Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

https://bip.uwb.edu.pl/uwb/akty-prawne-uwb/2023/uchwaly-senatu/19784,Uchwala-nr-3134-Senatu-Uniwersytetu-w-Bialymstoku-z-dnia-25-stycznia-2023-r-w-sp.html
2023-10-01, 01:39

Uchwała nr 3134 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie nadania mgr Ewelinie Sadanowicz stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki socjologiczne

Metadane

Data publikacji : 26.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
prof. dr hab. Robert W. Ciborowski, Rektor Uniwersytetu w Białymstoku
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Skindzier

Opcje strony