Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

Uchwała nr 3171 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w obowiązującym od roku akademickiego 2022/2023 programie studiów na kierunku informatyka, na poziomie studiów drugiego stopnia, o profilu ogólnoakademickim

Metadane

Data publikacji : 07.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
prof. dr hab. Robert W. Ciborowski, Rektor Uniwersytetu w Białymstoku
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Skindzier

Opcje strony

do góry