Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

https://bip.uwb.edu.pl/uwb/akty-prawne-uwb/2023/zarzadzenia-rektora/20949,Zarzadzenie-nr-50-Rektora-Uniwersytetu-w-Bialymstoku-z-dnia-11-lipca-2023-r-w-sp.html
02.03.2024, 08:51

Zarządzenie nr 50 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Genealogiczne

Metadane

Data publikacji : 11.07.2023
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Skindzier

Opcje strony