Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

Obwieszczenie nr 2/2023 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 2539 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 13 września 2019 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego oraz sposobu wyznaczania członków komisji habilitacyjnej

Metadane

Data publikacji : 08.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
prof. dr hab. Robert W. Ciborowski, Rektor Uniwersytetu w Białymstoku
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Skindzier

Opcje strony

do góry