Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

Zarządzenie nr 62 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 28 września 2023 r. w sprawie likwidacji studiów na kierunku logistyka, na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Metadane

Data publikacji : 28.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
prof. dr hab. Robert W. Ciborowski, Rektor Uniwersytetu w Białymstoku
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Skindzier

Opcje strony

do góry