Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

https://bip.uwb.edu.pl/uwb/akty-prawne-uwb/2023/uchwaly-senatu/19783,Uchwala-nr-3133-Senatu-Uniwersytetu-w-Bialymstoku-z-dnia-25-stycznia-2023-r-w-sp.html
13.04.2024, 06:25

Uchwała nr 3133 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Eweliny Sadanowicz

Metadane

Data publikacji : 26.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
prof. dr hab. Robert W. Ciborowski, Rektor Uniwersytetu w Białymstoku
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Skindzier

Opcje strony