Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

Aktualnie znajdujesz się na:

Rejestr zmian

Data dokonania zmian (dd-mm-yyyy)

Zmiana od 31-03-2024 do 14-04-2024

publikacja
62
modyfikacja
41
skasowanie
23
Data Redaktor Akcja Zmiana
12.04.2024 14:14 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Uchwała nr 64/2024/RD Rady Dyscypliny Pedagogika Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 11 kwietnia 2024 roku w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika na wniosek dr Anny Młynarczuk-Sokołowskiej z dnia 7 sierpnia 2023 roku
12.04.2024 14:14 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Uzasadnienie do Uchwały Komisji habilitacyjnej z dnia 18 marca 2024 r. powołanej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, wszczętym na wniosek dr Anny Młynarczuk-Sokołowskiej
12.04.2024 14:14 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Uchwała Komisji habilitacyjnej z dnia 18 marca 2024 r. powołanej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, wszczętym na wniosek dr Anny Młynarczuk-Sokołowskiej
12.04.2024 11:32 Maciej Skindzier
publikacja
11.04.2024 14:01 Piotr Duniewski
publikacja
Załącznik: Uchwała Nr 182/RD/II/24 Rady Dyscypliny Ekonomia i Finanse Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 08 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania Komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse na wniosek dr Anny Busłowskiej z dnia 18 stycznia 2024 r.
10.04.2024 12:20 Maciej Skindzier
modyfikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
10.04.2024 12:20 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Nr 3343 - Załącznik nr 1 - efekty uczenia się SD
Kategoria: Uchwały Senatu
10.04.2024 12:20 Maciej Skindzier
modyfikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
10.04.2024 12:19 Maciej Skindzier
modyfikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
10.04.2024 12:18 Maciej Skindzier
modyfikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
10.04.2024 12:18 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3343 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 28 lutego 2024 r. PROGRAM KSZTAŁCENIA W SZKOLE DOKTORSKIEJ UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU: EFEKTY UCZENIA SIĘ
Kategoria: Uchwały Senatu
10.04.2024 12:18 Maciej Skindzier
skasowanie
Załącznik: Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3343 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 28 lutego 2024 r. PROGRAM KSZTAŁCENIA W SZKOLE DOKTORSKIEJ UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU: EFEKTY UCZENIA SIĘ
Dokument: Uchwała nr 3343 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu w Białymstoku dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2024/2025
Kategoria: Uchwały Senatu
10.04.2024 08:11 Maciej Skindzier
modyfikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
10.04.2024 08:11 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Nr 3367 Kulturoznawstwo, II st. program studiów
Kategoria: Uchwały Senatu
10.04.2024 08:11 Maciej Skindzier
modyfikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
10.04.2024 08:10 Maciej Skindzier
modyfikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
10.04.2024 08:10 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Nr_3367_-_ustalenie_programow_na_kierunku_kulturoznawstwo
Kategoria: Uchwały Senatu
10.04.2024 08:10 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Nr 3367 Kulturoznawstwo, II st. program studiów wskaźniki ilościowe
Kategoria: Uchwały Senatu
10.04.2024 08:10 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Nr 3367 Kulturoznawstwo, I st. program studiów wskaźniki ilościowe
Kategoria: Uchwały Senatu
10.04.2024 08:09 Maciej Skindzier
modyfikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
10.04.2024 08:09 Maciej Skindzier
skasowanie
Załącznik: Załącznik do Uchwały nr 3367 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 marca 2024 roku: I st. program studiów wskaźniki ilościowe
Dokument: Uchwała nr 3367 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie ustalenia, obowiązujących od roku akademickiego 2024/2025, programów studiów na kierunku kulturoznawstwo, na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
Kategoria: Uchwały Senatu
10.04.2024 08:09 Maciej Skindzier
skasowanie
Załącznik: Załącznik do Uchwały nr 3367 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 marca 2024 roku: II st. program studiów
Dokument: Uchwała nr 3367 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie ustalenia, obowiązujących od roku akademickiego 2024/2025, programów studiów na kierunku kulturoznawstwo, na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
Kategoria: Uchwały Senatu
10.04.2024 08:09 Maciej Skindzier
skasowanie
Załącznik: Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3367 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 marca 2024 roku: I st. program studiów
Dokument: Uchwała nr 3367 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie ustalenia, obowiązujących od roku akademickiego 2024/2025, programów studiów na kierunku kulturoznawstwo, na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
Kategoria: Uchwały Senatu
10.04.2024 08:09 Maciej Skindzier
skasowanie
Załącznik: Załącznik do Uchwały nr 3367 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 marca 2024 roku: I st. program studiów wskaźniki ilościowe
Dokument: Uchwała nr 3367 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie ustalenia, obowiązujących od roku akademickiego 2024/2025, programów studiów na kierunku kulturoznawstwo, na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
Kategoria: Uchwały Senatu
10.04.2024 08:09 Maciej Skindzier
skasowanie
Załącznik: Uchwała nr 3367 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie ustalenia, obowiązujących od roku akademickiego 2024/2025, programów studiów na kierunku kulturoznawstwo, na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
Dokument: Uchwała nr 3367 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie ustalenia, obowiązujących od roku akademickiego 2024/2025, programów studiów na kierunku kulturoznawstwo, na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
Kategoria: Uchwały Senatu
10.04.2024 08:09 Maciej Skindzier
modyfikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
09.04.2024 10:28 Maciej Skindzier
modyfikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
09.04.2024 10:28 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Nr 3367 Kulturoznawstwo, II st. program studiów wskaźniki ilościowe
Kategoria: Uchwały Senatu
09.04.2024 10:28 Maciej Skindzier
modyfikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
09.04.2024 09:33 Maciej Skindzier
modyfikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
09.04.2024 09:32 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Nr 3365 Lingwistyka stosowana, I st. moduł II program studiów wskaźniki ilościowe
Kategoria: Uchwały Senatu
09.04.2024 09:32 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Nr 3365 Lingwistyka stosowana, I st. moduł I program studiów wskaźniki ilościowe
Kategoria: Uchwały Senatu
09.04.2024 09:32 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Nr 3365 - ustalenie programu studiów na kierunku lingwistyka stosowana
Kategoria: Uchwały Senatu
09.04.2024 09:32 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Nr 3365 Lingwistyka stosowana, I st. program studiów
Kategoria: Uchwały Senatu
09.04.2024 09:31 Maciej Skindzier
modyfikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
09.04.2024 09:31 Maciej Skindzier
skasowanie
Załącznik: Załącznik do Uchwały nr 3365 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 marca 2024 roku: II st. program studiów
Dokument: Uchwała nr 3365 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie ustalenia, obowiązującego od roku akademickiego 2024/2025, programu studiów na kierunku lingwistyka stosowana, na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
Kategoria: Uchwały Senatu
09.04.2024 09:31 Maciej Skindzier
skasowanie
Załącznik: Załącznik do Uchwały nr 3365 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 marca 2024 roku: II st. program studiów wskaźniki ilościowe
Dokument: Uchwała nr 3365 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie ustalenia, obowiązującego od roku akademickiego 2024/2025, programu studiów na kierunku lingwistyka stosowana, na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
Kategoria: Uchwały Senatu
09.04.2024 09:31 Maciej Skindzier
skasowanie
Załącznik: Uchwała nr 3365 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie ustalenia, obowiązującego od roku akademickiego 2024/2025, programu studiów na kierunku lingwistyka stosowana, na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
Dokument: Uchwała nr 3365 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie ustalenia, obowiązującego od roku akademickiego 2024/2025, programu studiów na kierunku lingwistyka stosowana, na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
Kategoria: Uchwały Senatu
09.04.2024 09:31 Maciej Skindzier
modyfikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
09.04.2024 09:13 Maciej Skindzier
modyfikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
09.04.2024 09:12 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Nr 3359 Ekspert bioróżnorodności, I st. program studiów wskaźniki ilościowe
Kategoria: Uchwały Senatu
09.04.2024 09:12 Maciej Skindzier
modyfikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 14:23 Maciej Skindzier
modyfikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 14:22 Maciej Skindzier
modyfikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 14:22 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Nr 3371 Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, jsm. program studiów
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 14:22 Maciej Skindzier
modyfikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 14:21 Maciej Skindzier
modyfikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 14:21 Maciej Skindzier
skasowanie
Załącznik: Załącznik do Uchwały nr 3371 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 marca 2024 roku: PROGRAM STUDIÓW Kierunek studiów: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Dokument: Uchwała nr 3371 Senatu UwB z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr 2366 Senatu UwB z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Physics, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020 oraz Uchwały nr 2072 Senatu UwB z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie prowadzenia przez Wydział Fizyki kierunku fizyka w formie stacjonarnej w języku angielskim, na poziomie studiów pierwszego stopnia oraz określenia dla tego kierunku efektów kształcenia
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 13:57 Maciej Skindzier
modyfikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 13:56 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Nr 3370 Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, jsm. program studiów
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 13:56 Maciej Skindzier
modyfikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 13:56 Maciej Skindzier
skasowanie
Załącznik: Załącznik do Uchwały nr 3370 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 marca 2024 roku PROGRAM STUDIÓW Kierunek studiów: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Dokument: Uchwała nr 3370 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie ustalenia, obowiązującego od roku akademickiego 2024/2025, programu studiów na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, na poziomie jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 13:56 Maciej Skindzier
modyfikacja
Załącznik: Załącznik do Uchwały nr 3370 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 marca 2024 roku PROGRAM STUDIÓW Kierunek studiów: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 13:56 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Nr 3370 Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, jsm. program studiów
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 13:02 Maciej Skindzier
modyfikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 13:02 Maciej Skindzier
modyfikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 13:02 Maciej Skindzier
modyfikacja
Załącznik: Załącznik do Uchwały nr 3366 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 marca 2024 roku: program studiów wskaźniki ilościowe
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 13:02 Maciej Skindzier
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 3366 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie ustalenia, obowiązującego od roku akademickiego 2024/2025, programu studiów na kierunku kognitywistyka i komunikacja, na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 13:02 Maciej Skindzier
modyfikacja
Załącznik: Załącznik do Uchwały nr 3366 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 marca 2024 roku PROGRAM STUDIÓW Kierunek studiów: kognitywistyka i komunikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 13:01 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Nr 3366 Kognitywistyka i komunikacja, I st. program studiów
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 13:01 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Nr 3366 Kognitywistyka i komunikacja, I st. program studiów wskaźniki ilościowe
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 13:01 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Nr 3366 - ustalenie programu studiów na kierunku kognitywistyka i komunikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 13:01 Maciej Skindzier
skasowanie
Załącznik: Nr 3366 Kognitywistyka i komunikacja, I st. program studiów
Dokument: Uchwała nr 3366 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie ustalenia, obowiązującego od roku akademickiego 2024/2025, programu studiów na kierunku kognitywistyka i komunikacja, na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 13:01 Maciej Skindzier
skasowanie
Załącznik: Nr 3366 Kognitywistyka i komunikacja, I st. program studiów wskaźniki ilościowe
Dokument: Uchwała nr 3366 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie ustalenia, obowiązującego od roku akademickiego 2024/2025, programu studiów na kierunku kognitywistyka i komunikacja, na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 13:01 Maciej Skindzier
skasowanie
Załącznik: Nr 3366 - ustalenie programu studiów na kierunku kognitywistyka i komunikacja
Dokument: Uchwała nr 3366 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie ustalenia, obowiązującego od roku akademickiego 2024/2025, programu studiów na kierunku kognitywistyka i komunikacja, na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 13:00 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Nr 3366 Kognitywistyka i komunikacja, I st. program studiów
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 13:00 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Nr 3366 Kognitywistyka i komunikacja, I st. program studiów wskaźniki ilościowe
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 13:00 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Nr 3366 - ustalenie programu studiów na kierunku kognitywistyka i komunikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 12:59 Maciej Skindzier
skasowanie
Załącznik: Załącznik do Uchwały nr 3366 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 marca 2024 roku: II st. program studiów
Dokument: Uchwała nr 3366 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie ustalenia, obowiązującego od roku akademickiego 2024/2025, programu studiów na kierunku kognitywistyka i komunikacja, na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 12:59 Maciej Skindzier
skasowanie
Załącznik: Załącznik do Uchwały nr 3366 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 marca 2024 roku: II st. program studiów wskaźniki ilościowe
Dokument: Uchwała nr 3366 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie ustalenia, obowiązującego od roku akademickiego 2024/2025, programu studiów na kierunku kognitywistyka i komunikacja, na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 12:59 Maciej Skindzier
skasowanie
Załącznik: Uchwała nr 3366 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie ustalenia, obowiązującego od roku akademickiego 2024/2025, programu studiów na kierunku kognitywistyka i komunikacja, na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
Dokument: Uchwała nr 3366 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie ustalenia, obowiązującego od roku akademickiego 2024/2025, programu studiów na kierunku kognitywistyka i komunikacja, na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 12:59 Maciej Skindzier
modyfikacja
Załącznik: Załącznik do Uchwały nr 3369 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 marca 2024 roku, wskaźniki ilościowe
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 12:58 Maciej Skindzier
modyfikacja
Załącznik: Załącznik do Uchwały nr 3369 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 marca 2024 roku PROGRAM STUDIÓW Kierunek studiów: europeistyka
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 12:58 Maciej Skindzier
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 3369 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie ustalenia, obowiązującego od roku akademickiego 2024/2025, programu studiów na kierunku europeistyka, na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 12:58 Maciej Skindzier
skasowanie
Załącznik: Uchwała nr 3369 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie ustalenia, obowiązującego od roku akademickiego 2024/2025, programu studiów na kierunku europeistyka, na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym
Dokument: Uchwała nr 3369 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie ustalenia, obowiązującego od roku akademickiego 2024/2025, programu studiów na kierunku europeistyka, na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 12:57 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Nr 3369 Europeistyka, I st. program studiów
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 12:57 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Nr 3369 Europeistyka, I st. program studiów wskaźniki ilościowe
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 12:57 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Nr 3369 - ustalenie programu studiów na kierunku europeistyka
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 12:57 Maciej Skindzier
modyfikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 12:56 Maciej Skindzier
skasowanie
Załącznik: Załącznik do Uchwały nr 3369 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 marca 2024 roku: II st. program studiów
Dokument: Uchwała nr 3369 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie ustalenia, obowiązującego od roku akademickiego 2024/2025, programu studiów na kierunku europeistyka, na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 12:56 Maciej Skindzier
skasowanie
Załącznik: Załącznik do Uchwały nr 3369 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 marca 2024 roku: II st. program studiów wskaźniki ilościowe
Dokument: Uchwała nr 3369 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie ustalenia, obowiązującego od roku akademickiego 2024/2025, programu studiów na kierunku europeistyka, na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 12:56 Maciej Skindzier
skasowanie
Załącznik: Załącznik do Uchwały nr 3369 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 marca 2024 roku: I st. program studiów
Dokument: Uchwała nr 3369 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie ustalenia, obowiązującego od roku akademickiego 2024/2025, programu studiów na kierunku europeistyka, na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 12:56 Maciej Skindzier
skasowanie
Załącznik: Załącznik do Uchwały nr 3369 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 marca 2024 roku: I st. program studiów wskaźniki ilościowe
Dokument: Uchwała nr 3369 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie ustalenia, obowiązującego od roku akademickiego 2024/2025, programu studiów na kierunku europeistyka, na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 12:04 Maciej Skindzier
modyfikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 12:03 Maciej Skindzier
modyfikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 12:02 Maciej Skindzier
modyfikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 12:02 Maciej Skindzier
modyfikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 11:58 Maciej Skindzier
publikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 11:58 Maciej Skindzier
publikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 11:58 Maciej Skindzier
publikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 11:58 Maciej Skindzier
publikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 11:58 Maciej Skindzier
publikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 11:58 Maciej Skindzier
publikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 11:58 Maciej Skindzier
publikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 11:58 Maciej Skindzier
publikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 11:58 Maciej Skindzier
publikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 11:58 Maciej Skindzier
publikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 11:58 Maciej Skindzier
publikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 11:58 Maciej Skindzier
publikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 11:58 Maciej Skindzier
publikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 11:58 Maciej Skindzier
publikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 11:58 Maciej Skindzier
publikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 11:58 Maciej Skindzier
publikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 11:58 Maciej Skindzier
publikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 11:52 Maciej Skindzier
modyfikacja
Kategoria: Uchwały Senatu
08.04.2024 08:39 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej
08.04.2024 08:37 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 8 - KARTA GŁOSOWANIA TAJNEGO w sprawie wyboru Rektora Uniwersytetu w Białymstoku na kadencję 2024-2028 na posiedzeniu Kolegium Elektorów Uniwersytetu w Białymstoku
08.04.2024 08:36 Maciej Skindzier
skasowanie
Załącznik: Załącznik nr 8 - KARTA GŁOSOWANIA TAJNEGO w sprawie wyboru Rektora Uniwersytetu w Białymstoku na kadencję 2024-2028 na posiedzeniu Kolegium Elektorów Uniwersytetu w Białymstoku
Dokument: Uchwała nr 2 Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego trybu czynności wyborczych na kadencję 2024-2028 w Uniwersytecie w Białymstoku
Kategoria: Uchwały Uczelnianej Komisji Wyborczej
05.04.2024 13:24 Maciej Skindzier
publikacja
05.04.2024 13:24 Maciej Skindzier
publikacja
04.04.2024 17:05 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Uchwała nr 73 Rady Uczelni Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie wskazania Kolegium Elektorów Uniwersytetu w Białymstoku kandydatów na rektora, na kadencję 20242028
04.04.2024 17:04 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Uchwała nr 72 Rady Uczelni Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do ministra nauki w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia rektora Uniwersytetu w Białymstoku na okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r.
04.04.2024 11:19 Maciej Skindzier
publikacja
04.04.2024 11:18 Maciej Skindzier
publikacja
Kategoria: Komunikaty
03.04.2024 15:50 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Uchwała nr 2/2024 Rady Dyscypliny Matematyka Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 28 marca 2024 r. zmieniająca Uchwałę nr 1/2023 Rady Dyscypliny Matematyka Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka dr Tatianie Odzijewicz
03.04.2024 10:30 Maciej Skindzier
modyfikacja
03.04.2024 10:30 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Zdjęcie 2
03.04.2024 10:30 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Zdjęcie 1
03.04.2024 10:30 Maciej Skindzier
modyfikacja
03.04.2024 10:30 Maciej Skindzier
modyfikacja
03.04.2024 10:29 Maciej Skindzier
modyfikacja
03.04.2024 10:28 Maciej Skindzier
publikacja
03.04.2024 10:21 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Uchwała nr 2/2024 Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo na wniosek Pani dr Anny Sakowicz z dnia 26 września 2023 r.
03.04.2024 10:19 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Uchwała nr 1/2024 Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo na wniosek Pana dr. Marcina Bajki z dnia 13 września 2023 r.
Dokument: dr Marcin Bajko
03.04.2024 10:18 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Uchwała nr 1/2024 Rady Dyscypliny Językoznawstwo Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo na wniosek Pani dr Anetty Bogusławy Strawińskiej z dnia 10 sierpnia 2023 r.
02.04.2024 13:36 Maciej Skindzier
publikacja
do góry