Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

https://bip.uwb.edu.pl/uwb/akty-prawne-uwb/2023/uchwaly-senatu/20879,Uchwala-nr-3231-Senatu-Uniwersytetu-w-Bialymstoku-z-dnia-28-czerwca-2023-r-w-spr.html
02.03.2024, 08:17

Uchwała nr 3231 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej lub infrastruktury informatycznej Uniwersytetu w Białymstoku przez osoby przygotowujące rozprawę doktorską w trybie eksternistycznym

Metadane

Data publikacji : 03.07.2023
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
prof. dr hab. Robert W. Ciborowski, Rektor Uniwersytetu w Białymstoku
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Skindzier

Opcje strony