Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

Aktualnie znajdujesz się na:

Rejestr zmian

Data dokonania zmian (dd-mm-yyyy)

Zmiana od 10-07-2024 do 24-07-2024

publikacja
32
modyfikacja
35
skasowanie
2
Data Redaktor Akcja Zmiana
23.07.2024 13:16 Maciej Skindzier
publikacja
23.07.2024 08:18 Maciej Skindzier
modyfikacja
23.07.2024 08:18 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: 13- 2024 - nadanie stopnia dr hab Monice Wysockiej-Żołopa
23.07.2024 08:17 Maciej Skindzier
modyfikacja
22.07.2024 10:56 Maciej Skindzier
publikacja
22.07.2024 10:56 Maciej Skindzier
publikacja
22.07.2024 10:56 Maciej Skindzier
publikacja
22.07.2024 08:16 Maciej Skindzier
modyfikacja
22.07.2024 08:15 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: uchwała komisji habilitacyjnej M. Wysockiej-Żołopa
22.07.2024 08:15 Maciej Skindzier
modyfikacja
22.07.2024 08:15 Maciej Skindzier
skasowanie
Załącznik: Uchwała Komisji habilitacyjnej wraz z uzasadnieniem powołanej pismem Rady Doskonałości Naukowej z dnia 25 kwietnia 2024 r. oraz Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne Uniwersytetu w Białymstoku nr 812024 z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Moniki Wysockiej-Żołopy wszczętego w dniu 5 marca 2024 r. w dziedzinie nauk ścissłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne
Dokument: dr Monika Wysocka-Żołopa
Kategoria: Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
22.07.2024 08:15 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Uchwała Komisji habilitacyjnej wraz z uzasadnieniem powołanej pismem Rady Doskonałości Naukowej z dnia 25 kwietnia 2024 r. oraz Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne Uniwersytetu w Białymstoku nr 812024 z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Moniki Wysockiej-Żołopy wszczętego w dniu 5 marca 2024 r. w dziedzinie nauk ścissłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne
19.07.2024 12:04 Maciej Skindzier
modyfikacja
Kategoria: Decyzje Rektora
19.07.2024 12:03 Maciej Skindzier
modyfikacja
Kategoria: Decyzje Rektora
19.07.2024 12:03 Maciej Skindzier
publikacja
Kategoria: Decyzje Rektora
19.07.2024 07:39 Maciej Skindzier
modyfikacja
19.07.2024 07:39 Maciej Skindzier
modyfikacja
19.07.2024 07:39 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: 47 - regulamin wynagradzania zarządzenie
19.07.2024 07:39 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: 47 - Regulamin wynagradzania załącznik
19.07.2024 07:39 Maciej Skindzier
modyfikacja
19.07.2024 07:38 Maciej Skindzier
modyfikacja
19.07.2024 07:37 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: 46 - wydawnictwo stawki
19.07.2024 07:37 Maciej Skindzier
modyfikacja
19.07.2024 07:37 Maciej Skindzier
modyfikacja
Kategoria: Decyzje Rektora
19.07.2024 07:36 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: 10 - komisja ds. nadzoru nad magazynem i zbiorami archeologicznymi
Kategoria: Decyzje Rektora
19.07.2024 07:36 Maciej Skindzier
modyfikacja
Kategoria: Decyzje Rektora
17.07.2024 12:12 Maciej Skindzier
publikacja
17.07.2024 12:12 Maciej Skindzier
publikacja
17.07.2024 11:12 Maciej Skindzier
publikacja
16.07.2024 10:18 Maciej Skindzier
modyfikacja
16.07.2024 10:18 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: 45 - zmieniające Zarządzenie nr 64 z 2023
16.07.2024 10:18 Maciej Skindzier
modyfikacja
16.07.2024 10:16 Maciej Skindzier
modyfikacja
16.07.2024 10:16 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: 44 - zmiana struktury organizacyjnej
16.07.2024 10:16 Maciej Skindzier
modyfikacja
16.07.2024 10:15 Maciej Skindzier
modyfikacja
16.07.2024 10:15 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: 43 - Krajowe podróże służbowe
16.07.2024 10:14 Maciej Skindzier
modyfikacja
16.07.2024 09:59 Maciej Skindzier
publikacja
Kategoria: Decyzje Rektora
15.07.2024 13:14 Maciej Skindzier
modyfikacja
15.07.2024 13:14 Maciej Skindzier
publikacja
15.07.2024 13:14 Maciej Skindzier
publikacja
12.07.2024 11:22 Maciej Skindzier
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 2 do Uchwały nr 3382 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 17 kwietnia 2024 r.: studia drugiego stopnia, program studiów
Kategoria: Uchwały Senatu
12.07.2024 11:21 Maciej Skindzier
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 2 do Uchwały nr 3382 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 17 kwietnia 2024 r.: II st. fizyka doświadczalna pogram studiów wskaźniki ilościowe
Kategoria: Uchwały Senatu
12.07.2024 11:21 Maciej Skindzier
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 2 do Uchwały nr 3382 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 17 kwietnia 2024 r.: II st. fizyka medyczna pogram studiów wskaźniki ilościowe
Kategoria: Uchwały Senatu
12.07.2024 11:21 Maciej Skindzier
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 2 do Uchwały nr 3382 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 17 kwietnia 2024 r.: II st. fizyka teoretyczna pogram studiów wskaźniki ilościowe
Kategoria: Uchwały Senatu
12.07.2024 08:24 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Rozstrzygnięcie
12.07.2024 08:23 Maciej Skindzier
modyfikacja
12.07.2024 08:23 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Rozstrzygnięcie
12.07.2024 08:22 Maciej Skindzier
skasowanie
Załącznik: Rozstrzygnięcie
Dokument: Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku za zgodą JM Rektora ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w pełnym wymiarze czasu pracy w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii na czas określony
Kategoria: Konkursy na stanowisko nauczyciela akademickiego
12.07.2024 08:21 Maciej Skindzier
modyfikacja
12.07.2024 08:21 Maciej Skindzier
modyfikacja
12.07.2024 08:20 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Rozstrzygnięcie
11.07.2024 12:14 Maciej Skindzier
modyfikacja
11.07.2024 12:14 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Rozstrzygnięcie
11.07.2024 12:14 Maciej Skindzier
modyfikacja
11.07.2024 12:13 Maciej Skindzier
modyfikacja
11.07.2024 12:13 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Rozstrzygnięcie
11.07.2024 12:13 Maciej Skindzier
modyfikacja
11.07.2024 11:01 Maciej Skindzier
publikacja
11.07.2024 09:24 Maciej Skindzier
modyfikacja
11.07.2024 09:24 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: 34 - Fundusz świadczeń socjalnych
11.07.2024 09:24 Maciej Skindzier
modyfikacja
11.07.2024 09:23 Maciej Skindzier
modyfikacja
Kategoria: Komunikaty
11.07.2024 09:23 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: 8 - uzupełnienie składu Rady Dyscypliny Pedagogika
Kategoria: Komunikaty
11.07.2024 09:23 Maciej Skindzier
modyfikacja
Kategoria: Komunikaty
11.07.2024 07:29 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Uchwała Nr 201/RD/II/24 Rady Dyscypliny Ekonomia i Finanse Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 08 lipca 2024 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse na wniosek dr Agnieszki Marty Piekutowskiej z dnia 21 listopada 2023 r.
11.07.2024 07:28 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Uchwała Komisji habilitacyjnej z dnia 20 czerwca 2024 r. powołanej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse na wniosek dr Agnieszki Marty Piekutowskiej z dnia 21 listopada 2023 r.
10.07.2024 08:46 Piotr Duniewski
publikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
do góry