Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

https://bip.uwb.edu.pl/uwb/akty-prawne-uwb/2023/uchwaly-senatu/20205,Uchwala-nr-3180-Senatu-Uniwersytetu-w-Bialymstoku-z-dnia-29-marca-2023-r-zmienia.html
02.03.2024, 07:16

Uchwała nr 3180 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 marca 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr 2540 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zasad ustalania wysokości opłaty za postępowanie w sprawie nadania stopnia naukowego oraz zwalniania z tej opłaty

Metadane

Data publikacji : 30.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
prof. dr hab. Robert W. Ciborowski, Rektor Uniwersytetu w Białymstoku
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Skindzier

Opcje strony