Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

Aktualnie znajdujesz się na:

Rejestr zmian

Data dokonania zmian (dd-mm-yyyy)

Zmiana od 17-02-2024 do 02-03-2024

publikacja
60
modyfikacja
40
skasowanie
4
Data Redaktor Akcja Zmiana
01.03.2024 12:53 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Uchwała nr 3344 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 28 lutego 2024 r. zmieniająca Uchwałę nr 3228 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznej na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim 2024/2025
01.03.2024 11:52 Maciej Skindzier
publikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
01.03.2024 11:48 Maciej Skindzier
modyfikacja
01.03.2024 11:08 Maciej Skindzier
publikacja
01.03.2024 11:06 Maciej Skindzier
publikacja
Kategoria: Komunikaty
01.03.2024 11:06 Maciej Skindzier
modyfikacja
Kategoria: Komunikaty
29.02.2024 15:10 Maciej Skindzier
modyfikacja
29.02.2024 15:09 Maciej Skindzier
publikacja
29.02.2024 14:08 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Załącznik do Uchwały nr 3323 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 31 stycznia 2024 roku: Program studiów - wskaźniki ilościowe
Kategoria: Uchwały Senatu
29.02.2024 14:08 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Załącznik do Uchwały nr 3323 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 31 stycznia 2024 roku: PROGRAM STUDIÓW
Kategoria: Uchwały Senatu
29.02.2024 14:07 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Uchwała nr 3323 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia, obowiązującego od roku akademickiego 2024/2025, programu studiów na kierunku twórcze pisanie, na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
Kategoria: Uchwały Senatu
29.02.2024 14:02 Maciej Skindzier
publikacja
29.02.2024 14:02 Maciej Skindzier
publikacja
29.02.2024 14:02 Maciej Skindzier
publikacja
29.02.2024 14:02 Maciej Skindzier
publikacja
29.02.2024 14:02 Maciej Skindzier
publikacja
29.02.2024 12:41 Maciej Skindzier
modyfikacja
29.02.2024 12:04 Maciej Skindzier
publikacja
28.02.2024 14:06 Maciej Skindzier
modyfikacja
28.02.2024 14:06 Maciej Skindzier
modyfikacja
28.02.2024 13:59 Maciej Skindzier
modyfikacja
28.02.2024 13:58 Maciej Skindzier
publikacja
28.02.2024 08:03 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Zawiadomienie o kolokwium habilitacyjnym dr Anny Sakowicz
27.02.2024 14:14 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Recenzja Dr hab. Andriej Moskwin, prof. UW – Uniwersytet Warszawski
27.02.2024 13:29 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Dr hab. Andriej Moskwin, prof. UW – Uniwersytet Warszawski
27.02.2024 13:28 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Recenzja Prof. zw. dr hab. Teresa Zaniewska – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
27.02.2024 13:28 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Recenzja Prof. dr hab. Jarosław Poliszczuk – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
27.02.2024 13:28 Piotr Duniewski
modyfikacja
Załącznik: Recenzja Prof. dr hab. Mikalaj Chaustowicz – Uniwersytet Warszawski
27.02.2024 13:26 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Recenzja Dr hab. Andriej Moskwin, prof. UW
27.02.2024 13:26 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Recenzja Prof. zw. dr hab. Teresa Zaniewska
27.02.2024 13:26 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Recenzja Prof. dr hab. Yaroslav Polishchuk
27.02.2024 13:26 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Recenzja Prof. dr hab. Mikałaj Chaustowicz
27.02.2024 11:46 Maciej Skindzier
publikacja
27.02.2024 11:44 Maciej Skindzier
modyfikacja
27.02.2024 11:44 Maciej Skindzier
publikacja
27.02.2024 11:43 Maciej Skindzier
modyfikacja
27.02.2024 11:41 Maciej Skindzier
modyfikacja
27.02.2024 11:40 Maciej Skindzier
modyfikacja
27.02.2024 11:40 Maciej Skindzier
publikacja
27.02.2024 11:38 Maciej Skindzier
modyfikacja
27.02.2024 11:37 Maciej Skindzier
publikacja
27.02.2024 08:59 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Recenzja - prof. Urszula Żegleń, prac. em. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dokument: dr Piotr Kozak
27.02.2024 08:58 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Recenzja - prof. dr hab. Robert Piłat, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dokument: dr Piotr Kozak
27.02.2024 08:57 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Recenzja - dr hab. Andrzej Dąbrowski, prof. UKEN, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Dokument: dr Piotr Kozak
27.02.2024 08:54 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Recenzja - dr hab. Piotr Konderak, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dokument: dr Piotr Kozak
27.02.2024 08:49 Maciej Skindzier
modyfikacja
Dokument: Uchwały
27.02.2024 08:48 Maciej Skindzier
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 36/2024 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie oceny programowej kierunku informatyka prowadzonego w Filii w Wilnie, Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym Uniwersytetu w Białymstoku na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym
Dokument: Uchwały
27.02.2024 08:48 Maciej Skindzier
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 36/2024 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie oceny programowej kierunku informatyka prowadzonego w Filii w Wilnie, Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym Uniwersytetu w Białymstoku na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym
Dokument: Uchwały
27.02.2024 08:45 Maciej Skindzier
skasowanie
Załącznik: Uchwała PKA
Dokument: Uchwały
Kategoria: Ocena programowa i ocena kompleksowa
27.02.2024 08:44 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Uchwała nr 36/2024 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie oceny programowej kierunku informatyka prowadzonego w Filii w Wilnie, Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym Uniwersytetu w Białymstoku na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym
Dokument: Uchwały
27.02.2024 08:44 Maciej Skindzier
skasowanie
Załącznik: Uchwała nr 36/2024 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie oceny programowej kierunku informatyka prowadzonego w Filii w Wilnie, Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym Uniwersytetu w Białymstoku na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym
Dokument: Uchwały
Kategoria: Ocena programowa i ocena kompleksowa
27.02.2024 08:44 Maciej Skindzier
skasowanie
Załącznik: 2024
Dokument: Uchwały
Kategoria: Ocena programowa i ocena kompleksowa
27.02.2024 08:42 Maciej Skindzier
modyfikacja
Dokument: Uchwały
27.02.2024 08:41 Maciej Skindzier
modyfikacja
Dokument: Uchwały
27.02.2024 08:41 Maciej Skindzier
modyfikacja
Dokument: Uchwały
27.02.2024 08:41 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Uchwała PKA
Dokument: Uchwały
27.02.2024 08:41 Maciej Skindzier
modyfikacja
Dokument: Uchwały
27.02.2024 08:22 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Uchwała nr 100 Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji Habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo Panu dr. Marcinowi Bajce
Dokument: dr Marcin Bajko
27.02.2024 08:20 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Uchwała nr 99 Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji Habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo Pani dr Annie Sakowicz
26.02.2024 11:34 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Uchwała nr 36/2024 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie oceny programowej kierunku informatyka prowadzonego w Filii w Wilnie, Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym Uniwersytetu w Białymstoku na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym
Dokument: Uchwały
26.02.2024 11:31 Maciej Skindzier
modyfikacja
Dokument: Uchwały
22.02.2024 12:53 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Uchwała nr 3322 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 31 stycznia 2024 r. zmieniająca Uchwałę nr 2732 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia tłumaczenia na języki obce wzorów odpisów dyplomów doktora i doktora habilitowanego wydawanych przez Uniwersytet w Białymstoku
Kategoria: Uchwały Senatu
22.02.2024 12:52 Maciej Skindzier
modyfikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
22.02.2024 12:52 Maciej Skindzier
modyfikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
22.02.2024 12:50 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Uchwała nr 3321 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 31 stycznia 2024 r. zmieniająca Uchwałę nr 2625 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów dyplomów doktorskich i wzoru dyplomu habilitacyjnego wydawanych przez Uniwersytet w Białymstoku
Kategoria: Uchwały Senatu
22.02.2024 12:49 Maciej Skindzier
modyfikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
22.02.2024 12:46 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 7: OŚWIADCZENIE KANDYDATA REKOMENDOWANEGO DO WPISANIA NA LISTĘ DOKTORANTÓW
Kategoria: Uchwały Senatu
22.02.2024 12:46 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 6: KRYTERIA REKRUTACJI DO DYSCYPLINY NAUKOWEJ: MATEMATYKA/NAUKI BIOLOGICZNE/NAUKI CHEMICZNE/NAUKI FIZYCZNE
Kategoria: Uchwały Senatu
22.02.2024 12:46 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 5: KRYTERIA REKRUTACJI DO DYSCYPLINY NAUKOWEJ: FILOZOFIA / HISTORIA / JĘZYKOZNAWSTWO / LITERATUROZNAWSTWO / EKONOMIA I FINANSE / NAUKI PRAWNE / NAUKI SOCJOLOGICZNE / PEDAGOGIKA
Kategoria: Uchwały Senatu
22.02.2024 12:46 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 4: OŚWIADCZENIE PLANOWANEGO PROMOTORA O PODJĘCIU SIĘ OPIEKI PROMOTORSKIEJ
Kategoria: Uchwały Senatu
22.02.2024 12:46 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 3: Pomysł badawczy przyszłej rozprawy doktorskiej
Kategoria: Uchwały Senatu
22.02.2024 12:45 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 2: KWESTIONARIUSZ KANDYDATA do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu w Białymstoku w dyscyplinie naukowej: matematyka/nauki biologiczne/nauki chemiczne/nauki fizyczne
Kategoria: Uchwały Senatu
22.02.2024 12:45 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Załączniki Załącznik nr 1: KWESTIONARIUSZ KANDYDATA do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu w Białymstoku w dyscyplinie naukowej: filozofia / historia / językoznawstwo / literaturoznawstwo / ekonomia i finanse / nauki prawne / nauki socjologiczne / pedagogika
Kategoria: Uchwały Senatu
22.02.2024 12:44 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Uchwała nr 3320 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu w Białymstoku w roku akademickim 2024/2025
Kategoria: Uchwały Senatu
22.02.2024 12:41 Maciej Skindzier
modyfikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
21.02.2024 13:23 Maciej Skindzier
publikacja
21.02.2024 13:23 Maciej Skindzier
publikacja
21.02.2024 13:23 Maciej Skindzier
publikacja
21.02.2024 10:11 Maciej Skindzier
publikacja
21.02.2024 08:40 Maciej Skindzier
odpublikowanie
21.02.2024 08:39 Maciej Skindzier
skasowanie
Dokument: Kierownik Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych ogłasza konkurs na dwa stanowiska lektora języka angielskiego w grupie pracowników dydaktycznych na czas nieokreślony w wymiarze całego etatu
Kategoria: Konkursy na stanowisko nauczyciela akademickiego
21.02.2024 08:38 Maciej Skindzier
odpublikowanie
Załącznik: Ogłoszenie
21.02.2024 08:37 Maciej Skindzier
odpublikowanie
21.02.2024 08:37 Maciej Skindzier
modyfikacja
21.02.2024 08:25 Maciej Skindzier
modyfikacja
20.02.2024 14:12 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej
20.02.2024 14:11 Maciej Skindzier
modyfikacja
20.02.2024 11:47 Maciej Skindzier
modyfikacja
20.02.2024 11:41 Maciej Skindzier
modyfikacja
20.02.2024 11:37 Maciej Skindzier
modyfikacja
20.02.2024 11:36 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Uchwała nr 69 Rady Uczelni Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie sprzedaży mieszkania przy ulicy Kauno15A-12 w Wilnie, Republika Litewska
20.02.2024 11:35 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Uchwała nr 68 Rady Uczelni Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Uczelni Uniwersytetu w Białymstoku za rok 2023
20.02.2024 11:35 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Załącznik do Uchwały nr 68 Rady Uczelni Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 19 lutego 2023 r. Sprawozdanie Rady Uczelni Uniwersytetu w Białymstoku z działalności za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
20.02.2024 11:35 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Uchwała nr 67 Rady Uczelni Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie terminu zgłaszania Radzie Uczelni Uniwersytetu w Białymstoku propozycji kandydatów na rektora na kadencję 2024-2028
20.02.2024 11:35 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Uchwała nr 66 Rady Uczelni Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie zaopiniowania projektu zmian w Statucie Uniwersytetu w Białymstoku
20.02.2024 11:35 Maciej Skindzier
modyfikacja
20.02.2024 11:34 Maciej Skindzier
modyfikacja
20.02.2024 11:33 Maciej Skindzier
modyfikacja
20.02.2024 11:33 Maciej Skindzier
publikacja
20.02.2024 08:25 Maciej Skindzier
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 67 Rady Uczelni Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie terminu zgłaszania Radzie Uczelni Uniwersytetu w Białymstoku propozycji kandydatów na rektora na kadencję 2024-2028
20.02.2024 08:22 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Uchwała nr 69 Rady Uczelni Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie sprzedaży mieszkania przy ulicy Kauno15A-12 w Wilnie, Republika Litewska
20.02.2024 08:21 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Załącznik do Uchwały nr 68 Rady Uczelni Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 19 lutego 2023 r. Sprawozdanie Rady Uczelni Uniwersytetu w Białymstoku z działalności za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
20.02.2024 08:20 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Uchwała nr 68 Rady Uczelni Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Uczelni Uniwersytetu w Białymstoku za rok 2023
20.02.2024 08:19 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Uchwała nr 67 Rady Uczelni Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie terminu zgłaszania Radzie Uczelni Uniwersytetu w Białymstoku propozycji kandydatów na rektora na kadencję 20242028
20.02.2024 08:18 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Uchwała nr 66 Rady Uczelni Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie zaopiniowania projektu zmian w Statucie Uniwersytetu w Białymstoku
20.02.2024 08:18 Maciej Skindzier
modyfikacja
19.02.2024 14:09 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Zawiadomienie o kolokwium habilitacyjnym dr Anetty Bogusławy Strawińskiej
do góry