Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

https://bip.uwb.edu.pl/uwb/akty-prawne-uwb/2023/uchwaly-senatu/20204,Uchwala-nr-3179-Senatu-Uniwersytetu-w-Bialymstoku-z-dnia-29-marca-2023-r-w-spraw.html
02.03.2024, 09:07

Uchwała nr 3179 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zmian w Regulaminie Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu w Białymstoku

Metadane

Data publikacji : 30.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
prof. dr hab. Robert W. Ciborowski, Rektor Uniwersytetu w Białymstoku
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Skindzier

Opcje strony