Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

https://bip.uwb.edu.pl/uwb/akty-prawne-uwb/2023/uchwaly-senatu/20006,Uchwala-nr-3151-Senatu-Uniwersytetu-w-Bialymstoku-z-dnia-22-lutego-2023-r-w-spra.html
02.03.2024, 07:19

Uchwała nr 3151 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Eugeniusza Mironowicza na stanowisko profesora w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, na podstawie umowy o pracę, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy

Metadane

Data publikacji : 07.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
prof. dr hab. Robert W. Ciborowski, Rektor Uniwersytetu w Białymstoku
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Skindzier

Opcje strony