Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

Aktualnie znajdujesz się na:

Rejestr zmian

Data dokonania zmian (dd-mm-yyyy)

Zmiana od 29-06-2024 do 13-07-2024

publikacja
54
modyfikacja
45
skasowanie
2
Data Redaktor Akcja Zmiana
12.07.2024 11:22 Maciej Skindzier
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 2 do Uchwały nr 3382 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 17 kwietnia 2024 r.: studia drugiego stopnia, program studiów
Kategoria: Uchwały Senatu
12.07.2024 11:21 Maciej Skindzier
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 2 do Uchwały nr 3382 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 17 kwietnia 2024 r.: II st. fizyka doświadczalna pogram studiów wskaźniki ilościowe
Kategoria: Uchwały Senatu
12.07.2024 11:21 Maciej Skindzier
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 2 do Uchwały nr 3382 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 17 kwietnia 2024 r.: II st. fizyka medyczna pogram studiów wskaźniki ilościowe
Kategoria: Uchwały Senatu
12.07.2024 11:21 Maciej Skindzier
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 2 do Uchwały nr 3382 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 17 kwietnia 2024 r.: II st. fizyka teoretyczna pogram studiów wskaźniki ilościowe
Kategoria: Uchwały Senatu
12.07.2024 08:24 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Rozstrzygnięcie
12.07.2024 08:23 Maciej Skindzier
modyfikacja
12.07.2024 08:23 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Rozstrzygnięcie
12.07.2024 08:22 Maciej Skindzier
skasowanie
Załącznik: Rozstrzygnięcie
Dokument: Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku za zgodą JM Rektora ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w pełnym wymiarze czasu pracy w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii na czas określony
Kategoria: Konkursy na stanowisko nauczyciela akademickiego
12.07.2024 08:21 Maciej Skindzier
modyfikacja
12.07.2024 08:21 Maciej Skindzier
modyfikacja
12.07.2024 08:20 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Rozstrzygnięcie
11.07.2024 12:14 Maciej Skindzier
modyfikacja
11.07.2024 12:14 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Rozstrzygnięcie
11.07.2024 12:14 Maciej Skindzier
modyfikacja
11.07.2024 12:13 Maciej Skindzier
modyfikacja
11.07.2024 12:13 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Rozstrzygnięcie
11.07.2024 12:13 Maciej Skindzier
modyfikacja
11.07.2024 11:01 Maciej Skindzier
publikacja
11.07.2024 09:24 Maciej Skindzier
modyfikacja
11.07.2024 09:24 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: 34 - Fundusz świadczeń socjalnych
11.07.2024 09:24 Maciej Skindzier
modyfikacja
11.07.2024 09:23 Maciej Skindzier
modyfikacja
Kategoria: Komunikaty
11.07.2024 09:23 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: 8 - uzupełnienie składu Rady Dyscypliny Pedagogika
Kategoria: Komunikaty
11.07.2024 09:23 Maciej Skindzier
modyfikacja
Kategoria: Komunikaty
11.07.2024 07:29 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Uchwała Nr 201/RD/II/24 Rady Dyscypliny Ekonomia i Finanse Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 08 lipca 2024 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse na wniosek dr Agnieszki Marty Piekutowskiej z dnia 21 listopada 2023 r.
11.07.2024 07:28 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Uchwała Komisji habilitacyjnej z dnia 20 czerwca 2024 r. powołanej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse na wniosek dr Agnieszki Marty Piekutowskiej z dnia 21 listopada 2023 r.
10.07.2024 08:46 Piotr Duniewski
publikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
09.07.2024 13:40 Maciej Skindzier
publikacja
09.07.2024 13:30 Maciej Skindzier
publikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
09.07.2024 13:30 Maciej Skindzier
publikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
09.07.2024 13:30 Maciej Skindzier
publikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
09.07.2024 13:30 Maciej Skindzier
publikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
09.07.2024 13:30 Maciej Skindzier
publikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
09.07.2024 13:30 Maciej Skindzier
publikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
09.07.2024 13:30 Maciej Skindzier
publikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
09.07.2024 13:30 Maciej Skindzier
publikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
09.07.2024 13:30 Maciej Skindzier
publikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
09.07.2024 13:30 Maciej Skindzier
publikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
09.07.2024 13:30 Maciej Skindzier
publikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
09.07.2024 13:12 Maciej Skindzier
odpublikowanie
Kategoria: Decyzje Rektora
09.07.2024 13:10 Maciej Skindzier
publikacja
Kategoria: Decyzje Rektora
09.07.2024 13:10 Maciej Skindzier
publikacja
Kategoria: Decyzje Rektora
05.07.2024 09:40 Maciej Skindzier
modyfikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
05.07.2024 09:39 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Nr 3379- uzupełnie składu Komisji ds. Kształcenia
Kategoria: Uchwały Senatu
05.07.2024 09:39 Maciej Skindzier
modyfikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
05.07.2024 09:38 Maciej Skindzier
modyfikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
05.07.2024 09:37 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Nr 3378 - dr hab. Elżbieta Bogdanowicz
Kategoria: Uchwały Senatu
05.07.2024 09:37 Maciej Skindzier
modyfikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
05.07.2024 09:34 Maciej Skindzier
modyfikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
05.07.2024 09:34 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Nr 3377 -dr hab. Tadeusz Truskolaski
Kategoria: Uchwały Senatu
05.07.2024 09:34 Maciej Skindzier
modyfikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
05.07.2024 09:33 Maciej Skindzier
modyfikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
05.07.2024 09:33 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Nr 3376- Iwona Skrodzka
Kategoria: Uchwały Senatu
05.07.2024 09:33 Maciej Skindzier
modyfikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
05.07.2024 09:32 Maciej Skindzier
modyfikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
05.07.2024 09:32 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Nr 3375 - zatrudnienie prof. d hab. Marzanny Poniatowicz
Kategoria: Uchwały Senatu
05.07.2024 09:32 Maciej Skindzier
modyfikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
05.07.2024 09:31 Maciej Skindzier
modyfikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
05.07.2024 09:31 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Nr 3374- dr hab. Antoni Frej nagroda min
Kategoria: Uchwały Senatu
05.07.2024 09:30 Maciej Skindzier
modyfikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
05.07.2024 09:30 Maciej Skindzier
modyfikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
05.07.2024 09:30 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Nr 3373- dr hab. Kowalczuk-Walędziak nagroda min
Kategoria: Uchwały Senatu
05.07.2024 09:30 Maciej Skindzier
modyfikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
05.07.2024 09:28 Maciej Skindzier
modyfikacja
Kategoria: Decyzje Rektora
05.07.2024 09:27 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: 5 - powołanie UKR_2024
Kategoria: Decyzje Rektora
05.07.2024 09:27 Maciej Skindzier
modyfikacja
Kategoria: Decyzje Rektora
05.07.2024 09:25 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: 1 - Obwieszczenie - tekst jednolity Regulaminu Pracy
Kategoria: Obwieszczenia
05.07.2024 09:25 Maciej Skindzier
modyfikacja
Kategoria: Obwieszczenia
05.07.2024 07:45 Maciej Skindzier
modyfikacja
05.07.2024 07:45 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: ZAWIADOMIENIE o publicznym kolokwium habilitacyjnym Moniki Wysockiej -Żołopa
05.07.2024 07:45 Maciej Skindzier
modyfikacja
04.07.2024 14:05 Maciej Skindzier
publikacja
03.07.2024 14:31 Maciej Skindzier
modyfikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
03.07.2024 14:31 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Nr 3415 - ustalenie programów na kierunku psychologia
Kategoria: Uchwały Senatu
03.07.2024 14:31 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Nr 3415 - psychologia, jsm, program studiów
Kategoria: Uchwały Senatu
03.07.2024 14:31 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Nr 3415 - psychologia, jsm, program studiów wskaźniki ilościoiwe
Kategoria: Uchwały Senatu
03.07.2024 14:30 Maciej Skindzier
modyfikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
03.07.2024 14:28 Maciej Skindzier
modyfikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
03.07.2024 14:24 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Nr 3414 - Zarządzanie, II st. stacjonarne program studiw wskaniki ilociowe
Kategoria: Uchwały Senatu
03.07.2024 14:24 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Nr 3414 - Zarządzanie, II st. program studiów
Kategoria: Uchwały Senatu
03.07.2024 14:24 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Nr 3414 - Zarządzanie, II st. niestacjonarne program studiów wskaźniki ilościowe
Kategoria: Uchwały Senatu
03.07.2024 14:24 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Nr 3414 - Zarządzanie, I st. stacjonarne program studiw wskaniki ilociowe
Kategoria: Uchwały Senatu
03.07.2024 14:24 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Nr 3414 - Zarządzanie, I st. program studiów
Kategoria: Uchwały Senatu
03.07.2024 14:24 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Nr 3414 - Zarządzanie, I st. niestacjonarne program studiw wskaniki ilociowe
Kategoria: Uchwały Senatu
03.07.2024 14:24 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Nr 3414 - ustalenie programów na kierunku zarządzanie
Kategoria: Uchwały Senatu
03.07.2024 14:24 Maciej Skindzier
modyfikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
03.07.2024 14:21 Maciej Skindzier
modyfikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
03.07.2024 14:21 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Nr 3410 - warunków i trybu rekrutacji
Kategoria: Uchwały Senatu
03.07.2024 14:21 Maciej Skindzier
modyfikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
03.07.2024 14:20 Maciej Skindzier
modyfikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
03.07.2024 14:20 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Nr 3401 - przyznanie nagrody ministra dr. hab. Elżbiecie Regulskiej
Kategoria: Uchwały Senatu
03.07.2024 14:20 Maciej Skindzier
modyfikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
03.07.2024 13:35 Maciej Skindzier
publikacja
03.07.2024 11:39 Maciej Skindzier
modyfikacja
03.07.2024 11:39 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: 35 - Regulamin pracy po zmianach
03.07.2024 11:38 Maciej Skindzier
modyfikacja
03.07.2024 11:11 Maciej Skindzier
modyfikacja
Załącznik: Aktualizacja Planu postępowań na 2024 rok z dnia 03.07.2024
03.07.2024 11:11 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Aktualizacja planu postępowań na 2024 rok z dnia 03.07.2024
02.07.2024 15:04 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Załącznik do Uchwały nr 76 Rady Uczelni Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 czerwca 2024 r.: Sprawozdanie finansowe za 2023 r.
02.07.2024 15:04 Maciej Skindzier
skasowanie
Załącznik: Załącznik do Uchwały nr 76 Rady Uczelni Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 czerwca 2024 r.: Sprawozdanie finansowe za 2023 r.
Dokument: Uchwały Rady Uczelni z 2024 r.
Kategoria: Uchwały Rady Uczelni
01.07.2024 09:45 Maciej Skindzier
publikacja
01.07.2024 09:45 Maciej Skindzier
publikacja
do góry