Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

Uchwała nr 3156 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 22 lutego 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr 2540 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zasad ustalania wysokości opłaty za postępowanie w sprawie nadania stopnia naukowego oraz zwalniania z tej opłaty

Metadane

Data publikacji : 24.02.2023
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
prof. dr hab. Robert W. Ciborowski, Rektor Uniwersytetu w Białymstoku
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Skindzier

Opcje strony

do góry