 Maciej Skindzier
modyfikacja
18.11.2020 11:18 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 98 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących organizacji posiedzeń komisji habilitacyjnych, w tym przeprowadzania kolokwium habilitacyjnego w formie zdalnej w Uniwersytecie w Białymstoku
18.11.2020 11:18 Maciej Skindzier
modyfikacja
10.11.2020 11:21 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 97 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących organizacji publicznej obrony rozprawy doktorskiej oraz przeprowadzania egzaminów doktorskich w przewodach doktorskich i weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK formie zdalnej w Uniwersytecie w Białymstoku
10.11.2020 11:21 Maciej Skindzier
modyfikacja
04.11.2020 14:52 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 96 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie zasad i trybu organizacji studenckich praktyk pozaprogramowych
04.11.2020 14:52 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 95 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie praktyk zawodowych realizowanych od roku akademickiego 2020/2021
04.11.2020 14:51 Maciej Skindzier
modyfikacja
03.11.2020 12:31 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 94 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 30 października 2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 24 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 13 września 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu w Białymstoku
03.11.2020 12:30 Maciej Skindzier
modyfikacja
28.10.2020 10:11 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 93 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmian w Zarządzeniu nr 9 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu w Białymstoku
28.10.2020 10:10 Maciej Skindzier
modyfikacja
20.10.2020 14:34 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 92 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 20 października 2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 91 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 16 października 2020 r. w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych, weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz przeprowadzania egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie w Białymstoku
20.10.2020 14:34 Maciej Skindzier
modyfikacja
16.10.2020 14:13 Maciej Skindzier
modyfikacja
Załącznik: Załącznik do Zarządzenia nr 48 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 16 czerwca 2020 r.: Regulamin wynagradzania pracowników Uniwersytetu w Białymstoku
16.10.2020 14:13 Maciej Skindzier
modyfikacja
16.10.2020 11:31 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 91 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 16 października 2020 r. w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych, weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz przeprowadzania egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie w Białymstoku
16.10.2020 11:31 Maciej Skindzier
modyfikacja
14.10.2020 10:05 Maciej Skindzier
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 41 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach w języku polskim oraz za przeprowadzenie potwierdzania efektów uczenia się dla osób rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie w Białymstoku
14.10.2020 10:04 Maciej Skindzier
modyfikacja
13.10.2020 14:17 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 13 października 2020 roku w sprawie określenia zasad korzystania z konta uczelnianego na platformie Microsoft 365 przez doktorantów, studentów i uczestników studiów podyplomowych Uniwersytetu w Białymstoku
13.10.2020 14:16 Maciej Skindzier
modyfikacja
06.10.2020 15:03 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 89 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 1 października 2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 75 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 8 września 2020 r. w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych, weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz przeprowadzania egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie w Białymstoku
06.10.2020 15:02 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 88 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 1 października 2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 24 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 13 września 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu w Białymstoku
06.10.2020 15:01 Maciej Skindzier
modyfikacja
01.10.2020 13:02 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 6 do Instrukcji inwentaryzacyjnej składników majątkowych Uniwersytetu w Białymstoku wprowadzonej Zarządzeniem nr 85 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 30 września 2020 r.: DEKLARACJA PRZYJĘCIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MATERIALNEJ
01.10.2020 13:02 Maciej Skindzier
modyfikacja
01.10.2020 08:36 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 87 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 30 września 2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 42 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowego harmonogramu przeprowadzenia rekrutacji na studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie na rok akademicki 2020/2021 w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów
01.10.2020 08:35 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 30 września 2020 r. w sprawie Instrukcji ustalającej zasady likwidacji i zbywania zbędnych i zużytych składników majątkowych Uniwersytetu w Białymstoku
01.10.2020 08:32 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 85 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 30 września 2020 r. w sprawie Instrukcji inwentaryzacyjnej składników majątkowych Uniwersytetu w Białymstoku
01.10.2020 08:29 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 5 do Instrukcji inwentaryzacyjnej składników majątkowych Uniwersytetu w Białymstoku wprowadzonej Zarządzeniem nr 85 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 30 września 2020 r.: UMOWA UŻYCZENIA
01.10.2020 08:29 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 4 do Instrukcji inwentaryzacyjnej składników majątkowych Uniwersytetu w Białymstoku wprowadzonej Zarządzeniem nr 85 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 30 września 2020 r.: SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU INWENTARYZACJI
01.10.2020 08:28 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 3 do Instrukcji inwentaryzacyjnej składników majątkowych Uniwersytetu w Białymstoku wprowadzonej Zarządzeniem nr 85 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 30 września 2020 r.: ZESTAWIENIE WARTOŚCIOWE ZINWENTARYZOWANYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU
01.10.2020 08:27 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 2 do Instrukcji inwentaryzacyjnej składników majątkowych Uniwersytetu w Białymstoku wprowadzonej Zarządzeniem nr 85 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 30 września 2020 r.: OŚWIADCZENIE KOŃCOWE
01.10.2020 08:26 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 1 do Instrukcji inwentaryzacyjnej składników majątkowych Uniwersytetu w Białymstoku wprowadzonej Zarządzeniem nr 85 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 30 września 2020 r.: OŚWIADCZENIE WSTĘPNE
01.10.2020 08:24 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 84 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 30 września 2020 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Doradztwo Zawodowe
01.10.2020 08:24 Maciej Skindzier
modyfikacja
29.09.2020 12:54 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 83 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo
29.09.2020 12:53 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Załącznik do Zarządzenie nr 82 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 28 września 2020 r. REGULAMIN FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ IM. JERZEGO GIEDROYCIA
29.09.2020 12:53 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 82 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 28 września 2020 r. w sprawie regulaminu funkcjonowania Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia
29.09.2020 12:52 Maciej Skindzier
modyfikacja
29.09.2020 08:21 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Załącznik do Zarządzenia nr 81 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 28 września 2020 r. Regulamin Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu w Białymstoku
29.09.2020 08:21 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 81 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 28 września 2020 r. w sprawie regulaminu Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
29.09.2020 08:20 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Załącznik do Zarządzenia nr 80 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 28 września 2020 r. Regulamin Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy
29.09.2020 08:20 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 80 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 28 września 2020 r. w sprawie regulaminu Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy
29.09.2020 08:20 Maciej Skindzier
modyfikacja
23.09.2020 08:25 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 79 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 22 września 2020 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Statystyczna analiza danych społeczno-ekonomicznych
23.09.2020 08:24 Maciej Skindzier
modyfikacja
21.09.2020 12:56 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 77 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 15 września 2020 r. Informacja o kandydacie na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych, dydaktycznych
21.09.2020 12:56 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 77 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 15 września 2020 r. Informacja o kandydacie na stanowisko profesora w grupie pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych, dydaktycznych
21.09.2020 12:55 Maciej Skindzier
modyfikacja
16.09.2020 09:42 Maciej Skindzier
modyfikacja
Załącznik: Załączniki od 9 do 12 do Zarządzenia nr 62 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 lipca 2020 r.: pracownicy dydaktyczni
16.09.2020 09:42 Maciej Skindzier
modyfikacja
16.09.2020 09:37 Maciej Skindzier
modyfikacja
15.09.2020 14:01 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 78 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 15 września 2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 75 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 8 września 2020 r. w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych, weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz przeprowadzania egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie w Białymstoku
15.09.2020 14:01 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 77 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 15 września 2020 r. w sprawie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o zatrudnienie na stanowisku profesora i profesora uczelni w Uniwersytecie w Białymstoku
15.09.2020 14:00 Maciej Skindzier
modyfikacja
15.09.2020 13:53 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 76 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 14 września 2020 r. Wniosek nauczyciela akademickiego o przyznanie wynagrodzenia motywacyjnego
15.09.2020 13:52 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 76 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 14 września 2020 r. Wniosek dziekana wydziału/dyrektora instytutu o przyznanie wynagrodzenia motywacyjnego
15.09.2020 13:52 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 76 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 14 września 2020 r. w sprawie określenia zasad składania wniosku o przyznanie wynagrodzenia motywacyjnego nauczycielowi akademickiemu
15.09.2020 13:51 Maciej Skindzier
modyfikacja
09.09.2020 07:05 Maciej Skindzier
modyfikacja
08.09.2020 12:53 Łukasz Nowicki
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 75 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 8 września 2020 r. w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych, weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz przeprowadzania egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie w Białymstoku
02.09.2020 07:16 Maciej Skindzier
modyfikacja
01.09.2020 14:38 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 74 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 1 września 2020 r. w sprawie ustalenia w Uniwersytecie w Białymstoku wykazu prac szczególnie niebezpiecznych i określenia szczegółowych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przy ich wykonywaniu
01.09.2020 14:38 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 73 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Dyscypliny Nauki Fizyczne
01.09.2020 14:38 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 72 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Dyscypliny Nauki Prawne
01.09.2020 14:37 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 71 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Dyscypliny Pedagogika
01.09.2020 14:37 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 70 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Dyscypliny Historia
01.09.2020 14:37 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 69 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Dyscypliny Ekonomia i Finanse
01.09.2020 14:37 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 68 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne
01.09.2020 14:37 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 67 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Dyscypliny Nauki Biologiczne
03.08.2020 11:55 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Zarządzenie 66 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie stosowania nazw podstawowych jednostek organizacyjnych i filii Uniwersytetu w Białymstoku w tłumaczeniu na język angielski
03.08.2020 11:55 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 65 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie stosowania nazw podstawowych jednostek organizacyjnych i filii Uniwersytetu w Białymstoku w tłumaczeniu na język łaciński
24.07.2020 07:15 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 64 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie Regulaminu Domu Studenta Uniwersytetu w Białymstoku
24.07.2020 07:14 Maciej Skindzier
modyfikacja
22.07.2020 11:16 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 63 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie utworzenia i ustalenia programu kursu dokształcającego: Intensywny kurs online przygotowujący do państwowego egzaminu certyfikowanego na poziomie B1
22.07.2020 11:15 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Załączniki od 9 do 12 do Zarządzenia nr 62 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 lipca 2020 r.: pracownicy dydaktyczni
22.07.2020 11:15 Maciej Skindzier
modyfikacja
Załącznik: Załączniki od 1 do 4 do Zarządzenia nr 62 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 lipca 2020 r.: pracownicy badawczo-dydaktyczni
22.07.2020 11:14 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Załączniki od 5 do 8 do Zarządzenia nr 62 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 lipca 2020 r.: pracownicy badawczy
22.07.2020 11:13 Maciej Skindzier
modyfikacja
Załącznik: Załączniki od 1 do 4 do Zarządzenia nr 62 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 lipca 2020 r.
22.07.2020 11:13 Maciej Skindzier
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 62 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 lipca 2020 r.
22.07.2020 11:11 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 62 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 lipca 2020 r.: ZAKRES OBOWIĄZKÓW NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO ZATRUDNIONEGO W GRUPIE PRACOWNIKÓW BADAWCZO-DYDAKTYCZNYCH NA STANOWISKU PROFESORA
22.07.2020 11:11 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 62 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków nauczycieli akademickich
22.07.2020 11:11 Maciej Skindzier
modyfikacja
20.07.2020 07:10 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 61 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie zasad pobierania oraz warunków i trybu zwalniania z opłat za usługi edukacyjne i inne
20.07.2020 07:09 Maciej Skindzier
modyfikacja
17.07.2020 11:04 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 60 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie zmian w Zarządzeniu nr 30 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 września 2019 r. w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu w Białymstoku
17.07.2020 11:03 Maciej Skindzier
modyfikacja
16.07.2020 11:02 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 59 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 16 lipca 2020 roku zmieniające Zarządzenie nr 57 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie zasad wypełniania i wydawania dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, suplementów do dyplomów, ich odpisów i duplikatów
16.07.2020 11:02 Maciej Skindzier
modyfikacja
08.07.2020 08:33 Maciej Skindzier
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 57 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie zasad wypełniania i wydawania dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, suplementów do dyplomów, ich odpisów i duplikatów
08.07.2020 08:32 Maciej Skindzier
modyfikacja
07.07.2020 10:47 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 58 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 7 lipca 2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 24 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 13 września 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu w Białymstoku
07.07.2020 10:47 Maciej Skindzier
modyfikacja
06.07.2020 14:11 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 57 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie zasad wypełniania i wydawania dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, suplementów do dyplomów, ich odpisów i duplikatów
02.07.2020 10:22 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 56 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 1 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie opłat za wydanie i uwierzytelnienie dokumentów
02.07.2020 10:21 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 55 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie regulaminu Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia
02.07.2020 10:21 Maciej Skindzier
modyfikacja
01.07.2020 10:33 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 54 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie Instrukcji obiegu dokumentów księgowych Uniwersytetu w Białymstoku
01.07.2020 10:33 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 53 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 30 czerwca 2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 24 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 13 września 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu w Białymstoku
01.07.2020 10:33 Maciej Skindzier
modyfikacja
01.07.2020 08:08 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 52 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 30 czerwca 2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 43 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych
01.07.2020 08:08 Maciej Skindzier
modyfikacja
23.06.2020 08:49 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 11 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie zasad ustalania wysokości opłat
18.06.2020 11:23 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 51 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 2 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych
18.06.2020 11:22 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 50 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w Zarządzeniu nr 30 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 września 2019 r. w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu w Białymstoku
18.06.2020 11:22 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 49 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zasad zamawiania, ewidencjonowania i przechowywania blankietów dokumentów publicznych oraz dokumentów publicznych kategorii drugiej
18.06.2020 11:22 Maciej Skindzier
modyfikacja
17.06.2020 14:31 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 43 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 4 czerwca 2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 2 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych
16.06.2020 12:14 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Załącznik do Zarządzenia nr 48 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 16 czerwca 2020 r.
16.06.2020 12:13 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 48 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania Uniwersytetu w Białymstoku
16.06.2020 12:13 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 47 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 15 czerwca 2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 35 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych, weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz przeprowadzania egzaminów dyplomowych w terminie do 30 września 2020 r., w Uniwersytecie w Białymstoku
16.06.2020 12:12 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 46 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie trybu i zasad udzielania zgody rektora na dodatkowe zatrudnienie nauczycieli akademickich
16.06.2020 12:12 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 45 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie określenia zasad nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie
16.06.2020 12:12 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 44 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 5 czerwca 2020 r.
16.06.2020 12:12 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 44 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 5 czerwca 2020 r.
16.06.2020 12:11 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 44 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie określenia warunków i trybu kierowania za granicę pracowników, doktorantów, studentów Uniwersytetu w Białymstoku, wykonawców projektów niebędących pracownikami Uniwersytetu w Białymstoku oraz wprowadzenia wzoru wniosku o skierowanie za granicę i wzoru wniosku rozliczenia kosztów podróży zagranicznej
16.06.2020 12:11 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 43 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 4 czerwca 2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 2 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych
10.06.2020 08:36 Maciej Skindzier
skasowanie
Dokument: Zarządzenia Rektora
Kategoria: Zarządzenia Rektora
10.06.2020 08:35 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 42 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowego harmonogramu przeprowadzenia rekrutacji na studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie na rok akademicki 2020/2021 w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów
10.06.2020 08:35 Maciej Skindzier
modyfikacja
09.06.2020 08:05 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 16: UMOWA do postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego
09.06.2020 08:05 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 16: UMOWA w sprawie nadania stopnia naukowego
09.06.2020 08:04 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 16 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie kosztów finansowych postępowań o nadanie tytułu naukowego oraz postępowań o nadanie stopni naukowych
04.06.2020 11:33 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 42 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowego harmonogramu przeprowadzenia rekrutacji na studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie na rok akademicki 2020/2021 w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów
04.06.2020 11:32 Maciej Skindzier
modyfikacja
03.06.2020 13:29 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 41 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach w języku polskim oraz za przeprowadzenie potwierdzania efektów uczenia się dla osób rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie w Białymstoku
03.06.2020 07:55 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 40 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie zasad wydawania legitymacji służbowych nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uniwersytecie w Białymstoku
03.06.2020 07:54 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 39 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie zasad postępowania z rejestracją posiedzeń, weryfikacji efektów uczenia się i egzaminów dyplomowych przeprowadzanych z wykorzystaniem technologii informatycznych
03.06.2020 07:54 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 38 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie przechowywania informacji o przechowywaniu pracy dyplomowej w prowadzonej w Uniwersytecie w Białymstoku bazie pisemnych prac dyplomowych
03.06.2020 07:54 Maciej Skindzier
modyfikacja
27.05.2020 15:11 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 36 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie obowiązujących wymogów bezpieczeństwa w trakcie realizacji zajęć dydaktycznych, korzystania z infrastruktury i przeprowadzania egzaminów dyplomowych prowadzonych w formie bezpośredniego kontaktu, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni
27.05.2020 15:11 Maciej Skindzier
modyfikacja
27.05.2020 12:08 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 37 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie czasowego wprowadzenia możliwości zwoływania posiedzeń i podejmowania uchwał z wykorzystaniem technologii informatycznych w Uniwersytecie w Białymstoku
27.05.2020 12:08 Maciej Skindzier
modyfikacja
25.05.2020 13:19 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 35 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych, weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz przeprowadzania egzaminów dyplomowych w terminie do 30 września 2020 r., w Uniwersytecie w Białymstoku
14.05.2020 11:16 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 34 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021 w Uniwersytecie w Białymstoku
14.05.2020 11:16 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 33 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Matematyki
14.05.2020 11:16 Maciej Skindzier
modyfikacja
07.05.2020 16:35 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 32 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie zmian w Zarządzeniu nr 9 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu w Białymstoku
07.05.2020 16:35 Maciej Skindzier
modyfikacja
07.05.2020 10:21 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 31 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie w roku akademicki 2020/2021
07.05.2020 10:20 Maciej Skindzier
modyfikacja
06.05.2020 10:59 Maciej Skindzier
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 29 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zajęć dydaktycznych, formy weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz przeprowadzania egzaminów dyplomowych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 w Uniwersytecie w Białymstoku
06.05.2020 10:58 Maciej Skindzier
modyfikacja
05.05.2020 10:34 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 30 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na rok akademicki 2020/2021
05.05.2020 10:33 Maciej Skindzier
modyfikacja
30.04.2020 15:17 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 28 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 30 kwietnia 2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 19 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Uniwersytecie w Białymstoku
30.04.2020 15:16 Maciej Skindzier
modyfikacja
30.04.2020 13:26 Maciej Skindzier
skasowanie
Dokument: Zarządzenia Rektora
Kategoria: Zarządzenia Rektora
30.04.2020 13:25 Maciej Skindzier
modyfikacja
30.04.2020 12:50 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 28 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 30 kwietnia 2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 19 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Uniwersytecie w Białymstoku
30.04.2020 12:35 Maciej Skindzier
skasowanie
Dokument: Zarządzenia Rektora
Kategoria: Zarządzenia Rektora
30.04.2020 12:22 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 29 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zajęć dydaktycznych, formy weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz przeprowadzania egzaminów dyplomowych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 w Uniwersytecie w Białymstoku
30.04.2020 12:22 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 28 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 30 kwietnia 2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 19 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Uniwersytecie w Białymstoku
30.04.2020 12:22 Maciej Skindzier
modyfikacja
22.04.2020 15:39 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 27 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawi zmian w Zarządzeniu nr 21 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z 6 kwietnia 2020 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach w języku obcym obowiązujące obywateli polskich i cudzoziemców, rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2020/2021, w Uniwersytecie w Białymstoku
22.04.2020 15:38 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 26 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 kwietnia 2020 r.: Załącznik nr 11b do Polityki bezpieczeństwa danych osobowych
22.04.2020 15:38 Maciej Skindzier
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 26 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 kwietnia 2020 r.: Załącznik nr 11a do Polityki bezpieczeństwa danych osobowych
22.04.2020 15:36 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 26 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 kwietnia 2020 r.: UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
22.04.2020 15:35 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 26 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 kwietnia 2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 11 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa danych osobowych oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym w Uniwersytecie w Białymstoku
22.04.2020 15:33 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 25 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad sporządzania dyplomów doktora i doktora habilitowanego oraz zasad promowania doktora i doktora habilitowanego
22.04.2020 15:33 Maciej Skindzier
modyfikacja
09.04.2020 14:46 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 24 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie liczebności grup studenckich
09.04.2020 14:45 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 23 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie utworzenia studiów pedagogika resocjalizacyjna
06.04.2020 12:51 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 22 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Prawne i Organizacyjne Aspekty Zarządzania Oświatą
06.04.2020 12:51 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 21 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach w języku obcym obowiązujące obywateli polskich i cudzoziemców, rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2020/2021, w Uniwersytecie w Białymstoku
06.04.2020 12:51 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 20 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie utworzenia studiów pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
06.04.2020 12:50 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 19 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie utworzenia studiów mikrobiologia
06.04.2020 12:50 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 18 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie utworzenia studiów jakość i bezpieczeństwo środowiska
06.04.2020 12:49 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 17 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie utworzenia studiów biologia z przygotowaniem pedagogicznym
06.04.2020 12:49 Maciej Skindzier
modyfikacja
31.03.2020 08:52 Maciej Skindzier
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 16: UMOWA do postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego
31.03.2020 08:51 Maciej Skindzier
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 16: UMOWA w sprawie nadania stopnia naukowego
31.03.2020 08:51 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 16: UMOWA w sprawie nadania stopnia naukowego
31.03.2020 08:49 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 16: UMOWA
31.03.2020 08:49 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 16 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie kosztów finansowych postępowań o nadanie tytułu naukowego oraz postępowań o nadanie stopni naukowych
31.03.2020 08:48 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 15 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie określenia wzorów wniosku, protokołu, umowy i decyzji w postępowaniu w sprawie potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie w Białymstoku
31.03.2020 08:40 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 15: Decyzja nr w sprawie potwierdzenia/odmowy potwierdzenia efektów uczenia się
31.03.2020 08:39 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 15: Protokół z potwierdzania efektów uczenia się
31.03.2020 08:39 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 15: Umowa
31.03.2020 08:38 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 15: Wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów
31.03.2020 08:37 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 14 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 30 marca 2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 44 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie oddawania w najem lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobach Uniwersytetu w Białymstoku
31.03.2020 08:37 Maciej Skindzier
modyfikacja
04.03.2020 09:27 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 13 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zasad rozliczania i finansowania kosztów realizowanych godzin dydaktycznych w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu w Białymstoku
04.03.2020 09:27 Maciej Skindzier
modyfikacja
26.02.2020 08:47 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 lutego 2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 43 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych
26.02.2020 08:47 Maciej Skindzier
modyfikacja
18.02.2020 11:35 Piotr Duniewski
skasowanie
Dokument: Zarządzenia Rektora
Kategoria: Zarządzenia Rektora
18.02.2020 08:18 Maciej Skindzier
modyfikacja
17.02.2020 13:00 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 11 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 17 lutego 2020 r.
17.02.2020 12:58 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 11 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie zasad ustalania wysokości opłat
17.02.2020 11:58 Maciej Skindzier
modyfikacja
07.02.2020 12:40 Piotr Duniewski
modyfikacja
07.02.2020 12:31 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Załącznik do Zarządzenia nr 10 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 6 lutego 2020 r.
07.02.2020 12:31 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 10 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie utworzenia i ustalenia programu kursu dokształcającego: Zarządzanie usługami IT oraz Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
07.02.2020 12:30 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 9 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 5 lutego 2020 r.
07.02.2020 12:30 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 9 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 5 lutego 2020 r.
07.02.2020 12:30 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 9 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 5 lutego 2020 r.
07.02.2020 12:29 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 9 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 5 lutego 2020 r.
07.02.2020 12:29 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 9 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 5 lutego 2020 r.
07.02.2020 12:29 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 5 lutego 2020 r.
07.02.2020 12:27 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 9 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wzorów wniosków o udzielenie płatnego urlopu naukowego i wzoru sprawozdania z realizacji zaplanowanych prac w trakcie płatnego urlopu naukowego oraz wzoru wniosku o udzielenie płatnego urlopu
07.02.2020 12:27 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 8 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 5 lutego 2020 r.
07.02.2020 12:26 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 8 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 5 lutego 2020 r.
07.02.2020 12:26 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 8 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 5 lutego 2020 r.
07.02.2020 12:26 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 5 lutego 2020 r.
07.02.2020 12:25 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 5 lutego 2020 r.
07.02.2020 12:25 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 8 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie określenia wzorów druków obowiązujących przy udzielaniu urlopów wypoczynkowych pracownikom Uniwersytetu w Białymstoku
31.01.2020 08:50 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 7 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie liczby miejsc w poszczególnych szkołach doktorskich na rok akademicki 2020/2021
31.01.2020 08:50 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 6 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie szczegółowego harmonogramu przeprowadzenia rekrutacji do szkół doktorskich w roku akademickim 2020/2021 w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów
31.01.2020 08:49 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 5 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Przygotowanie Pedagogiczne
31.01.2020 08:49 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 4 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Przygotowanie Pedagogiczne Psychologów
31.01.2020 08:49 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 3 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Przygotowanie do Nauczania Teoretycznych Przedmiotów Zawodowych
31.01.2020 08:46 Maciej Skindzier
modyfikacja
17.01.2020 14:46 Maciej Skindzier
modyfikacja
Załącznik: Załącznik do Zarządzenia nr 2 REGULAMIN PRACY UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU
17.01.2020 14:46 Maciej Skindzier
modyfikacja
17.01.2020 13:13 Maciej Skindzier
modyfikacja
17.01.2020 13:10 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Załącznik do Zarządzenia nr 2 REGULAMIN PRACY UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU
17.01.2020 13:10 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 2 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie Regulaminu pracy Uniwersytetu w Białymstoku
17.01.2020 13:09 Maciej Skindzier
modyfikacja
10.01.2020 11:27 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 1 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie zasad prowadzenia windykacji wierzytelności pieniężnych od dłużników Uniwersytetu w Białymstoku
10.01.2020 11:26 Maciej Skindzier
modyfikacja
10.01.2020 11:26 Maciej Skindzier
publikacja
do góry