Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

https://bip.uwb.edu.pl/uwb/akty-prawne-uwb/2023/uchwaly-senatu/20405,Uchwala-nr-3198-Senatu-Uniwersytetu-w-Bialymstoku-z-dnia-26-kwietnia-2023-r-w-sp.html
02.03.2024, 09:05

Uchwała nr 3198 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Ewy Szczygielskiej

Metadane

Data publikacji : 04.05.2023
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rektor Uniwersytetu w Białymstoku - Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Skindzier

Opcje strony