Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

https://bip.uwb.edu.pl/uwb/akty-prawne-uwb/2023/zarzadzenia-rektora/19780,Zarzadzenie-nr-12-Rektora-Uniwersytetu-w-Bialymstoku-z-dnia-26-stycznia-2023-r-z.html
02.03.2024, 08:33

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniające Zarządzenie nr 89 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia oznaczeń używanych przez rektora, prorektorów, radę uczelni i jednostki organizacyjne Uniwersytetu w Białymstoku

Metadane

Data publikacji : 26.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
prof. dr hab. Robert W. Ciborowski, Rektor Uniwersytetu w Białymstoku
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Skindzier

Opcje strony