Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

Uchwała nr 3292 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 października 2023 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr 2696 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w obowiązującym od roku akademickiego 2018/2019 programie studiów dla kierunku informatyka i ekonometria, na poziomie studiów pierwszego stopnia, o profilu ogólnoakademickim

Metadane

Data publikacji : 26.10.2023
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
prof. dr hab. Robert W. Ciborowski, Rektor Uniwersytetu w Białymstoku
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Skindzier

Opcje strony

do góry