Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

Komunikat nr 21 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 września 2023 r. zmieniający Komunikat nr 12 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie osób upoważnionych do podpisywania dyplomów ukończenia studiów, suplementów do dyplomów, świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz świadectw ukończenia kursów dokształcających w Uniwersytecie w Białymstoku

Metadane

Data publikacji : 26.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
prof. dr hab. Robert W. Ciborowski, Rektor Uniwersytetu w Białymstoku
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Skindzier

Opcje strony

do góry