Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

https://bip.uwb.edu.pl/uwb/akty-prawne-uwb/2023/uchwaly-senatu/20978,Uchwala-nr-3236-Senatu-Uniwersytetu-w-Bialymstoku-z-dnia-12-lipca-2023-r-w-spraw.html
20.07.2024, 21:56

Uchwała nr 3236 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Uniwersytetu w Białymstoku”

Metadane

Data publikacji : 14.07.2023
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
prof. dr hab. Robert W. Ciborowski, Rektor Uniwersytetu w Białymstoku
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Skindzier

Opcje strony