Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

Zarządzenie nr 81 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie Procedury zgłaszania naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych w Uniwersytecie w Białymstoku

Metadane

Data publikacji : 07.11.2023
Data modyfikacji : 07.11.2023
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
prof. dr hab. Robert W. Ciborowski, Rektor Uniwersytetu w Białymstoku
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Skindzier
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Skindzier

Opcje strony

do góry