Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

https://bip.uwb.edu.pl/uwb/akty-prawne-uwb/2023/uchwaly-senatu/20684,Uchwala-nr-3219-Senatu-Uniwersytetu-w-Bialymstoku-z-dnia-31-maja-2023-r-w-sprawi.html
02.03.2024, 07:27

Uchwała nr 3219 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie ustalenia, obowiązującego od roku akademickiego 2023/2024, programu Studiów Podyplomowych Doradztwo Podatkowe

Metadane

Data publikacji : 12.06.2023
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rektor Uniwersytetu w Białymstoku - Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Skindzier

Opcje strony