Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

Aktualnie znajdujesz się na:

Rejestr zmian

Metadane

Autor Opublikowane przez Data publikacji
Maciej Skindzier 08.01.2020
Data Redaktor Akcja Zmiana
07.03.2024 10:02 Maciej Skindzier
modyfikacja
Dokument: Decyzje Rektora
Kategoria: Decyzje Rektora
22.12.2020 15:30 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Decyzja nr 44 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Rady Uniwersyteckiego Centrum Obliczeniowego
Dokument: Decyzje Rektora
Kategoria: Decyzje Rektora
22.12.2020 15:29 Maciej Skindzier
modyfikacja
Dokument: Decyzje Rektora
Kategoria: Decyzje Rektora
24.11.2020 13:50 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Decyzja Nr 43 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 24.11.2020 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na „Usługę zarządzania i prowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych”
Dokument: Decyzje Rektora
Kategoria: Decyzje Rektora
24.11.2020 13:50 Maciej Skindzier
modyfikacja
Dokument: Decyzje Rektora
Kategoria: Decyzje Rektora
13.11.2020 12:05 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Decyzja nr 40 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej ds. studentów i doktorantów studiów doktoranckich
Dokument: Decyzje Rektora
Kategoria: Decyzje Rektora
10.11.2020 14:35 Maciej Skindzier
modyfikacja
Załącznik: Decyzja nr 40 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej ds. studentów i doktorantów studiów doktoranckich
Dokument: Decyzje Rektora
Kategoria: Decyzje Rektora
10.11.2020 14:34 Maciej Skindzier
modyfikacja
Dokument: Decyzje Rektora
Kategoria: Decyzje Rektora
10.11.2020 11:20 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Decyzja nr 42 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. Studentów
Dokument: Decyzje Rektora
Kategoria: Decyzje Rektora
10.11.2020 11:20 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Decyzja nr 41 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów
Dokument: Decyzje Rektora
Kategoria: Decyzje Rektora
10.11.2020 11:19 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Decyzja nr 40 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej ds. studentów i doktorantów studiów doktoranckich
Dokument: Decyzje Rektora
Kategoria: Decyzje Rektora
10.11.2020 11:18 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Decyzja nr 39 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia
Dokument: Decyzje Rektora
Kategoria: Decyzje Rektora
10.11.2020 11:18 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Decyzja nr 38 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 30 października 2020 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Stypendialnej ds. studentów i doktorantów studiów doktoranckich
Dokument: Decyzje Rektora
Kategoria: Decyzje Rektora
10.11.2020 11:18 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Decyzja nr 37 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 30 października 2020 r. w sprawie uzupełnienia składu Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. Studentów
Dokument: Decyzje Rektora
Kategoria: Decyzje Rektora
10.11.2020 11:18 Maciej Skindzier
modyfikacja
Dokument: Decyzje Rektora
Kategoria: Decyzje Rektora
14.10.2020 11:50 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Decyzja nr 36 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 14 października 2020 r. zmieniającą Decyzję nr 21 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 15 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. powołania Rady Uczelni w Uniwersytecie w Białymstoku na kadencję 2021-2024
Dokument: Decyzje Rektora
Kategoria: Decyzje Rektora
14.10.2020 11:50 Maciej Skindzier
modyfikacja
Dokument: Decyzje Rektora
Kategoria: Decyzje Rektora
01.10.2020 13:07 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Decyzja nr 35 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 1 października 2020 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Likwidacyjnej
Dokument: Decyzje Rektora
Kategoria: Decyzje Rektora
01.10.2020 13:07 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Decyzja nr 34 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 1 października 2020 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej
Dokument: Decyzje Rektora
Kategoria: Decyzje Rektora
01.10.2020 13:05 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Decyzja nr 33 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 30 września 2020 r. w sprawie powołania Doktoranckiej Komisji Stypendialnej Wydziału Ekonomii i Finansów
Dokument: Decyzje Rektora
Kategoria: Decyzje Rektora
01.10.2020 13:03 Maciej Skindzier
modyfikacja
Dokument: Decyzje Rektora
Kategoria: Decyzje Rektora
01.10.2020 08:22 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Decyzja nr 32 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 30 września 2020 r. w sprawie powołania Doktoranckiej Komisji Stypendialnej Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych, Instytutu Filozofii i Instytutu Socjologii
Dokument: Decyzje Rektora
Kategoria: Decyzje Rektora
01.10.2020 08:12 Maciej Skindzier
modyfikacja
Dokument: Decyzje Rektora
Kategoria: Decyzje Rektora
30.09.2020 13:32 Piotr Duniewski
skasowanie
Dokument: Decyzje Rektora
Kategoria: Decyzje Rektora
29.09.2020 12:52 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Komunikat nr 32 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia składu Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo
Dokument: Decyzje Rektora
Kategoria: Decyzje Rektora
29.09.2020 12:46 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Decyzja nr 31 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 września 2020 r. w sprawie powołania Doktoranckiej Komisji Stypendialnej Wydziału Prawa
Dokument: Decyzje Rektora
Kategoria: Decyzje Rektora
29.09.2020 12:45 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Decyzja nr 30 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 września 2020 r. w sprawie powołania Doktoranckiej Komisji Stypendialnej Wydziału Filologicznego
Dokument: Decyzje Rektora
Kategoria: Decyzje Rektora
29.09.2020 12:45 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Decyzja nr 29 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 września 2020 r. w sprawie powołania Doktoranckiej Komisji Stypendialnej Wydziału Fizyki
Dokument: Decyzje Rektora
Kategoria: Decyzje Rektora
29.09.2020 12:27 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Decyzja nr 28 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 września 2020 r. w sprawie powołania Doktoranckiej Komisji Stypendialnej Wydziału Biologii i Wydziału Chemii
Dokument: Decyzje Rektora
Kategoria: Decyzje Rektora
29.09.2020 12:27 Maciej Skindzier
modyfikacja
Dokument: Decyzje Rektora
Kategoria: Decyzje Rektora
22.09.2020 08:39 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Decyzja nr 27 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 września 2020 r. w sprawie rozwiązania Zespołu ds. opracowania projektu regulaminu studiów
Dokument: Decyzje Rektora
Kategoria: Decyzje Rektora
22.09.2020 08:39 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Decyzja nr 26 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 września 2020 r. w sprawie rozwiązania Zespołu ds. szkół doktorskich
Dokument: Decyzje Rektora
Kategoria: Decyzje Rektora
22.09.2020 08:39 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Decyzja nr 25 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 września 2020 r. w sprawie rozwiązania Zespołu ds. opracowania zasad podziału środków z subwencji
Dokument: Decyzje Rektora
Kategoria: Decyzje Rektora
22.09.2020 08:38 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Decyzja nr 24 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 września 2020 r. w sprawie rozwiązania Zespołu ds. monitorowania i wdrażania strategii Uniwersytetu w Białymstoku
Dokument: Decyzje Rektora
Kategoria: Decyzje Rektora
22.09.2020 08:38 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Decyzja nr 23 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 września 2020 r. w sprawie rozwiązania Rektorskiej Komisji ds. przyznania stypendiów dla studentów i pracowników Uniwersytetu w Białymstoku oraz Nagrody Santander Universidades ufundowanych przez Fundację Banku Zachodniego WBK S.A.
Dokument: Decyzje Rektora
Kategoria: Decyzje Rektora
22.09.2020 08:38 Maciej Skindzier
modyfikacja
Dokument: Decyzje Rektora
Kategoria: Decyzje Rektora
15.09.2020 14:00 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Decyzja nr 22 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 15 września 2020 r. w sprawie powołania członków Rady Bibliotecznej w Uniwersytecie w Białymstoku
Dokument: Decyzje Rektora
Kategoria: Decyzje Rektora
15.09.2020 13:59 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Decyzja nr 21 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 15 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. powołania Rady Uczelni w Uniwersytecie w Białymstoku na kadencję 2021-2024
Dokument: Decyzje Rektora
Kategoria: Decyzje Rektora
15.09.2020 13:59 Maciej Skindzier
modyfikacja
Dokument: Decyzje Rektora
Kategoria: Decyzje Rektora
11.09.2020 08:16 Maciej Skindzier
modyfikacja
Załącznik: Decyzja nr 13 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania komisji ds. strategii rozwoju Uniwersytetu w Białymstoku
Dokument: Decyzje Rektora
Kategoria: Decyzje Rektora
11.09.2020 08:16 Maciej Skindzier
modyfikacja
Dokument: Decyzje Rektora
Kategoria: Decyzje Rektora
09.09.2020 07:10 Maciej Skindzier
modyfikacja
Załącznik: Decyzja nr 13 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania komisji ds. strategii rozwoju Uniwersytetu w Białymstoku
Dokument: Decyzje Rektora
Kategoria: Decyzje Rektora
09.09.2020 07:10 Maciej Skindzier
modyfikacja
Dokument: Decyzje Rektora
Kategoria: Decyzje Rektora
07.09.2020 09:52 Maciej Skindzier
modyfikacja
Załącznik: Decyzja nr 12 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania pozawydziałowej komisji oceniającej
Dokument: Decyzje Rektora
Kategoria: Decyzje Rektora
07.09.2020 09:51 Maciej Skindzier
modyfikacja
Dokument: Decyzje Rektora
Kategoria: Decyzje Rektora
04.09.2020 11:18 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Decyzja nr 20 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania członków Rady Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny
Dokument: Decyzje Rektora
Kategoria: Decyzje Rektora
04.09.2020 11:17 Maciej Skindzier
modyfikacja
Dokument: Decyzje Rektora
Kategoria: Decyzje Rektora
04.09.2020 10:28 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Decyzja nr 19 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Uniwersyteckiej Komisji ds. Własności Intelektualnej
Dokument: Decyzje Rektora
Kategoria: Decyzje Rektora
04.09.2020 10:27 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Decyzja nr 17 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Nadzorującej Wschodniego Ośrodka Transferu Technologii
Dokument: Decyzje Rektora
Kategoria: Decyzje Rektora
04.09.2020 10:27 Maciej Skindzier
modyfikacja
Dokument: Decyzje Rektora
Kategoria: Decyzje Rektora
02.09.2020 07:18 Maciej Skindzier
modyfikacja
Dokument: Decyzje Rektora
Kategoria: Decyzje Rektora
02.09.2020 07:13 Maciej Skindzier
modyfikacja
Dokument: Decyzje Rektora
Kategoria: Decyzje Rektora
01.09.2020 14:32 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Decyzja nr 18 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania komisji ds. potwierdzania efektów uczenia się
Dokument: Decyzje Rektora
Kategoria: Decyzje Rektora
01.09.2020 14:29 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Decyzja nr 16 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Dokument: Decyzje Rektora
Kategoria: Decyzje Rektora
01.09.2020 14:29 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Decyzja nr 15 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych
Dokument: Decyzje Rektora
Kategoria: Decyzje Rektora
01.09.2020 14:29 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Decyzja nr 14 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych
Dokument: Decyzje Rektora
Kategoria: Decyzje Rektora
01.09.2020 14:29 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Decyzja nr 13 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania komisji ds. strategii rozwoju Uniwersytetu w Białymstoku
Dokument: Decyzje Rektora
Kategoria: Decyzje Rektora
01.09.2020 14:28 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Decyzja nr 12 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania pozawydziałowej komisji oceniającej
Dokument: Decyzje Rektora
Kategoria: Decyzje Rektora
23.07.2020 11:47 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Decyzja nr 11 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Stypendialnej ds. studentów i doktorantów studiów doktoranckich
Dokument: Decyzje Rektora
Kategoria: Decyzje Rektora
23.07.2020 11:47 Maciej Skindzier
modyfikacja
Dokument: Decyzje Rektora
Kategoria: Decyzje Rektora
08.07.2020 10:34 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Decyzja nr 10 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Stypendialnej ds. studentów i doktorantów studiów doktoranckich
Dokument: Decyzje Rektora
Kategoria: Decyzje Rektora
08.07.2020 10:34 Maciej Skindzier
modyfikacja
Dokument: Decyzje Rektora
Kategoria: Decyzje Rektora
27.05.2020 12:07 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Decyzja nr 9 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych do szkół doktorskich na rok akademicki 2020/2021
Dokument: Decyzje Rektora
Kategoria: Decyzje Rektora
27.05.2020 12:06 Maciej Skindzier
modyfikacja
Dokument: Decyzje Rektora
Kategoria: Decyzje Rektora
12.05.2020 14:44 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Decyzja nr 8 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w roku akademicki 2020/2021
Dokument: Decyzje Rektora
Kategoria: Decyzje Rektora
23.03.2020 11:10 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Decyzja nr 7 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Stypendialnej ds. studentów i doktorantów studiów doktoranckich
Dokument: Decyzje Rektora
Kategoria: Decyzje Rektora
23.03.2020 11:10 Maciej Skindzier
modyfikacja
Dokument: Decyzje Rektora
Kategoria: Decyzje Rektora
16.03.2020 08:10 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 3 do Decyzji nr 6 Rektora UwB z dnia 12 marca 2020 r.
Dokument: Decyzje Rektora
Kategoria: Decyzje Rektora
16.03.2020 08:09 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2 do Decyzji nr 6 Rektora UwB z dnia 6 marca 2020 r.
Dokument: Decyzje Rektora
Kategoria: Decyzje Rektora
16.03.2020 08:09 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Decyzja nr 6 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisje Oceny Ofert do rozstrzygnięcia postępowania dotyczącego naboru partnera w ramach ogłoszonego przez NCBiR konkursu PO WER w ramach działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/20 „Uczelnia dostępna II”
Dokument: Decyzje Rektora
Kategoria: Decyzje Rektora
16.03.2020 08:08 Maciej Skindzier
modyfikacja
Dokument: Decyzje Rektora
Kategoria: Decyzje Rektora
11.03.2020 08:52 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Decyzja nr 5 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Stypendialnej ds. studentów i doktorantów studiów doktoranckich
Dokument: Decyzje Rektora
Kategoria: Decyzje Rektora
11.03.2020 08:52 Maciej Skindzier
modyfikacja
Dokument: Decyzje Rektora
Kategoria: Decyzje Rektora
19.02.2020 08:31 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Decyzja nr 4 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie uzupełnienia składu Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia
Dokument: Decyzje Rektora
Kategoria: Decyzje Rektora
19.02.2020 08:31 Maciej Skindzier
modyfikacja
Dokument: Decyzje Rektora
Kategoria: Decyzje Rektora
07.02.2020 10:23 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Decyzja nr 3 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji ds. strategii rozwoju Uniwersytetu w Białymstoku
Dokument: Decyzje Rektora
Kategoria: Decyzje Rektora
07.02.2020 10:23 Maciej Skindzier
modyfikacja
Dokument: Decyzje Rektora
Kategoria: Decyzje Rektora
04.02.2020 11:55 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Decyzja nr 2 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie powołania członków Rady Bibliotecznej w Uniwersytecie w Białymstoku
Dokument: Decyzje Rektora
Kategoria: Decyzje Rektora
04.02.2020 11:54 Maciej Skindzier
modyfikacja
Dokument: Decyzje Rektora
Kategoria: Decyzje Rektora
09.01.2020 09:03 Maciej Skindzier
modyfikacja
Załącznik: Decyzja nr 1 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia
Dokument: Decyzje Rektora
Kategoria: Decyzje Rektora
09.01.2020 09:03 Maciej Skindzier
modyfikacja
Dokument: Decyzje Rektora
Kategoria: Decyzje Rektora
08.01.2020 08:40 Maciej Skindzier
publikacja
Dokument: Decyzje Rektora
Kategoria: Decyzje Rektora
do góry