Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

Uchwała nr 3311 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w obowiązujących od roku akademickiego 2023/2024 programach studiów na kierunku ekonomia, na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Metadane

Data publikacji : 29.12.2023
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
prof. dr hab. Robert W. Ciborowski, Rektor Uniwersytetu w Białymstoku
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Skindzier

Opcje strony

do góry