Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

Aktualnie znajdujesz się na:

Rejestr zmian

Data dokonania zmian (dd-mm-yyyy)

Zmiana od 04-04-2024 do 18-04-2024

publikacja
87
modyfikacja
57
skasowanie
23
Data Redaktor Akcja Zmiana
18.04.2024 12:16 Maciej Skindzier
modyfikacja
18.04.2024 12:16 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Informacja z otwarcia ofert postępowania przetargowego
18.04.2024 12:16 Maciej Skindzier
modyfikacja
18.04.2024 11:29 Maciej Skindzier
modyfikacja
18.04.2024 11:29 Maciej Skindzier
modyfikacja
18.04.2024 11:28 Maciej Skindzier
modyfikacja
18.04.2024 11:28 Maciej Skindzier
publikacja
16.04.2024 14:38 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Uchwała nr 134/2024 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie oceny programowej kierunku ekonomia prowadzonego na Uniwersytecie w Białymstoku na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym
Dokument: Uchwały
16.04.2024 14:19 Maciej Skindzier
modyfikacja
16.04.2024 14:19 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Rozstrzygnięcie
16.04.2024 12:24 Maciej Skindzier
publikacja
15.04.2024 14:10 Maciej Skindzier
modyfikacja
15.04.2024 14:09 Maciej Skindzier
modyfikacja
15.04.2024 14:09 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Филология - на первом уровне
15.04.2024 14:09 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: График реализации образовательной программы действителен с учебного года 20242025, Филология - на первом уровне
15.04.2024 14:08 Maciej Skindzier
modyfikacja
15.04.2024 14:08 Maciej Skindzier
modyfikacja
15.04.2024 14:07 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Schedule for the implementation of the study program effective from the academic year 20242025, Philology - second-cycle program (MA studies)
15.04.2024 14:07 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Schedule for the implementation of the study program effective from the academic year 20242025, Philology - first-cycle program (BA studies)
15.04.2024 14:07 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Philology - second-cycle program (MA studies)
15.04.2024 14:07 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Philology - first-cycle program (BA studies)
15.04.2024 14:06 Maciej Skindzier
modyfikacja
15.04.2024 14:06 Maciej Skindzier
modyfikacja
15.04.2024 14:05 Maciej Skindzier
modyfikacja
15.04.2024 14:05 Maciej Skindzier
modyfikacja
15.04.2024 14:03 Maciej Skindzier
modyfikacja
15.04.2024 14:03 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - jednolite studia magisterskie
15.04.2024 14:03 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Harmonogram realizacji programu studiów obowiązującego od roku akademickiego 20242025, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - jednolite studia magisterskie
15.04.2024 14:03 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Harmonogram realizacji programu studiów obowiązującego od roku akademickiego 20242025, europeistyka - studia pierwszego stopnia
15.04.2024 14:03 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Harmonogram realizacji programu studiów obowiązującego od roku akademickiego 20242025, ekonomia - studia pierwszego stopnia
15.04.2024 14:03 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Harmonogram realizacji programu studiów obowiązującego od roku akademickiego 20242025, ekonomia - studia drugiego stopnia
15.04.2024 14:03 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Europeistyka - studia pierwszego stopnia
15.04.2024 14:03 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Ekonomia - studia pierwszego stopnia
15.04.2024 14:03 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Ekonomia - studia drugiego stopnia
15.04.2024 14:01 Maciej Skindzier
modyfikacja
15.04.2024 13:57 Maciej Skindzier
modyfikacja
15.04.2024 13:57 Maciej Skindzier
modyfikacja
15.04.2024 13:56 Maciej Skindzier
modyfikacja
15.04.2024 13:55 Maciej Skindzier
modyfikacja
15.04.2024 13:47 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Harmonogram realizacji programu studiów obowiązującego od roku akademickiego 20242025, lingwistyka stosowana - studia pierwszego stopnia
15.04.2024 13:47 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Lingwistyka stosowana - studia pierwszego stopnia
15.04.2024 13:46 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Kulturoznawstwo - studia drugiego stopnia Harmonogram realizacji programu studiów obowiązującego od roku akademickiego 20242025, kulturoznawstwo - studia drugiego stopnia
15.04.2024 13:46 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Kulturoznawstwo - studia drugiego stopnia
15.04.2024 13:45 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Harmonogram realizacji programu studiów obowiązującego od roku akademickiego 20242025, kulturoznawstwo - studia pierwszego stopnia
15.04.2024 13:45 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Kulturoznawstwo - studia pierwszego stopnia
15.04.2024 13:43 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Harmonogram realizacji programu studiów obowiązującego od roku akademickiego 20242025, kognitywistyka i komunikacja - studia pierwszego stopnia
15.04.2024 13:43 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Kognitywistyka i komunikacja - studia pierwszego stopnia
15.04.2024 13:41 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Harmonogram realizacji programu studiów obowiązującego od roku akademickiego 20242025, filologia - studia drugiego stopnia
15.04.2024 13:40 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Filologia - studia drugiego stopnia
15.04.2024 13:36 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Harmonogram realizacji programu studiów obowiązującego od roku akademickiego 20242025, filologia - studia pierwszego stopnia
15.04.2024 13:36 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Filologia - studia pierwszego stopnia
15.04.2024 13:34 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Harmonogram realizacji programu studiów obowiązującego od roku akademickiego 20242025, ekspert bioróżnorodności - studia pierwszego stopnia
15.04.2024 13:32 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Ekspert bioróżnorodności - studia pierwszego stopnia
15.04.2024 13:30 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Harmonogram realizacji programu studiów obowiązującego od roku akademickiego 20242025, ekonomiczno-prawny - studia pierwszego stopnia
15.04.2024 13:30 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Ekonomiczno-prawny - studia pierwszego stopnia
15.04.2024 13:26 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Recenzja - Prof. dr hab. inż. Joanna Rodziewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
15.04.2024 13:26 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Recenzja - dr hab. inż. Andrzej J. Butarewicz, Politechnika Białostocka
12.04.2024 14:14 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Uchwała nr 64/2024/RD Rady Dyscypliny Pedagogika Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 11 kwietnia 2024 roku w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika na wniosek dr Anny Młynarczuk-Sokołowskiej z dnia 7 sierpnia 2023 roku
12.04.2024 14:14 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Uzasadnienie do Uchwały Komisji habilitacyjnej z dnia 18 marca 2024 r. powołanej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, wszczętym na wniosek dr Anny Młynarczuk-Sokołowskiej
12.04.2024 14:14 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Uchwała Komisji habilitacyjnej z dnia 18 marca 2024 r. powołanej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, wszczętym na wniosek dr Anny Młynarczuk-Sokołowskiej
12.04.2024 11:32 Maciej Skindzier
publikacja
11.04.2024 14:01 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Uchwała Nr 182/RD/II/24 Rady Dyscypliny Ekonomia i Finanse Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 08 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania Komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse na wniosek dr Anny Busłowskiej z dnia 18 stycznia 2024 r.
10.04.2024 12:20 Maciej Skindzier
modyfikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
10.04.2024 12:20 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Nr 3343 - Załącznik nr 1 - efekty uczenia się SD
Kategoria: Uchwały Senatu
10.04.2024 12:20 Maciej Skindzier
modyfikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
10.04.2024 12:19 Maciej Skindzier
modyfikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
10.04.2024 12:18 Maciej Skindzier
modyfikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
10.04.2024 12:18 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3343 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 28 lutego 2024 r. PROGRAM KSZTAŁCENIA W SZKOLE DOKTORSKIEJ UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU: EFEKTY UCZENIA SIĘ
Kategoria: Uchwały Senatu
10.04.2024 12:18 Maciej Skindzier
skasowanie
Załącznik: Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3343 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 28 lutego 2024 r. PROGRAM KSZTAŁCENIA W SZKOLE DOKTORSKIEJ UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU: EFEKTY UCZENIA SIĘ
Dokument: Uchwała nr 3343 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu w Białymstoku dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2024/2025
Kategoria: Uchwały Senatu
10.04.2024 08:11 Maciej Skindzier
modyfikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
10.04.2024 08:11 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Nr 3367 Kulturoznawstwo, II st. program studiów
Kategoria: Uchwały Senatu
10.04.2024 08:11 Maciej Skindzier
modyfikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
10.04.2024 08:10 Maciej Skindzier
modyfikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
10.04.2024 08:10 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Nr_3367_-_ustalenie_programow_na_kierunku_kulturoznawstwo
Kategoria: Uchwały Senatu
10.04.2024 08:10 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Nr 3367 Kulturoznawstwo, II st. program studiów wskaźniki ilościowe
Kategoria: Uchwały Senatu
10.04.2024 08:10 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Nr 3367 Kulturoznawstwo, I st. program studiów wskaźniki ilościowe
Kategoria: Uchwały Senatu
10.04.2024 08:09 Maciej Skindzier
modyfikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
10.04.2024 08:09 Maciej Skindzier
skasowanie
Załącznik: Załącznik do Uchwały nr 3367 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 marca 2024 roku: I st. program studiów wskaźniki ilościowe
Dokument: Uchwała nr 3367 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie ustalenia, obowiązujących od roku akademickiego 2024/2025, programów studiów na kierunku kulturoznawstwo, na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
Kategoria: Uchwały Senatu
10.04.2024 08:09 Maciej Skindzier
skasowanie
Załącznik: Załącznik do Uchwały nr 3367 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 marca 2024 roku: II st. program studiów
Dokument: Uchwała nr 3367 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie ustalenia, obowiązujących od roku akademickiego 2024/2025, programów studiów na kierunku kulturoznawstwo, na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
Kategoria: Uchwały Senatu
10.04.2024 08:09 Maciej Skindzier
skasowanie
Załącznik: Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3367 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 marca 2024 roku: I st. program studiów
Dokument: Uchwała nr 3367 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie ustalenia, obowiązujących od roku akademickiego 2024/2025, programów studiów na kierunku kulturoznawstwo, na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
Kategoria: Uchwały Senatu
10.04.2024 08:09 Maciej Skindzier
skasowanie
Załącznik: Załącznik do Uchwały nr 3367 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 marca 2024 roku: I st. program studiów wskaźniki ilościowe
Dokument: Uchwała nr 3367 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie ustalenia, obowiązujących od roku akademickiego 2024/2025, programów studiów na kierunku kulturoznawstwo, na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
Kategoria: Uchwały Senatu
10.04.2024 08:09 Maciej Skindzier
skasowanie
Załącznik: Uchwała nr 3367 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie ustalenia, obowiązujących od roku akademickiego 2024/2025, programów studiów na kierunku kulturoznawstwo, na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
Dokument: Uchwała nr 3367 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie ustalenia, obowiązujących od roku akademickiego 2024/2025, programów studiów na kierunku kulturoznawstwo, na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
Kategoria: Uchwały Senatu
10.04.2024 08:09 Maciej Skindzier
modyfikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
09.04.2024 10:28 Maciej Skindzier
modyfikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
09.04.2024 10:28 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Nr 3367 Kulturoznawstwo, II st. program studiów wskaźniki ilościowe
Kategoria: Uchwały Senatu
09.04.2024 10:28 Maciej Skindzier
modyfikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
09.04.2024 09:33 Maciej Skindzier
modyfikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
09.04.2024 09:32 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Nr 3365 Lingwistyka stosowana, I st. moduł II program studiów wskaźniki ilościowe
Kategoria: Uchwały Senatu
09.04.2024 09:32 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Nr 3365 Lingwistyka stosowana, I st. moduł I program studiów wskaźniki ilościowe
Kategoria: Uchwały Senatu
09.04.2024 09:32 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Nr 3365 - ustalenie programu studiów na kierunku lingwistyka stosowana
Kategoria: Uchwały Senatu
09.04.2024 09:32 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Nr 3365 Lingwistyka stosowana, I st. program studiów
Kategoria: Uchwały Senatu
09.04.2024 09:31 Maciej Skindzier
modyfikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
09.04.2024 09:31 Maciej Skindzier
skasowanie
Załącznik: Załącznik do Uchwały nr 3365 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 marca 2024 roku: II st. program studiów
Dokument: Uchwała nr 3365 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie ustalenia, obowiązującego od roku akademickiego 2024/2025, programu studiów na kierunku lingwistyka stosowana, na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
Kategoria: Uchwały Senatu
09.04.2024 09:31 Maciej Skindzier
skasowanie
Załącznik: Załącznik do Uchwały nr 3365 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 marca 2024 roku: II st. program studiów wskaźniki ilościowe
Dokument: Uchwała nr 3365 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie ustalenia, obowiązującego od roku akademickiego 2024/2025, programu studiów na kierunku lingwistyka stosowana, na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
Kategoria: Uchwały Senatu
09.04.2024 09:31 Maciej Skindzier
skasowanie
Załącznik: Uchwała nr 3365 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie ustalenia, obowiązującego od roku akademickiego 2024/2025, programu studiów na kierunku lingwistyka stosowana, na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
Dokument: Uchwała nr 3365 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie ustalenia, obowiązującego od roku akademickiego 2024/2025, programu studiów na kierunku lingwistyka stosowana, na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
Kategoria: Uchwały Senatu
09.04.2024 09:31 Maciej Skindzier
modyfikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
09.04.2024 09:13 Maciej Skindzier
modyfikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
09.04.2024 09:12 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Nr 3359 Ekspert bioróżnorodności, I st. program studiów wskaźniki ilościowe
Kategoria: Uchwały Senatu
09.04.2024 09:12 Maciej Skindzier
modyfikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 14:23 Maciej Skindzier
modyfikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 14:22 Maciej Skindzier
modyfikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 14:22 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Nr 3371 Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, jsm. program studiów
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 14:22 Maciej Skindzier
modyfikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 14:21 Maciej Skindzier
modyfikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 14:21 Maciej Skindzier
skasowanie
Załącznik: Załącznik do Uchwały nr 3371 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 marca 2024 roku: PROGRAM STUDIÓW Kierunek studiów: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Dokument: Uchwała nr 3371 Senatu UwB z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr 2366 Senatu UwB z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Physics, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020 oraz Uchwały nr 2072 Senatu UwB z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie prowadzenia przez Wydział Fizyki kierunku fizyka w formie stacjonarnej w języku angielskim, na poziomie studiów pierwszego stopnia oraz określenia dla tego kierunku efektów kształcenia
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 13:57 Maciej Skindzier
modyfikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 13:56 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Nr 3370 Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, jsm. program studiów
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 13:56 Maciej Skindzier
modyfikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 13:56 Maciej Skindzier
skasowanie
Załącznik: Załącznik do Uchwały nr 3370 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 marca 2024 roku PROGRAM STUDIÓW Kierunek studiów: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Dokument: Uchwała nr 3370 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie ustalenia, obowiązującego od roku akademickiego 2024/2025, programu studiów na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, na poziomie jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 13:56 Maciej Skindzier
modyfikacja
Załącznik: Załącznik do Uchwały nr 3370 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 marca 2024 roku PROGRAM STUDIÓW Kierunek studiów: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 13:56 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Nr 3370 Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, jsm. program studiów
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 13:02 Maciej Skindzier
modyfikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 13:02 Maciej Skindzier
modyfikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 13:02 Maciej Skindzier
modyfikacja
Załącznik: Załącznik do Uchwały nr 3366 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 marca 2024 roku: program studiów wskaźniki ilościowe
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 13:02 Maciej Skindzier
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 3366 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie ustalenia, obowiązującego od roku akademickiego 2024/2025, programu studiów na kierunku kognitywistyka i komunikacja, na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 13:02 Maciej Skindzier
modyfikacja
Załącznik: Załącznik do Uchwały nr 3366 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 marca 2024 roku PROGRAM STUDIÓW Kierunek studiów: kognitywistyka i komunikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 13:01 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Nr 3366 Kognitywistyka i komunikacja, I st. program studiów
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 13:01 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Nr 3366 Kognitywistyka i komunikacja, I st. program studiów wskaźniki ilościowe
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 13:01 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Nr 3366 - ustalenie programu studiów na kierunku kognitywistyka i komunikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 13:01 Maciej Skindzier
skasowanie
Załącznik: Nr 3366 Kognitywistyka i komunikacja, I st. program studiów
Dokument: Uchwała nr 3366 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie ustalenia, obowiązującego od roku akademickiego 2024/2025, programu studiów na kierunku kognitywistyka i komunikacja, na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 13:01 Maciej Skindzier
skasowanie
Załącznik: Nr 3366 Kognitywistyka i komunikacja, I st. program studiów wskaźniki ilościowe
Dokument: Uchwała nr 3366 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie ustalenia, obowiązującego od roku akademickiego 2024/2025, programu studiów na kierunku kognitywistyka i komunikacja, na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 13:01 Maciej Skindzier
skasowanie
Załącznik: Nr 3366 - ustalenie programu studiów na kierunku kognitywistyka i komunikacja
Dokument: Uchwała nr 3366 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie ustalenia, obowiązującego od roku akademickiego 2024/2025, programu studiów na kierunku kognitywistyka i komunikacja, na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 13:00 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Nr 3366 Kognitywistyka i komunikacja, I st. program studiów
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 13:00 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Nr 3366 Kognitywistyka i komunikacja, I st. program studiów wskaźniki ilościowe
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 13:00 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Nr 3366 - ustalenie programu studiów na kierunku kognitywistyka i komunikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 12:59 Maciej Skindzier
skasowanie
Załącznik: Załącznik do Uchwały nr 3366 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 marca 2024 roku: II st. program studiów
Dokument: Uchwała nr 3366 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie ustalenia, obowiązującego od roku akademickiego 2024/2025, programu studiów na kierunku kognitywistyka i komunikacja, na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 12:59 Maciej Skindzier
skasowanie
Załącznik: Załącznik do Uchwały nr 3366 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 marca 2024 roku: II st. program studiów wskaźniki ilościowe
Dokument: Uchwała nr 3366 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie ustalenia, obowiązującego od roku akademickiego 2024/2025, programu studiów na kierunku kognitywistyka i komunikacja, na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 12:59 Maciej Skindzier
skasowanie
Załącznik: Uchwała nr 3366 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie ustalenia, obowiązującego od roku akademickiego 2024/2025, programu studiów na kierunku kognitywistyka i komunikacja, na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
Dokument: Uchwała nr 3366 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie ustalenia, obowiązującego od roku akademickiego 2024/2025, programu studiów na kierunku kognitywistyka i komunikacja, na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 12:59 Maciej Skindzier
modyfikacja
Załącznik: Załącznik do Uchwały nr 3369 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 marca 2024 roku, wskaźniki ilościowe
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 12:58 Maciej Skindzier
modyfikacja
Załącznik: Załącznik do Uchwały nr 3369 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 marca 2024 roku PROGRAM STUDIÓW Kierunek studiów: europeistyka
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 12:58 Maciej Skindzier
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 3369 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie ustalenia, obowiązującego od roku akademickiego 2024/2025, programu studiów na kierunku europeistyka, na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 12:58 Maciej Skindzier
skasowanie
Załącznik: Uchwała nr 3369 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie ustalenia, obowiązującego od roku akademickiego 2024/2025, programu studiów na kierunku europeistyka, na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym
Dokument: Uchwała nr 3369 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie ustalenia, obowiązującego od roku akademickiego 2024/2025, programu studiów na kierunku europeistyka, na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 12:57 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Nr 3369 Europeistyka, I st. program studiów
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 12:57 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Nr 3369 Europeistyka, I st. program studiów wskaźniki ilościowe
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 12:57 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Nr 3369 - ustalenie programu studiów na kierunku europeistyka
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 12:57 Maciej Skindzier
modyfikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 12:56 Maciej Skindzier
skasowanie
Załącznik: Załącznik do Uchwały nr 3369 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 marca 2024 roku: II st. program studiów
Dokument: Uchwała nr 3369 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie ustalenia, obowiązującego od roku akademickiego 2024/2025, programu studiów na kierunku europeistyka, na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 12:56 Maciej Skindzier
skasowanie
Załącznik: Załącznik do Uchwały nr 3369 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 marca 2024 roku: II st. program studiów wskaźniki ilościowe
Dokument: Uchwała nr 3369 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie ustalenia, obowiązującego od roku akademickiego 2024/2025, programu studiów na kierunku europeistyka, na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 12:56 Maciej Skindzier
skasowanie
Załącznik: Załącznik do Uchwały nr 3369 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 marca 2024 roku: I st. program studiów
Dokument: Uchwała nr 3369 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie ustalenia, obowiązującego od roku akademickiego 2024/2025, programu studiów na kierunku europeistyka, na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 12:56 Maciej Skindzier
skasowanie
Załącznik: Załącznik do Uchwały nr 3369 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 marca 2024 roku: I st. program studiów wskaźniki ilościowe
Dokument: Uchwała nr 3369 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie ustalenia, obowiązującego od roku akademickiego 2024/2025, programu studiów na kierunku europeistyka, na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 12:04 Maciej Skindzier
modyfikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 12:03 Maciej Skindzier
modyfikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 12:02 Maciej Skindzier
modyfikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 12:02 Maciej Skindzier
modyfikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 11:58 Maciej Skindzier
publikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 11:58 Maciej Skindzier
publikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 11:58 Maciej Skindzier
publikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 11:58 Maciej Skindzier
publikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 11:58 Maciej Skindzier
publikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 11:58 Maciej Skindzier
publikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 11:58 Maciej Skindzier
publikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 11:58 Maciej Skindzier
publikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 11:58 Maciej Skindzier
publikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 11:58 Maciej Skindzier
publikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 11:58 Maciej Skindzier
publikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 11:58 Maciej Skindzier
publikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 11:58 Maciej Skindzier
publikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 11:58 Maciej Skindzier
publikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 11:58 Maciej Skindzier
publikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 11:58 Maciej Skindzier
publikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 11:58 Maciej Skindzier
publikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 11:52 Maciej Skindzier
modyfikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 08:39 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej
08.04.2024 08:37 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 8 - KARTA GŁOSOWANIA TAJNEGO w sprawie wyboru Rektora Uniwersytetu w Białymstoku na kadencję 2024-2028 na posiedzeniu Kolegium Elektorów Uniwersytetu w Białymstoku
08.04.2024 08:36 Maciej Skindzier
skasowanie
Załącznik: Załącznik nr 8 - KARTA GŁOSOWANIA TAJNEGO w sprawie wyboru Rektora Uniwersytetu w Białymstoku na kadencję 2024-2028 na posiedzeniu Kolegium Elektorów Uniwersytetu w Białymstoku
Dokument: Uchwała nr 2 Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego trybu czynności wyborczych na kadencję 2024-2028 w Uniwersytecie w Białymstoku
Kategoria: Uchwały Uczelnianej Komisji Wyborczej
05.04.2024 13:24 Maciej Skindzier
publikacja
05.04.2024 13:24 Maciej Skindzier
publikacja
do góry