Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

Zarządzenie nr 88 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie likwidacji studiów na kierunku pedagogika, na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Metadane

Data publikacji : 19.12.2023
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
prof. dr hab. Robert W. Ciborowski, Rektor Uniwersytetu w Białymstoku
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Duniewski

Opcje strony

do góry