Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

https://bip.uwb.edu.pl/uwb/akty-prawne-uwb/2023/zarzadzenia-rektora/19802,Zarzadzenie-nr-13-Rektora-Uniwersytetu-w-Bialymstoku-z-dnia-31-stycznia-2023-r-w.html
14.04.2024, 23:52

Zarządzenie nr 13 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie limitów przyjęć do szkół doktorskich na rok akademicki 2023/2024

Metadane

Data publikacji : 01.02.2023
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
prof. dr hab. Robert W. Ciborowski, Rektor Uniwersytetu w Białymstoku
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Skindzier

Opcje strony