Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

Zarządzenie nr 97 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia klas z wykazu akt, stanowiących wyjątki od podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw obowiązującego w Uniwersytecie w Białymstoku

Metadane

Data publikacji : 05.01.2024
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
prof. dr hab. Robert W. Ciborowski, Rektor Uniwersytetu w Białymstoku
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Skindzier

Opcje strony

do góry