Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

https://bip.uwb.edu.pl/uwb/akty-prawne-uwb/2023/decyzje-rektora/19800,Decyzja-nr-1-Rektora-Uniwersytetu-w-Bialymstoku-z-dnia-31-stycznia-2023-r-w-spra.html
02.03.2024, 07:36

Decyzja nr 1 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie uzupełnienia składu Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia

Metadane

Data publikacji : 01.02.2023
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
prof. dr hab. Robert W. Ciborowski, Rektor Uniwersytetu w Białymstoku
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Skindzier

Opcje strony